Ograniczenia handlu elektronicznego

Z Encyklopedia Zarządzania
Ograniczenia handlu elektronicznego
Polecane artykuły


W dobie globalizacji, która jest dominującym kierunkiem rozwoju gospodarki światowej, rozumianej jako ewolucyjne, konsekwentne zbliżanie się do stanu "gospodarki bez granic", kluczowym elementem jest handel bez ograniczeń. W handlu międzynarodowym granice jeszcze istnieją i bardzo często są przyczyną problemów dla zainteresowanych podmiotów gospodarczych.

Ograniczenia w handlu międzynarodowym

Bariery istniejące w międzynarodowym obrocie handlowym można podzielić na intencjonalne (świadomie budowane z powodów politycznych lub ekonomicznych) oraz na takie, które wynikają z innych przyczyn.

Współcześnie bariery intencjonalne nie odgrywają większego znaczenia, ponieważ sytuacja polityczna w latach dziewięćdziesiątych uległa znaczącej poprawie. Coraz rzadziej spotykane są sztucznie wytwarzane ograniczenia, których przyczynami są izolowanie i chęci ochrony społeczeństwa i własnej gospodarki.

Spośród barier nie wynikających z intencji podmiotów międzynarodowego obrotu handlowego należy wymienić: infrastrukturalne, ludzkie, proceduralne oraz związane z technologią informacyjną.

Ograniczenia technologiczne

Ograniczenia związane z technologiami informacyjnymi w dzisiejszych czasach tracą na znaczeniu ze względu na niezwykle dynamiczny postęp w tej dziedzinie. Poprawiła się techniczna sprawność kanałów przepływu informacji. Istotny wpływ ma standaryzacja i kodyfikacja języka używanego w obrocie międzynarodowym oraz techniczne uzbrojenie kanałów informacyjnych.

Jeśli chodzi o standaryzację można stwierdzić, że coraz szersze stosowanie standardowych sposobów ujęcia i transmisji informacji transakcyjnych (m.in. EDIFACT) oraz standardowych sposobów kodowania części różnorodnych zbiorowości, którymi operuje się dokonując transakcji międzynarodowych, to wszystko wpływa korzystnie na sprawność kanałów przepływu informacji.

Istotną rolę odgrywa także techniczne wyposażenie w coraz to bardziej zaawansowaną technologię informacyjną nowej generacji. Obecnie dzięki rozwojowi technologii komunikacyjnych i informatycznych została zlikwidowana bariera instrumentalnej sprawności kanałów informacyjnych, dzięki czemu bardzo szybo, łatwo, tanio i stosunkowo bezpiecznie można przesłać dane na dowolne odległości. Wszystko to ma wpływ na przyspieszenie wzajemnego informowania się stron, uczestniczących w transakcjach międzynarodowych, o swoich intencjach i uzgadnianie kluczowych warunków transakcji. Jednakże, nie przyspiesza to, ani nie zapewnia bezpieczeństwa, jeśli chodzi o faktyczną (fizyczną) realizację całej transakcji.

Bibliografia

  • Niedźwiedziński M. "Globalny handel elektroniczny", Wydawnictwo Nukowe PWN, Warszawa 2004.
  • Dziuba D. T. "Ewolucja rynków w przestrzeni elektronicznej" Katedra Infomatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2001.
  • Szpringer W. "Prowadzenie działalności gospodarczej w internecie" Wydawnictwo Diffin, Warszawa 2005.

Autor: Kamil Krzysik