Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania

Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa - na stałe wprowadzona do literatury przedmiotu przez amerykańskiego ekonomistę Harolda Demsetza zakłada, że przedsiębiorstwo staje się substytutem gospodarstwa domowego.

Z punktu widzenia konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem staje się każde gospodarstwo domowe świadomie się specjalizujące w wykonywaniu jakiejś czynności lub produkowaniu produktów, sprzedawaniu ich, tym samym współtworząc o rozwijając rynek. Sednem teorii konsumpcyjnej jest stwierdzenie, że przedsiębiorstwo jako nowa instytucja gospodarcza zabiera część funkcji nie rynkowi, ale gospodarstwu domowemu.

Specjalizacja konsumentów kreuje cztery główne mechanizmy regulacyjne gospodarki:

 1. gospodarstwa domowe - regulujące się przez potrzeby,
 2. przedsiębiorstwa - regulują się wewnętrznie przez decyzje
 3. rynek - lokowane są na nim nadwyżki ze specjalizacji, narzędziem regulacji jest tu cena,
 4. państwo - reguluje gospodarkę nakazami.

W ujęciu konsumpcyjnym przedsiębiorstwa specjalizacja powoduje wzrost skali produkcji, stwarza warunki do konkurowania oraz powoduje duży wzrost wydajności pracy i wzrost gospodarczy.

Główni przedstawiciele teorii

 • Demsetz (1983, 1988, 1991, 1995),
 • Becker (1964),
 • Smith (1954),
 • Dreze (1991),
 • Benassy (1982),
 • Janoś-Kresło, Mróz (2006)

Wpływ konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa na proces podejmowania decyzji przez konsumentów

Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu preferencji konsumentów. Przedsiębiorstwa analizują potrzeby i oczekiwania konsumentów, aby tworzyć produkty i usługi, które odpowiadają ich preferencjom. Na podstawie badań rynkowych i analizy danych demograficznych, przedsiębiorstwa są w stanie określić, jakie cechy produktów są najbardziej atrakcyjne dla konsumentów. Dzięki temu mogą dostosować swoje strategie marketingowe i produkcyjne, aby lepiej spełnić oczekiwania konsumentów i zdobyć ich lojalność.

Reklama i marketing mają ogromny wpływ na decyzje konsumenckie. Przedsiębiorstwa wykorzystują różne strategie reklamowe i marketingowe, aby przekonać konsumentów do zakupu swoich produktów. Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć, jakie bodźce i informacje są najbardziej skuteczne w przekonywaniu konsumentów. Dzięki temu mogą tworzyć reklamy i kampanie marketingowe, które są bardziej efektywne i skuteczne w przekazywaniu wartości swoich produktów i usług.

Przedsiębiorstwa, korzystając z konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, starają się tworzyć produkty i usługi, które spełniają potrzeby i preferencje konsumentów. Analizując zachowania konsumentów i badając ich preferencje, przedsiębiorstwa są w stanie dostosować swoje oferty do konkretnych grup konsumentów. Na przykład, jeśli przedsiębiorstwo zauważa, że istnieje popyt na produkty ekologiczne, może zdecydować się wprowadzić na rynek ekologiczne wersje swoich produktów. Specjalizacja konsumentów pozwala przedsiębiorstwom dostarczać produkty, które są bardziej atrakcyjne dla określonych grup konsumentów i zwiększać swoje szanse na sukces rynkowy.

Przedsiębiorstwa mają możliwość wpływania na decyzje konsumentów poprzez różne strategie, takie jak strategie cenowe, promocje i inne działania marketingowe. Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć, jakie czynniki wpływają na decyzje konsumentów i jak mogą wykorzystać te czynniki do zwiększenia sprzedaży. Na przykład, obniżenie ceny produktu może przekonać konsumentów do zakupu, a promocje mogą skłonić ich do dokonania transakcji. Przedsiębiorstwa, korzystając z konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, starają się tworzyć strategie, które są najbardziej efektywne w przekonywaniu konsumentów do zakupu ich produktów.

Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa opiera się na analizie zachowań konsumentów. Przedsiębiorstwa prowadzą badania rynkowe i analizują dane demograficzne, aby lepiej zrozumieć, jakie czynniki wpływają na decyzje konsumentów. Dzięki temu mogą dostosować swoje strategie marketingowe i produkcyjne, aby lepiej spełnić oczekiwania konsumentów. Przedsiębiorstwa analizują również trendy konsumenckie i zmiany preferencji, aby być na bieżąco z potrzebami rynku. Analiza zachowań konsumentów w kontekście konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa pozwala przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć swoją grupę docelową i dostosować swoje działania do zmieniających się potrzeb i preferencji konsumentów.

Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa a zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój jest ważnym aspektem współczesnego biznesu. Przedsiębiorstwa, korzystając z konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, starają się tworzyć wartość dla społeczeństwa, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa analizują potrzeby społeczne i ekologiczne, aby dostosować swoje strategie i działania do tych potrzeb. Mogą wprowadzać innowacje ekologiczne, angażować się w działania społeczne i podejmować inne działania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju.

Przedsiębiorstwa mogą wprowadzać innowacje ekologiczne i społeczne, które mają pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo. Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć, jakie innowacje są najbardziej atrakcyjne dla konsumentów i jakie mają pozytywne skutki społeczne i ekologiczne. Przedsiębiorstwa mogą tworzyć produkty ekologiczne, angażować się w działania społeczne i wspierać zrównoważony rozwój, co przekłada się na pozytywny wizerunek marki i większe zaufanie konsumentów.

Odpowiedzialne zarządzanie zasobami jest kluczowym elementem zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa, korzystając z konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, starają się minimalizować negatywny wpływ na środowisko poprzez efektywne zarządzanie zasobami. Mogą wdrożyć programy recyklingu, ograniczyć zużycie energii, wykorzystywać odnawialne źródła energii i podejmować inne działania, które przyczyniają się do ochrony środowiska. Przedsiębiorstwa również odpowiedzialnie zarządzają innymi zasobami, takimi jak woda, surowce naturalne i energia, aby minimalizować negatywne skutki dla środowiska.

Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa może być wykorzystana do tworzenia strategii zrównoważonego rozwoju. Przedsiębiorstwa, analizując potrzeby i preferencje konsumentów, są w stanie tworzyć strategie, które są zgodne z oczekiwaniami społecznymi i ekologicznymi. Przykładowo, jeśli klienci preferują produkty ekologiczne, przedsiębiorstwa mogą wprowadzić na rynek takie produkty i promować ich zalety. Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa pomaga przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć, jakie strategie zrównoważonego rozwoju są najbardziej atrakcyjne dla konsumentów i jak mogą przekonać ich do wyboru bardziej zrównoważonych produktów i usług.


Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwaartykuły polecane
MikroekonomiaWymiana międzynarodowaMerkantylizmJean Baptiste SayPolityka proeksportowaLiberalizm gospodarczyWzrost gospodarczyRynek pracyTeorie ekonomii

Bibliografia

 • Gruszecki T. (2002), Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Noga A. (2009), Teorie przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Autor: Małgorzata Krypel