Prawo koncentracji

Z Encyklopedia Zarządzania
Prawo koncentracji
Polecane artykuły


Prawo koncentracji (autor:Frederik Taylor):


Jeżeli kilka elementów wykonujących czynności jednakowe (podobne) połączymy w jeden zespół działający razem lub zastąpimy jednym większym organem wykonującym tę samą czynność w ilości równej produkcji wszystkich elementów, to ogólny nakład pracy i środków wytwórczych zmniejszy się

Interpretacja

Przy tym prawie ważne są takie czynniki jak rodzaj wykonywanej pracy i miejsce działalności, czas, energia.

Bibliografia

  • P. Banaszyk, Podstawy organizacji i zarządzania, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2002
  • Griffin, Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami, Otoczenie organizacji i menedżerów, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997

Autor: Agata Swacha

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła