Produkcja niepotokowa

Produkcja niepotokowa
Polecane artykuły


Produkcja niepotokowa (gniazdowa) - kierunek przebiegu przedmiotów pracy między stanowiskami jest zmienny, każde stanowisko pracy może współpracować z różnymi stanowiskami i kolejność operacji technologicznych może być zmienna.

W warunkach produkcji niepotokowej na stanowiskach roboczych wykonywane są różne, przypadkowo przydzielone operacje. Przebieg tych operacji w czasie nie jest regulowany cyklicznie powtarzalnymi harmonogramami, a więc jest również w znacznym stopniu przypadkowy. Dlatego też można uznać, że w warunkach braku cyklicznie powtarzalnego harmonogramu stanowiska robocze są powiązane ze sobą w stopniu minimalnym.

Produkcja niepotokowa może przebiegać:

 • w komórkach o strukturze technologicznej
 • w komórkach o strukturze podmiotowej
 • w liniach produkcyjnych

Cechy charakterystyczne:

 • długi okres oczekiwania na następną operacje
 • trudność organizacyjna
 • możliwość niesprawnego przepływu prac
 • powolny przyrost wartości dodanej

Cele form produkcji niepotokowej:

 • skoncentrować kwalifikacje
 • osiągnąć wysokie wykorzystanie maszyn i urządzeń

Bibliografia

 • Błaszczyk W., Metody organizacji i zarządzania, PWN, Warszawa 2002
 • Munhlemann A.P., Oakland J.S., Lockyer K.G., Zarządzanie produkcją i usługami, PWN, Warszawa 2001
 • Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, PWE Warszawa 2005

Autor: Małgorzata Madyda