Informatyczne narzędzia E-learningu

Informatyczne narzędzia E-learningu
Polecane artykuły

E-Learning jest to wykorzystywanie technologii informatycznych w celu ułatwienia nauki. Pojęcie to obejmuje zarówno zaawansowane technologicznie programy symulacyjne chociażby przeznaczone na szkolenia dla pilotów czy lekarzy, jak również programy wdrożeniowe dla nowych pracowników. W ramach systemu e-Learning wykorzystywane są witryny www, chat, fora, poczta elektroniczna, CD-romy, płyty DVD, jak również gry symulacyjne.

Bardzo popularne są również systemy wideokonferencji. Przykładem zastosowania może być np. technologia RADVISION. Jest ona stosowana przez Departament Sprawiedliwości oraz Departament Transportu w Stanach Zjednoczonych. Ta technologia umożliwia szybkie zorganizowanie konferencji podczas której przesyłany jest również dźwięk i obraz.

Rodzaje aplikacji

Lista elementów, które wspomagają e-Learning rośnie wraz z rozwojem technologii. Istnieją systemy ocen:

  • LMS czyli Learning Management System. LMS jest to oprogramowanie tworzące środowisko dla zdalnego nauczania,

umozliwiające organizacjom rozproszonym (nauczycieleom i uczniom oddalonym od siebie) prowadzenie nauki i szkoleń za pośrednictwem standardowych przeglądarek internetowych.

  • ILS czyli Intelligent Learning System. Jest to system nadzorujący zarządzania indywidualizacją toku nauczania.

Kontrola nauczania w trakcie przebiegu szkoleń.

  • LCMS czyli Learning Content Management System. To oprogramowanie umożliwia integrowanie oraz udostępnianie w formacie

HTML materiały elektroniczne opracowane w innym formacie.

Bibliografia

  • Clarke A., "e-Learning nauka na odległość", Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, 2007, s. 31
  • Bencewicz-Miazga A., "e-Business w internecie i multimediach", Wydawnictwo Mikom, Warszawa 2003, s. 76

Autor: Joanna Galas