Krzywa Tornquista

Z Encyklopedia Zarządzania
Krzywa Tornquista
Polecane artykuły


Krzywa Tornquista - jest wykresem funkcji opisującej zależność wydatków, popytu na dane dobro (Y) od dochodu konsumenta (X).

Ze względu ma rodzaj dobra, wyróżniamy trzy krzywe Tornquista opisujące poszczególne funkcje Tornquista:

Funkcja Tornquista I rodzaju- popyt na dobra podstawowe, pierwszej potrzeby (wyżywienie, odzież, stałe opłaty)

Funkcja Tornquista II rodzaju - popyt na dobra wyższego rzędu

Funkcja Tornquista III rodzaju - popyt na dobra luksusowe

Krzywa Tornquista I rodzaju

Rys. 1 Krzywa Tornquista I rodzaju

\(f (x)= \mathit \frac {ax}{x+b}\), gdzie \( x\geqslant 0,\quad a>0, \quad b>0\)

\(f (x)\) - wydatki na dane dobro

\( x \) - dochody lub wydatki ogółem gospodarstw domowych

Krzywa T?ornquista II rodzaju

Rys. 2 Krzywa Tornquista II rodzaju

\(f (x)= \mathit a \cdot\frac {x-c}{x+b}\), gdzie \(\quad x>c, \quad a>0,\quad b>0, \quad c>0\)

\(f (x)\) - wydatki na dane dobro

\( x \) - dochody lub wydatki ogółem gospodarstw domowych


Krzywa T?ornquista III rodzaju

Rys. 3 Krzywa Tornquista III rodzaju

\(f (x)= \mathit ax \cdot\frac {x-c}{x+b}\), gdzie \( \quad x>c, \quad a>0,\quad b>0, \quad c>0\)

\(f (x)\) - wydatki na dane dobro

\( x \) - dochody lub wydatki ogółem gospodarstw domowych


Bibliografia

  • red. Marek Gruszczyński, Maria Podgórska, Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000
  • red. Gruszczyński Marek, red. Kuszewski Tomasz, red. Podgórska Maria, Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009

Autor: Katarzyna Gubała