Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Konsumpcyjna teoria przedsiębiorstwa - na stałe wprowadzona do literatury przedmiotu przez amerykańskiego ekonomistę Harolda Demsetza zakłada, że przedsiębiorstwo staje się substytutem gospodarstwa domowego.

Z punktu widzenia konsumpcyjnej teorii przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwem staje się każde gospodarstwo domowe świadomie się specjalizujące w wykonywaniu jakiejś czynności lub produkowaniu produktów, sprzedawaniu ich, tym samym współtworząc o rozwijając rynek. Sednem teorii konsumpcyjnej jest stwierdzenie, że przedsiębiorstwo jako nowa instytucja gospodarcza zabiera część funkcji nie rynkowi, ale gospodarstwu domowemu.

Specjalizacja konsumentów kreuje cztery główne mechanizmy regulacyjne gospodarki:

 1. gospodarstwa domowe - regulujące się przez potrzeby,
 2. przedsiębiorstwa - regulują się wewnętrznie przez decyzje
 3. rynek - lokowane są na nim nadwyżki ze specjalizacji, narzędziem regulacji jest tu cena,
 4. państwo - reguluje gospodarkę nakazami.

W ujęciu konsumpcyjnym przedsiębiorstwa specjalizacja powoduje wzrost skali produkcji, stwarza warunki do konkurowania oraz powoduje duży wzrost wydajności pracy i wzrost gospodarczy.

Główni przedstawiciele teorii

 • Demsetz (1983, 1988, 1991, 1995),
 • Becker (1964),
 • Smith (1954),
 • Dreze (1991),
 • Benassy (1982),
 • Janoś-Kresło, Mróz (2006)

Przykłady przedsiębiorstw ilustrujących teorię

 • Nestlé,
 • H.J. Heinz,
 • Unilever,
 • Dr Irena Eris,
 • Itaka,
 • Morliny.

Bibliografia

 • Adam Noga, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2009
 • Tomasz Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Autor: Małgorzata Krypel