Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy

Z Encyklopedia Zarządzania
Zasady rozmieszczenia stanowisk pracy
Polecane artykuły


Przestrzenne rozmieszczenie stanowisk roboczych następuje po rozplanowaniu położenia wydziałów. W związku z tym rozmieszczaniem nie ma żadnych ogólnych reguł odnoszących się do realizacji tego rodzaju zadań.

Proces rozmieszczania stanowisk roboczych ma charakter prób i błędów, propozycji wprowadzenia zmian i rozmieszczania na nowo. Dlatego też najpierw należy planować rozmieszczenie za pomocą modeli (dwu- lub trójwymiarowych), a nie dokonywać tego od razu w warunkach rzeczywistych zakładu. Po wyborze rodzaju modelu należy powtórnie przeanalizować kolejność operacji produkcyjnych lub czynności usługowych. Na ogół okazuje się, że umiejscowienie jednej lub dwóch z nich, zazwyczaj o podstawowym charakterze, zależy od czynników zewnętrznych.

Do podstawowych zasad, których należy przestrzegać przy racjonalnym rozmieszczeniu stanowisk roboczych, należą zwłaszcza:

 • zabezpieczenie ekonomiczne skutecznego przebiegu produkcji; jest to podstawowa zasada racjonalizacji rozmieszczenia stanowisk roboczych,
 • takie rozmieszczenie stanowisk, aby odległość między nimi była optymalna, a nakłady na transport przedmiotów pracy były minimalne,
 • utrzymywanie określonych wymiarów przejść i odległość maszyn od ścian, jak również wzajemnych odległości między maszynami w przypadku stanowisk, które są rozmieszczone w kierunku podłużnym i poprzecznym; pojedyncze wymiary odległości, tj. odległości stanowisk od ścian, stanowisk między sobą i stanowisk od dróg transportowych.

Prawidłowe rozmieszczenie stanowisk pracy przejawia się takim rozmieszczeniem stanowisk roboczych w których przepływ materiałów jest ze względu na określone kryterium optymalne. Rozmieszczenie stanowisk roboczych jest kombinacją wielu metod ogólnych związanych z danym kryterium będącym wyrazem oceny poszukiwanego rozwiązania.

Do racjonalnego rozmieszczenia stanowisk pacy używa się kilku metod m.in.:

 • metoda trójkątów
 • metoda punktów ciężkości
 • metoda okręgów
 • metoda CRAFT
 • aplikacja metody Monte Carlo.

Najkorzystniejsze rozmieszczenie stanowisk pracy powinno:

 • skrócić cykl produkcji
 • zmniejszyć koszty produkcji
 • poprawić wykorzystanie zasobów produkcyjnych.

Bibliografia

 • J. Marko, Organizacja procesu produkcyjnego w przestrzeni, PWN Warszawa 2005 s. 150
 • K. Pasternak, Zarys zarządzania produkcją, Warszawa 2004 s. 208
 • P. Chwastyk, Technologiczne przygotowanie produkcji

Autor: Krzysztof Kowalczyk, Szczepan Cieślak