Zeznanie podatkowe

Z Encyklopedia Zarządzania

Zeznanie podatkowe - element deklaracji podatkowej w formie informacyjnego rozliczenia się z urzędem skarbowym z osiągniętego dochodu (lub straty) za miniony rok kalendarzowy. Każda osoba, która według wytycznych ustaw jest podatnikiem jest zobligowana do jego złożenia w określonym do tego terminie. Osoby, których dochód nie przekroczył kwoty wolnej od podatku, również są zobowiązane do rozliczenia.

TL;DR

Zeznania podatkowe są częścią deklaracji podatkowej i są składane w celu rozliczenia się z urzędem skarbowym z osiągniętego dochodu. Istnieje wiele rodzajów zeznań podatkowych, takich jak PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38, PIT-28, SD-3 i CIT-8. Zeznania podatkowe można złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej, przy czym w przypadku formy elektronicznej zwrot podatku jest szybszy. W innych krajach europejskich również istnieje obowiązek rozliczenia się z dochodów, przy czym stawki podatkowe mogą być różne.

Różnice między deklaracją podatkową a zeznaniem podatkowym

Deklaracja podatkowa zawiera wszelkiego rodzaju wykazy, zeznania, informacje, które mamy obowiązek przekazać prawidłowym urzędom we wskazanym do tego czasie przez podatników, płatników oraz inkasentów. Jak widać zeznanie podatkowe jest częścią składową wspomnianej deklaracji, a nie odrębna formą. Za zeznanie podatkowe popularnie w Polsce uważany jest PIT. Według prawa podatnikiem, płatnikiem i inkasentem może być osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej[1].

Rodzaje zeznań podatkowych[2]:

 • PIT-37 - Najpowszechniejszym składanym zeznaniem podatkowym przez osoby fizyczne. Opisuje wartość osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku poprzedzającym. Składają go osoby, na które podatek został nałożony na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
 • PIT-36 - Obejmuje przychody nieklasyfikujące się do naliczania w formie ryczałtu działalności gospodarczej lecz na zasadach ogólnych (18%, 32%), działy specjalne produkcji rolnej, zagraniczne dochody, dochód dzieci, które nie ukończyły 18 lat i nie są w związku małżeńskim.
 • PIT-36L - Wykorzystują osoby objęte podatkiem liniowym za działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej.
 • PIT-38 - Formularz ten przeznaczony jest dla podatników, których przychody zostały opodatkowane w wysokości 19%(dochody kapitałowe).
 • PIT-28 - Zawiera kwotę uzyskanego przychodu, odliczenia oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Przydzielony dla osób rozliczających się w formie ryczałtu.
 • SD-3 - przeznaczony jest dla osób nabywających rzeczy lub prawa majątkowe. Darowizna lub spadek jest w tym kraju opodatkowana, z wyjątkiem sytuacji, w której:
 1. wzbogacenie przez okres 5 lat nie przekracza kwoty wolnej od podatku,
 2. sporządzono u notariusza umowę darowizny lub znoszącą współwłasność,
 3. otrzymał spadek który jest zwolniony z podatku,
 4. spadek lub darowizna pochodzą od najbliższej rodziny i posiada zwolnienie z podatku,
 5. ofiarowane przez dziedziczenie środki zgromadzone przez spadkodawcę na emeryturę w ramach pracowniczego programu emerytalnego, funduszy OFE, IKE i IKZE
 • CIT - 8 -   Zeznanie podatkowe dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemające osobowości prawnej, przeznaczone do informacji o poniesionej
 1. stracie lub uzyskanego dochodu. Muszą je złożyć:
 2. osoby prawne,
 3. spółki kapitałowe w organizacji,
 4. jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej,
 5. spółki komandytowo-akcyjne
 6. spółki komandytowe
 7. spółki niemające osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju jeżeli zgodnie z przepisami podatkowymi tego innego państwa są traktowane jako osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów,

Zeznanie podatkowe możemy złoży w formie pisemnej lub elektronicznej. Przy formie elektronicznej czas oczekiwania znacznie się skraca, jeżeli zależy nam na szybszym zwrocie podatku, lepiej jest wybrać właśnie tą opcję. Rozliczając się przez Internet urząd skarbowy ma 45 dni na zwrot podatku, w przypadku formy papierowej ten okres wydłuża się do 3 miesięcy. Wskazane jest również podanie numeru konta bankowego, przelew przyjdzie w stosunkowo krótkim czasie, jak również nie poniesiemy kosztów przesyłki tradycyjnej[3].

Zeznanie podatkowe w krajach Europejskich

Wyjeżdżając za granicę w celach zarobkowych, każdy obywatel powinien wiedzieć, że z uzyskanych tam dochodów będzie musiał się rozliczyć w obu państwach. Taka forma rozliczenia może się pojawić w następujących sytuacjach:

 • kiedy pracodawca deleguje pracownika do pracy za granica, a wynagrodzenie wypłaca mu z Polski,
 • kiedy podatnik wykonuje prace za granica mając zagranicznego pracodawcę,
 • kiedy wykonywana jest praca na terytorium Polski, zlecona przez zagranicznego pracodawcę.

Analizując zeznania podatkowe w innych krajach, można zauważyć, że aż w 8 państwach Europy osoby, które przekraczają pierwszy próg podatkowy, są zobligowane do oddania ponad połowy swoich dochodów [Szwecja - 57%, Portugalia - 56,5%, Austria - 55%, jak również wysoka stawka jest w Holandii, Danii, Belgii, Grecji i Słowenii]. Pod tym względem Polska klasyfikuje się, ze stawka 32% na nie najgorszej pozycji. Niższe możemy zauważyć na Słowacji - 25% i w Czechach - 22% oraz w krajach gdzie rozliczają się w postaci podatku liniowego (dane za 2021 r.).


Zeznanie podatkoweartykuły polecane
Podatek ryczałtowyPodatek dochodowy od firmZwrot podatkuPodatki bezpośrednieZryczałtowany podatek dochodowyRyczałt od przychodów ewidencjonowanychPodatek dochodowy od osób fizycznychEwidencja przebiegu pojazdówSkala podatkowa

Przypisy

 1. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.).
 2. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.).].
 3. Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, ze zm.).].

Bibliografia


Autor: Róża Kaczor

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.