Czynniki niebezpieczne

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Czynniki niebezpieczne to takie czynniki których działanie może spowodować zaistnienie wypadku przy pracy (urazu). Czynniki szkodliwe to takie których oddziaływanie na pracownika może doprowadzić do choroby. Czynniki uciążliwe to te czynniki których działanie na pracownika może prowadzić do jego zmęczenia, nie powodują one jednak bezpośrednio ujemnych skutków zdrowotnych.

Zależnie od ich charakteru dzieli się je na:

 • fizyczne,
 • chemiczne,
 • biologiczne,

Czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i uciążliwymi mogą być: ruchome części maszyn, wysoka temperatura, pożar, wybuch, elementy ostre i wystające, hałas, ultra dźwięki jonizacja powietrza promieniowanie radioaktywne, pyły, kwasy i inne substancje chemiczne, długotrwały wysiłek umysłowy, długotrwały stres.

Rodzaj i natężenie czynników szkodliwych zależy od specyfiki konkretnego miejsca pracy. I tak np. w zakładzie garbarskim możemy się spotkać z takimi czynnikami jak:

 • zagrożenie chemicznymi np.: kwas mrówkowy, kwas solny,
 • zagrożenie wybuchem: pary środków chemicznych, para wodna pod wysokim ciśnieniem,
 • zagrożenie pożarem: podczas suszenia skór,
 • narażenie na zranienia przez ruchome i ostre elementy maszyn np.: prasowaczka,
 • narażenie na długotrwały i głośny hałas.

W celu zabezpieczenia pracowników narażonych na działania powyższych czynników stosuje się szeroką gamę środków zapobiegawczych. Zaliczamy do nich:

 • Osłony u zabezpieczenia montowane na i w okolicach maszyn i urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na obsługujących je pracowników.
 • Odzież roboczą, maski, filtry, kaski
 • Odpowiednia organizacja pracy
 • Szkolenia pracowników z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Bibliografia

 • PN-N-18001:1999
 • Rączkowski B., BHP w Praktyce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z O.O. Gdańsk 2007

Autor: Jakub Kowalewski