Odliczenia od podatku

Z Encyklopedia Zarządzania
Odliczenia od podatku
Polecane artykuły

Odliczenia od podatku są to możliwości odpisania kwot od podatku poprzez spełnienie określonych warunków opisanych w ustawie odliczeń podatku, która każdego roku jest aktualizowana poprzez ustawodawcę[1]. Celem odliczenia od podatku jest pomniejszenie ciężaru podatku nie zmieniając przy tej czynności jego wysokości bez względu na osiągane dochody przez osobę będącą podatnikiem[2].

Formy odliczeń od podatku

Do najczęstszych form odliczeń należą[3]:

 1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne umożliwiają obniżenie podatku dochodowego o kwotę składek zdrowotnych, które zostały pobrane w konkretnym roku podatkowym przez osobę będącą płatnikiem.
 2. Wpłata na rzecz organizacji pożytku publicznego to możliwość odliczenia 1% własnego podatku, który został obliczony w zeznaniu podatkowym i przekazanie tej kwoty na rzecz organizacji. W celu przekazania 1% należy w zeznaniu rocznym załączyć wniosek wpisując nazwę konkretnej organizacji oraz jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotne jest, aby zeznanie podatkowe zostało złożone w adekwatnym terminie, do 30 kwietnia w przeciwnym razie wniosek o przekazanie 1% nie zostanie rozpatrzony.
 3. Ulga prorodzinna to odliczenie konkretnej wartości pieniężnej na każde posiadane dziecko od podatku dochodowego po wykonaniu odpowiednich odliczeń na składki zdrowotnych. W przypadku większej ilości dzieci kwota odliczenia jest iloczynem liczby dzieci na utrzymaniu oraz dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek, która jest określona przez ustawę. Należy zaznaczyć, że odliczenie w ramach ulgi prorodzinnej możliwe jest do wysokości podatku oraz związane jest z wychowywaniem własnego lub adoptowanego dziecka.

Odliczenia z tytułu ulgi prorodzinnej dotyczą dzieci, które[4]:

 • są małoletnie
 • otrzymywały tzw. zasiłek pielęgnacyjny
 • nie ukończyły 25 roku życia i nadal uczą się w szkołach, a w roku podatkowym nie uzyskały dodatkowych dochodów (wyjątkiem są: renty, dochody wolne od podatku dochodowego oraz dochody w wysokości, które nie zobowiązują do odprowadzenia podatku od dochodu).

Odliczenia podatkowe są korzystniejsze niż te od dochodu, ponieważ kwota odliczenia powoduje zmniejszenie naliczonego podatku. W odliczeniach od podatku uwzględniamy również[5]:

 • ulgi związane z wyszkoleniem uczniów
 • podatek z zagranicy
 • poniesione wydatki mieszkaniowe
 • składki przeznaczone na ubezpieczenia społeczne opłacane przez właściciela gospodarstwa domowego, który zawarł umowę aktywizacyjną z bezrobotnym

Odliczenia podatku od towarów i usług

Gdy podatek naliczony jest wyższy niż podatek należny podatnik ma prawo do zwrotu tzw. nadwyżki czyli różnicy między podatkiem naliczonym i należnym. Odliczenia podatku naliczonego muszą być ściśle powiązane z wykonywanymi czynnościami opodatkowań, ponieważ ustawa o podatku VAT określa liczne wyjątki, które dają możliwości odliczenia podatku naliczonego w sytuacji, gdy nie był on związany z czynnościami opodatkowań[6]. Do podatków naliczonych zaliczamy[6]:

 • sumę kwot podatków w fakturach, które zostały dostarczone podatnikowi
 • sumę kwot podatków, które zostały wykazane w dokumentach celnych (dotyczy importu)
 • zwrot podatku, który został objęty ryczałtem
 • kwotę podatku należnego z tytułu importu
 • kwotę podatku należnego z tytułu nabycia towarów (wewnątrzwspólnotowego)

Zgodnie z ustawą o podatku VAT, podatek naliczony może zostać odliczony od podatku należnego na podstawie faktur lub ich duplikatów oraz dokumentów celnych, zaś faks lub kserokopia faktury nie mogą stanowić potwierdzenia wykonanej transakcji[7].

Przypisy

 1. Szlęzak-Matusewicz J., (2008), s.60
 2. Deresz A., Podstawka M., (2011), s. 193-194
 3. Szlęzak-Matusewicz J., (2008), s. 60-68
 4. Szlęzak-Matusewicz J., (2008), s. 67
 5. Palczewska O., (2014), s. 54
 6. 6,0 6,1 Sowa B., (2014), s. 148
 7. Sowa B., (2014), s. 149

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Dominika Klima