Kwota wolna od podatku

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwota wolna od podatku
Polecane artykuły


Kwota wolna od podatku – kwota dochodu niepowodującego obowiązku zapłaty podatku dochodowego, czyli innymi słowy kwota dochodu osoby fizycznej, od której podatnik nie ma obowiązku odprowdzania podatku do urzędu skarbowego. Wysokość tej kwoty regulowana jest Ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych[1] Wszelkie zmiany w jej wysokości uwzględniane są we wcześniej wspomnianym akcie prawnym.

W porównaniu do poprzedniego roku kwota wolna od podatku wzrosła o 1.400,00 zł. W roku 2017 wynosiła ona 6.600,00 zł, natomiast w 2018 8.000,00 zł. Na zmianę wysokości kwoty wolnej od podatku ma wpływ zwiększająca się w poszczególnych latach minimalna stawka godzinowa oraz minimalne wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Gdyby wcześniej wspomniana stawka wzrastała, a kwota wolna od podatku nie ulegałaby zmianie, to coraz mniejsza grupa podatników mogłaby z niej skorzystać lub stałaby się jednynie niewykorzystywanym zapisem, ponieważ ludzie zarabiający nawet jedynie minimalne wynagrodzenie przekraczaliby ten próg. [2]

Co oznacza kwota wolna od podatku?

Jeżeli podatnik w bieżącym roku podatkowym (tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku) zarobi kwotę w wysokości równej kwocie wolnej od podatku (w roku 2018 tj. 8.000,00 zł) to jego podatek wyniesie 0 zł w zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego do końca kwietnia 2019 roku. Należy jednak pamiętać, iż nawet jeżeli nasze wynagrodzenie za cały rok podatkowy nie przekroczy kwoty określonej w ustawie [3] to musimy rozliczyć się z urzędem skarbowym w określonym terminie. Jedynym wyjątkiem, kiedy podatnik zwolniony jest z obowiązku złożenia zeznania, jest sytuacja kiedy to podatnik nie osiągnął w roku podatkowym żadnego dochodu.

Co jeżeli zarobię mniej lub więcej?

W przypadku kiedy wynagrodzenie podatnika nie przekroczy kwoty wolnej od podatku to po złożeniu deklaracji, powinien on otrzymać zwrot nadpłaconego podatku, wynikającego z zeznania podatkowego.

Istnieje również możliwość zarobienia większej kwoty niż wskazana w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych [4]. Jest to chyba najczęstsza sytuacja. Wtedy podatnik płaci wyliczony w deklaracji podatek w określonym terminie do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Jeżeli osoba fizyczna w roku podatkowym uzyska dochód w granicach od 8.000,00 zł do 13.000,00 zł ma prawo do kwoty zmniejszającej podatek w wysokości między 1.440 zł, a 556,02 zł. Jeżeli dochód mieści się w przedziale od 13.000,00 zł do 85 528 zł to kwota zmniejszająca podatek wynosi zaledwie 556,02 zł, natomiast po przekroczeniu 127.000,00 zł kwota ta spada do 0 zł. [5]

Przypisy

Bibliografia

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Patrycja Wójcik