Metoda analizy dyrektywnej

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda analizy dyrektywnej
Polecane artykuły


Geneza i istota analizy dyrektywnej

Autorami metody analizy dyrektywnej (AD) są Francuzi - J. Bernad i M. Paker. Przedstawili oni ją po raz pierwszy w książce pt.Makroskopia przedsiębiorstwa. Stosowane podejście systemowe w 1980 roku. Wskazali oni jako źródła metody analizy dyrektywnej milesowską analizę wartości i makroskopię J. De Rosnaya. Termin "makroskop" było używane przez J. De Rosneya w znaczeniu symbolu podejścia systemowego, ujmowanego jako nowa metodologia, pozwalająca na uzyskaniu większej efektywności działania. Według autorów metoda AD polega na zdefiniowaniu na początku "wejścia", a następnie na dochodzeniu do "wejścia" systemu.

Metoda analizy dyrektywnej w czterech krokach

  1. określenie stanu końcowego i początkowego oraz funkcji podstawowych dla procesu istniejącego
  2. ustalenie stanu końcowego i początkowego oraz funkcji podstawowych dla procesu proponowanego
  3. uporządkowanie chronologicznego i dezagregacji funkcji oraz doboru ich nośników
  4. określenie proponowanego przebiegu procesu.

Bibliografia

  1. Krzyżanowski L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN,1999
  2. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2006
  3. Gliński B., Kuc B.R., Podstawy zarządzania organizacjami, PWE, Warszawa 1999
  4. Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, WAE, 2002

Autor: Anna Jagieła