Prywatny koszt bezrobocia

Z Encyklopedia Zarządzania
Prywatny koszt bezrobocia
Polecane artykuły


Dla zrozumienia zagadnienia prywatnego kosztu bezrobocia ważne jest rozróżnienie bezrobocia dobrowolnego i przymusowego. Jeżeli ludzie są bezrobotni dobrowolnie, oznacza to, że uważają, iż lepiej pozostać bezrobotnym, niż przyjąć ofertę pracy za obowiązującą na rynku stawkę płac.

W tych okolicznościach prywatny koszt bezrobocia (płaca utracona z powodu niepodjęcia pracy) jest mniejszy niż prywatne korzyści wynikające z bycia bezrobotnym. Korzyści te to uprawnienie do otrzymywania płatności transferowych od państwa.

Ponadto czas wolny ma również swoją wartość. Rezygnując z pracy, niektórzy ujawniają, że dodatkowy czas wolny ma dla nich większą wartość niż dodatkowy dochód, który otrzymaliby podejmując pracę. Poza tym część osób oczekuje, że po przejściowym okresie pozostawania na zasiłku znajdzie lepszą pracę.

Kiedy ludzie są bezrobotni przymusowo sytuacja ulega zmianie. Bezrobocie przymusowe oznacza, że chcieliby oni pracować za obowiązującą na rynku stawkę płacy, jednak nie mogą znaleźć pracy ze względu na zbyt dużą podaż siły roboczej przy tej płacy. Wskutek bezrobocia sytuacja materialna tych osób się pogarsza. Ponadto bezrobocie przymusowe prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia zarówno psychicznego jak i fizycznego: do wyższego poziomu zachorowań na choroby serca, przypadków alkoholizmu, samobójstw.

Bibliografia

  • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbush Makroekonomia, PWE, Warszawa 2003, s. 228
  • P. A. Samuelson, W. D. Nordhaus Ekonomia 1, PWN, Warszawa 2003, s. 328-329

Autor: Marek Iwan