Obciążenie fizyczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pierwszorzędną sprawą podczas tworzenia optymalnych warunków pracy jest znajomość możliwości psychofizycznych człowieka. Ważna jest zwłaszcza znajomość ich ograniczeń. Gdy praca przekracza możliwości adaptacji, pojawia się zmęczenie umysłowe i fizyczne, rozwijają się dolegliwości i choroby zawodowe. Traci na tym niestety wydajność pracy. I kiedy nie jest to zjawisko dotyczące jednej osoby, można wnioskować, że dane miejsce pracy zostało źle zaprojektowane i natychmiast wymaga reorganizacji.

Konieczna jest znajomość cech człowieka istotnych dla wykonywania pracy: wydolności fizycznej, umysłowej, cech psychicznych oraz obciążenia fizycznego (dynamicznego i statycznego) i psychicznego wynikającego z danej pracy.

Klasyfikacja

Obciążenia fizyczne związane z wykonywaną pracą można sklasyfikować następująco:

Ze względu na rodzaj skurczów mięśni:

 • wysiłek dynamiczny, podczas którego mięśnie skracają się lub wydłużają, wykonując pracę w sensie fizycznym,
 • wysiłek statyczny, wzrasta napięcie mięśni bez zmiany długości
 • wysiłek mieszany, w którym występują obie formy ruchu

Ze względu na wielkość grup mięśni biorących udział w wykonywaniu pracy:

 • wysiłek lokalny, angażuje mniej niż 30% masy mięśni
 • wysiłek ogólny, angażujący ponad 30% muskulatury

W zależności od czasu wykonywania pracy:

 • wysiłek krótkotrwały (do 15 min.)
 • wysiłek o średnim czasie trwania (do 30 min.)
 • wysiłek długotrwały (ponad 30 min.)

Bibliografia

 • Lewandowski J., Ergonomia. Materiały do ćwiczeń i projektowania, Łódź 1995,
 • Kania J., Metody Ergonomiczne, WNT, Warszawa 1980,
 • Koradecka D., Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, CIOP, Warszawa 1997,
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1996.

Autor: Justyna Pawełek