Proces decyzyjny w Unii europejskiej

Z Encyklopedia Zarządzania
Proces decyzyjny w Unii europejskiej
Polecane artykuły


Organy Unii Europejskiej mogą wydawać pięć rodzajów uchwał a jedną z nich są decyzje. Decyzje obowiązują określonych adresatów WE oraz Euratomu, decyzje indywidualne zaś obowiązywały adresatów EWWiS.

Adresaci decyzji

Adresatami mogą być państwa członkowskie, jak również osoby prawne i fizyczne. Obowiązują one automatycznie na terytorium państw członkowskich i nie wymagają żadnych wewnętrznych przepisów wykonawczych dla uzyskania mocy wiążącej.

Decyzje Rady i Komisji, nakładające na osoby prawne lub fizyczne zobowiązania pieniężne, stanowią tytuł egzekucyjny. Jego wykonanie następuje bez jakiejkolwiek aprobaty lub innej kontroli - poza sprawdzeniem autentyczności tytułu przez władzę państwową wyznaczoną w tym celu przez rząd państwa członkowskiego.

Wykonanie przymusowe może być zawieszone tylko na podstawie decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przypadku sprzeczności uchwał organów UE z prawem narodowym priorytet maja uchwały tych organów.

Bibliografia

  • A. Marszałek, Integracja Europejska, PWE, Warszawa 2004
  • Z. Doliwa - Klepacki, Integracja Europejska, Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości, Białystok 2003

Autor: Mateusz Folwarski