Diagram SIPOC

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z SIPOC)
Diagram SIPOC
Polecane artykuły


Diagram SIPOC przedstawia łańcuch: dostawcy, wejście, proces, wyjście, klienci. SIPOC to skrót angielskich słów ‘’Suppliers’’, ‘’Input’’, ‘’Process’’, ‘’Output’’, ‘’Customer’’ oznaczających po koleii dostawców, wejście, proces, wyjście, i klientów.

Opis diagramu SIPOC

Diagram SIPOC
Rys. 1. Diagram SIPOC, Źródło:(N.J.Sayer 2015, s.122)

Na schemacie nr 1 widoczny jest przykład diagramu. Dostawcy i części składowe procesu znajdują się po jednej stronie diagramu, a wyroby i klienci po jego drugiej stronie. Diagram jest standardowym narzędziem w zarządzaniu procesem i ułatwia on identyfikację oraz scharakteryzowanie najważniejszych czynników mających wpływ na proces.

Należy sobie zdać sprawę z faktu, iż każdy proces, niezależnie od jego rozmiarów i zasięgu, ma swojego odbiorcę- klienta lub klientów. Rozbudowane procesy, jak na przykład produkcja czy przyjmowanie zamówień, mają wielu klientów różnorakiego rodzaju. Z kolei małe procesy- dla przykładu sprzedaż biżuterii albo montaż ekranów telefonów komórkowych posiadają bardzo specyficznych i wyraźnie określonych klientów. (N. J. Sayer 2015, s.122)

Tworzenie diagramu SIPOC

Aby skonstruować diagram należy odpowiedzieć na pytania dotyczące każdego z jego pięciu składowych elementów.

  • Dla części dotyczącej dostawców (suppliers) odpowiadamy na pytanie ‘’Kto jest dostawcą wkładów’’. Następnie wyliczamy po kolei owych dostawców.
  • Dla części Inputs musimy zidentyfikować i wyliczyć wkłady w proces.
  • W części Process wstawiamy nazwę analizowanego procesu.
  • Kolejnym etapem jest wypełnienie pola outputs- wymieniamy wyniki procesu.
  • Ostatni element- Customers, to pole w którym wymieniamy wszystkich klientów procesu.

Alternatywa dla diagramu SIPOC

Proponowanym w literaturze narzędziem zastępującym diagram SIPOC jest Value Stream Mapping (VSM)

Wykorzystanie diagramu SIPOC

Diagram pozwala na wysoki poziom wglądu w proces i jego analizy. Jednak nie ilustruje żadnych punktów decyzyjnych. Jest za to doskonałym narzędziem dającym możliwość identyfikacji obszaru procesu, w którym pojawia się jakiś problem. Pozwala też dogłębnie zrozumieć podprocesy i zależności zachodzące między nimi. Z tych powodów diagram jest często wykorzystywany przez zespoły projektowe, które mają za zadanie ulepszenie procesu. Sporządzenie tego schematu przed przystąpieniem do pracy znacząco ułatwia identyfikację obszarów wymagających zmian.

Przykładowe diagramy SIPOC i ich charakterystyka

Rys. 2. Schemat Diagram SIPOC dla procesu operacji w dziale okulistyki, Źródło:(N. Mandahawi 2011, s 162)
Rys. 3.Schemat Diagram SIPOC dla produkcji pasów, Źródło(S. N. Khekale 2010, s. 3689)

Zaprezentowany na schemacie nr 2 diagram przedstawia proces operacji chirurgicznej na oddziale okulistycznym. Obejmuje on tylko przypadki, kiedy pacjent pozostaje w szpitalu jeden dzień. Został on stworzony na potrzebę skrócenia czasu pobytu w szpitalu.

Dostawcy to kliniki zewnętrzne, kliniki wewnętrzne, oraz firmy ubezpieczeniowe. Do wejść zaliczamy pacjentów, informację chirurgiczną, oraz komunikaty wymieniane z innymi oddziałami szpitala a także z firmami ubezpieczeniowymi( w formie rozmów telefonicznych i faxów). Proces zaczyna się w izbie przyjęć, potem następuje faza przedoperacyjna, operacja chirurgiczna, faza po-operacyjna i na końcu wypis pacjenta ze szpitala. Wyjścia( wyniki procesu) zawierają następujące elementy: opieka, przepisane lekarstwa i środki medyczne, dokumentację, faktury do zapłacenia. Klienci to nie tylko pacjenci, ale również lekarze i obsługa szpitala.


Kolejnym przykład diagramu widoczny na schemacie nr 3 znalazł zastosowanie w analizie procesu wytwarzania pasów. Różni dostawcy( HR, dział planowania, magazyny, etc.) dostarczają wkładów w proces. Wkłady te to między innymi surowe materiały, praca ludzka, specyfikacja, części do maszyn. Wkłady po przejściu przez proces dają wyniki( wyjścia procesu) takie jak pasy o określonej specyfikacji, raporty testowe, raporty fabryki i odpadów zmiany, raporty odpadów procesowych. Wszystkie wyniki procesu trafiają do klienta końcowego.

Bibliografia

Autor: Katarzyna Nowak