Plan jakości w projekcie

Z Encyklopedia Zarządzania
Plan jakości w projekcie
Polecane artykuły


Plan jakości w projekcie to charakterystyka technik i standardów jakie będą wykorzystywane podczas wykonania projektu w celu zdobycia spodziewanego poziomu jakości sprecyzowanego przez klienta projektu. Plan jakości w projekcie formuję się w początkowych fazach planowania projektu gdy tylko zostaną nakreślone konkretne warunki jakościowe klienta.

Plan jakości nie jest harmonogramem, lecz swoistym zobowiązaniem kierownika o tym, jakich "narzędzi” ma zamiar użyć aby podołać oczekiwaniom jakościowym określonym przez sponsora projektu.

Dla małych i nieskomplikowanych projektów nie ma konieczności sporządzania planu jakości w kształcie osobnego dokumentu lecz plan taki będzie fragmentem całościowego opisu projektu. W dalszym ciągu plan zostanie przedstawiony przez kierownika projektu a następnie zaakceptowany przez sponsora. Jeżeli chodzi o projekty bardziej skomplikowane zaleca się aby sporządzić oddzielny dokument poświęcony tylko warunkom związanym kierowaniem jakością w projekcie. Jest to bardzo ważne ponieważ takie sprawozdanie pomoże lepiej pojąć i zorientować się na oczekiwania i kryteria stron realizujących projekt.

Elementy planu jakości w projekcie

Plan jakości w projekcie obejmuje niżej wymienione elementy:

 • charakterystyka i wytypowanie odpowiedzialnych za zarządzanie jakością, (tj: kierownik projektu, tester, przewodniczący przeglądu jakości, komitet sterujący, kierownik testów, przedstawiciel wsparcia projektu).

Najważniejszym elementem jest kierownik projektu.On łączy pracę grupową w całość, przesuwa realizacje projektu do przodu, oraz wyznacza mu odpowiednie tempo.Kluczową rolą kierownika projektu jest tzw "węzeł komunikacyjny " oraz motywacja pracowników zespołu projektowego.Kierownik powinien znać odpowiednie metody, które pozwolą zachęcić zespół do efektywnego kontynuowania pracy.Kierownik równa się inspirator, którego misją jest umocnienie wiary w sukces oraz przekonywanie o wykonalności projektu,

 • opracowanie jasnych charakterystyk produktów projektu które powinny zawierać w swojej treści: odpowiedzialność za jakość, kryteria jakości, metodę osiągania jakości oraz tolerancję jakości,
 • wymagania klientów i odbiorców odnośnie poziomu jakości.

Czyli inaczej specyfikacja klienta lub odbiorcy projektu.Tutaj trzeba jak najdokładniej zrozumieć wymagania określone przez klienta.Już na samym początku projekt musi zostać określony przez wykonawcę w bardzo dokładny sposób.W taki sposób wykonawca poznaje zakres działań, który trzeba zrealizować, klient zaś ma świadomość czego może się spodziewać i oczekiwać.Do specyfikacji uwzględniamy początkowe zapytania ofertowe, wskazówki, prośby, zmiany.Wszystkie powyższe działania kierują do sporządzenia wyjściowej propozycji projektu.

 • warunki zaakceptowania kompletnego projektu oraz zasadniczych produktów,

czyli uporządkowanie wg priorytetów listy kryteriów, które muszą zostać spełnione przez produkt projektu nim pozostanie zaaprobowany przez klienta. Przykładowe kryteria to; terminy docelowe, zasadnicze funkcje, forma, wydajność lub osiągi, terminy, łatwość użytkowania, koszt eksploatacji oraz wytworzenia, dostępność, dokładność, możliwości produkcyjne, bezpieczeństwo. Ułożenie w/w kryteriów wg priorytetów ma nam pomóc w zaakceptowaniu projektu.Warunki akceptacji powinny zostać ustalone między dostawcą a klientem w momencie przygotowania projekt.

 • sprecyzowanie odpowiedzialnych za rodzaj półproduktów i produktów zastosowanych w projekcie,
 • nawiązanie do pozostałych standardów, które powinny być stosowane podczas wykonania projektu,
 • sekwencje kontroli projektu,
 • procedury kierowania zmianami,
 • harmonogram kierowania konfiguracją,
 • przyrządy do kierowania jakością.

Jakość projektu ma za zadanie określić w jaki sposób zaprojektować i zbudować produkt, który ma zadowolić i zaspokoić potrzeby użytkownika. Aby było to możliwe, powinniśmy użyć narzędzi, które nam w tym pomogą np. ; diagram przyczyn i skutków (tzw. rybia ość), metoda 5S, Six sigma, Analiza Pareto zwana diagramem Pareto-Lorenza, burza mózgów, Cykl jakości Shewharta, wykres przebiegu pracy, schematy blokowe, zasady Deminga.

Zasięg odpowiedzialności za planowanie jakości w projekcie

 • monitorowanie czy nadano odpowiednie rangi wszelkim analizą jakości,
 • zasugerowanie możliwych testerów w odrębnych inspekcjach jakości,
 • sprawdzenie czy poszczególne osoby zatrudnione w przegląd jakości świadome są swoich obowiązków i czy posiadają odpowiednie przeszkolenie,
 • kontrola testerów jakości, czyli czy zostali prawidłowo wyselekcjonowani i czy dostali informację o rodzaju wykonywanej pracy,
 • kontrola i monitorowanie wszystkich działań naprawczych,
 • ewidencja i raport odnośnie zasad organizacyjnych, doradztwo w sprawie ulepszenia,
 • jeżeli trzeba przejęcie funkcji testera jakości.

Komitet sterujący

Jest odpowiedzialny za pomyślność projektu i efektywnie zarządza nim. Warunki jakościowe posiadają strategiczne znacznie aby uzyskać pożądany rezultat. Do zasięgu odpowiedzialności komitetu sterującego należy:

 • określenie polityki jakościowej dla projektu,
 • zagwarantowanie stosowania się do zasad jakości.

Wsparcie projektu

Jeżeli taka funkcja ma miejsce w projekcie, to osoba nakreślona nią zapewnia wsparcie administracyjne przeglądom jakości. Do zasięgu odpowiedzialności wsparcia projektu należy:

 • zapewnienie pomocy kierownikowi przeglądu jakości w przygotowywaniu przeglądów,
 • przygotowanie i rozesłanie dokumentacji obejmującej przegląd jakości,
 • przygotowanie protokołu w trakcie przeglądów jakości,
 • monitorowanie rozwoju prac zlokalizowanych na liście działań poprawiających,
 • jeżeli trzeba przejęcie funkcji testera jakości.

Bibliografia

Autor: Bartłomiej Czernik