Obciążenie fizyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Obciążenie fizyczne
Polecane artykuły


Pierwszorzędną sprawą podczas tworzenia optymalnych warunków pracy jest znajomość możliwości psychofizycznych człowieka. Ważna jest zwłaszcza znajomość ich ograniczeń. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się dolegliwości i choroby zawodowe. Traci na tym niestety wydajność pracy. I kiedy nie jest to zjawisko dotyczące jednej osoby, można wnioskować, że dane miejsce pracy zostało źle zaprojektowane i natychmiast wymaga reorganizacji.

Konieczna jest znajomość cech człowieka istotnych dla wykonywania pracy: wydolności fizycznej, umysłowej, cech psychicznych oraz obciążenia fizycznego (dynamicznego i statycznego) i psychicznego wynikającego z danej pracy.

Klasyfikacja

Obciążenia fizyczne związane z wykonywaną pracą można sklasyfikować następująco:

Ze względu na rodzaj skurczów mięśni:

 • wysiłek dynamiczny, podczas którego mięśnie skracają się lub wydłużają, wykonując pracę w sensie fizycznym,
 • wysiłek statyczny, wzrasta napięcie mięśni bez zmiany długości
 • wysiłek mieszany, w którym występują obie formy ruchu

Ze względu na wielkość grup mięśni biorących udział w wykonywaniu pracy:

 • wysiłek lokalny, angażuje mniej niż 30% masy mięśni
 • wysiłek ogólny, angażujący ponad 30% muskulatury

W zależności od czasu wykonywania pracy:

 • wysiłek krótkotrwały (do 15 min.)
 • wysiłek o średnim czasie trwania (do 30 min.)
 • wysiłek długotrwały (ponad 30 min.)

Bibliografia

 • Lewandowski J., Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania, Łódź 1995,
 • Kania J., Metody Ergonomiczne, WNT, Warszawa 1980,
 • Koradecka D., Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, CIOP, Warszawa 1997,
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.

Autor: Justyna Pawełek