Firma produkcyjna

Z Encyklopedia Zarządzania

Firma produkcyjna - jest to inaczej działalność gospodarcza (produkcyjna, handlowa, usługowa), mogąca mieć różny charakter prawny. Prowadzona jest przez osobę fizyczną lub prawną, skupiającą formę prowadzonej działalności na szeroko rozumianym wytwarzaniu produktów. Produkty mogące mieć charakter również energii lub usługi, mające służyć zaspokojeniu ludzkich potrzeb, a w szerokim ujęciu usprawniać dynamikę i rozwój gospodarki. Firma produkcyjna, zaopatrza się we wszelakie materiały potrzebne do realizacji danego zamówienia. Sprzedaż jest możliwa po zawarciu umowy z kontrahentami, czyli odbiorcami i dostawcami.

Firma produkcyjna zarabia na tworzeniu produktów lub usług a także sprzedaży ich po cenie zapewniającej pokrycie kosztów energii, materiału i pracy pracownika tak, aby osiągnąć jak największy zysk. Właściciele danej firmy produkcyjnej muszą pamiętać o maksymalizacji zysków i minimalizacji strat. Firma, która w długim czasie nie przynosi żadnego zysku, powinna dokładnie przeanalizować kwestie finansowe przedsiębiorstwa, i zastanowić się nad sensem dalszego jego funkcjonowania, przy częstym generowaniu ujemnych przepływów operacyjnych. Aby zwiększyć sprzedaż w firmie produkcyjnej, należy zapewnić źródło finansowania kapitału obrotowego. Jeśli firma potrzebuje dodatkowych maszyn, hal czy urządzeń również musi znaleźć źródło finansowania inwestycji.

TL;DR

Artykuł omawia działalność firm produkcyjnych, które zajmują się wytwarzaniem produktów lub usług. Firmy te muszą zarządzać procesem produkcji, kontrolować jakość i maksymalizować zyski. W firmach produkcyjnych występuje podział na różne grupy pracowników. Istnieją również różne typy produkcji, takie jak jednostkowa, seryjna i masowa. Celem firm produkcyjnych jest zaspokajanie potrzeb ludzkich i osiąganie zysków, ale są one zależne od wielu czynników, takich jak koszty produkcji, popyt na rynku i sytuacja gospodarcza.

Proces i cel produkcji

Firmę produkcyjną charakteryzują wartości techniczne oraz organizacyjne. Są to przede wszystkim wydzielone stanowiska, począwczy od stanowiska roboczego, przez stanowisko produkcyjne, oddział produkcyjny, wydział, zakład, stanowisko kontrolujące kończąc na organie zarządzającym. Każde z tych stanowisk pełni szereg zadań, które po połączeniu dają finalny produkt. Zadaniem pionu zarządzającego, jest analizowanie rynku w celu pozyskania informacji jakiego produktu na rynku brakuje, jak sprzedają się produkty, które już zostały dopuszczone do obrotu, jakie jest ryzyko z tym związane. Innym ważnym aspektem jest analiza finansowa, która musi być prowadzona przez osoby zarządzające, aby kalkulować koszty, minimalizować je przy jednoczesnej maksymalizacji produkcji. Osoby te dbają o logistykę i marketing swoich produktów, ale również korzystają z dotacji, które pozwalają na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Ich nadrzędnym zadaniem jest generowanie przychodów, maksymalizacja marży oraz wysokiego zysku brutto (Machała R. 2014, s. 17).

Zarządzanie produkcją

Pion kontrolujący, jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie kontrolować procesy produkcyjne. Mowa tu o zapewnieniu płynności i diagnozowaniu stanu produkcji a więc zorganizowanie produkcji w sposób możliwie najbardziej płynny, efektowny i wydajny. Często osoby kontrolujące procesy produkcyjne są twórcami ulepszenia linii produkcyjnej lub innowacyjnych rozwiązań a także kontrolują jakość wytwarzanego produktu. Pion produkcyjny stanowi kluczowy element firmy produkcyjnej, ponieważ to on jest odpowiedzialny za finalne powstanie gotowego produktu (Niedzielski E., Łapińska A. 1999, s. 31) (Machała R. 2014, str, 17)

Podział grup w firmie produkcyjnej

Firmy produkcyjne, oprócz wyżej wymienionych, mogą składać się z szerszego podziału grup. Mogą być to również:

 1. pracownicy obsługi i ochrony
 2. pracownicy administracyjno-biurowi
 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni
 4. robotnicy pomocniczy
 5. robotnicy produkcyjni (Żurakowski F. 2004, s. 92)

Typy produkcji

Firma produkcyjna może zorganizować proces produkcyjny w różny sposób, wszystko uzależnione jest od profilu jej działalności. Można wymienić typy produkcji:

 • produkcja jednostkowa - wytwarzanie jednostkowych wyrobów np. statki
 • produkcja seryjna - wytwarzanie wyrobów, które podzielone są na części i składają się z większej liczby
 • produkcja masowa - wytwarzanie dużej ilości pojedynczych wyrobów

W firmie produkcyjnej efektem finalnym jest powstanie konkretnego, materialnego produktu. Odróżnia się tym od firm usługowych, które skupiają swoją działalność na pracy nieprodukcyjnej, niematerialnej, a więc nie mają materialnych skutków.

Celem firmy produkcyjnej jest zaspokajanie ludzkich potrzeb przy jednoczesnej maksymalizacji zysku. Wielkość popytu i podaży uzależniona jest od wielu czynników. Producent może zbadać rynek i pozyskać informacje, ile konsumenci są chętni kupić i dostarczać tyle na rynek, aby zaspokoić cały popyt. Jednak koszty produkcji mogą na to nie pozwolić lub charakter oferownych produktów jest limitowany i producent nie może pozyskać większej ilości materiałów. Im produkt jest tańszy i łatwo dostępny, tym popyt jest większy, ponieważ większą ilość osób na niego stać. Jednak nie każdy drogi produkt oznacza małą sprzedaż, chociażby produkty ekskluzywne cieszą się dużym popytem mimo wysokiej ceny. Wpływ ma również sytuacja gospodarcza w kraju oraz na świecie. Jak pokazuje obecna sytuacja, w dobie koronawirusa wiele dóbr, które były tanie, zwiększyły swoją cenę o kilkaset procent, z uwagi na ogromne zapotrzebowanie i wysoki popyt. Z tego samego powodu, wiele przedsiębiorstw upadło, ponieważ w związku ze skutkami koronawirusa takimi jak zamknięcie granic, wstrzymanie lotów, zamknięcie fabryk, nie mogli pozyskać materiałów i surowców, aby kontynuować produkcję.


Firma produkcyjnaartykuły polecane
Zasady funkcjonowania rynku usługNadprodukcjaZapasySystem gospodarczyProdukcja masowaAnaliza make-or-buyAftermarketPlanowanie sprzedażyWartość dodana (Rachunkowość)

Bibliografia

 • Frymark I. (2003), Zasady rachunkowości, uproszczone formy rachunkowości, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
 • Lachowski S. (2012), Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa
 • Machała R. (2014), Zarządzanie Finansami i Wycena Firmy, Oficyna Wydawnicza UNIMEX, Wrocław
 • Niedzielski E., Łapińska A. (1999), Zarządzanie firmą, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa
 • Żurakowski F. (2010), Funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Zarządzanie, WSiP, Warszawa

Autor: Weronika Skałka