Krzywa Engla

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Krzywa Engla wyraża zależność wydatków od poziomu dochodów konsumenta. Za pomocą krzywych analizuje się w ekonomii zachowania i wybory konsumentów. Omawiana krzywa to wykres popytu na jedno dobro jako funkcji dochodu, przy założeniu stałości wszystkich cen i innych zmiennych. Nazwa krzywej pochodzi od niemieckiego statystyka i ekonomisty Ernesta Engla, który badając budżety rodzin sformułował prawo odnośnie elastyczności dochodowej popytu danych dóbr i popytu ogółem. Za pomocą krzywych Engla można wyróżnić dobra podrzędne, podstawowe i luksusowe.

Elastyczność dochodową popytu liczy się wzorem:

Edi= procentowa zmiana popytu / procentowa zmiana dochodu

Zależność między zmianami dochodu w relacji do zmiany popytu na różne grupy dóbr i usług przedstawia w sposób syntetyczna następująca krzywa Engla:

Krzywa Engla1.gif

Dla:

Analiza krzywej pozwala stwierdzić, że popyt jest bardzo elastyczny dla małych dochodów. Wraz ze wzrostem dochodu następuje stopniowe nasycenie zapotrzebowania na poszczególne dobra i spadek ich spożycia.

Dobra podstawowe

Wraz ze wzrostem dochodu wzrastają wydatki na dobra podstawowe, ale po przekroczeniu pewnej ilości tych dochodów przyrosty dochodów nie przekładają się w tym samym tempie na wzrost konsumpcji. Wydatki na dobra podstawowe (np. żywność) rosną w tempie wolniejszym od przyrostu dochodu. Współczynnik dochodowej elastyczności popytu przyjmuje wartość: 0 < Edi < 1.

Dobro podstawowe3.GIF

Dobra niższego rzędu

Dobro niższego rzędu.JPG

Dobra luksusowe

Wydatki na te dobra wzrastają w tempie szybszym od tempa wzrostu dochodu, co oznacza, że współczynnik dochodowej elastyczności popytu ma wartość: Edi > 1.

Dobro luksusowe1.jpg

Bibliografia

  • Stefan Marciniak (red.), Makro i mikro ekonomia. Podstawowe problemy, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 188-189.
  • Witold Lejman, Stanisław Mikosik, Jerzy Szpakowski, Ekonomia. Przewodnik dla studiujących, Res Polonia, Łódź 1993, s. 101-103.
  • Hal R. Varian, Mikroekonomia, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1997, s. 128-129.

Autor: Katarzyna Szymańska