Etyka w marketingu

Z Encyklopedia Zarządzania
Etyka w marketingu
Polecane artykuły


Etyka w marketingu skupia się na sferze moralnej interesów przedsiębiorstwa, poddając je ocenie według norm obowiązujących w danym państwie. Wynikiem tych działań mogą być dyrektywy etyczne wprowadzane w celu wytyczenia jasnych algorytmów postępowania pracowników w sytuacjach moralnie niejednoznacznych.

Główne problemy etyczne

Z punktu widzenia konsumenta:

Z punktu widzenia społeczeństwa:

  • Kreowanie materialistycznego stylu życia
  • Zanieczyszczenie środowiska kulturowego
  • Nadmierny wpływ na politykę
  • Działalność niezgodna z prawem
  • Brak dbałości o kwestie ekologiczne

Korupcja

Jedną z najgorętszych kwestii dyskutowanych na tle etyki w działaniach marketingowych jest problem wręczania łapówek. Łapownictwo, czyli wręczanie korzyści majątkowych (najczęściej urzędnikom) w zamian za podjęcie korzystnych dla przedsiębiorstwa decyzji, jest problematyczne z dwóch względów. Po pierwsze zjawisko korupcji jest różnie odbierane przez społeczności poszczególnych państw.

Nastawienia do korupcji są skrajnie różne. Jedne społeczeństwa odbierają wszelkie przejawy korupcji negatywnie (np. USA) podczas gdy inne (np. Białoruś) uważają ją za naturalną konsekwencję działalności gospodarczej. Po wtóre właściciele firm działających na skalę międzynarodową, są często ograniczeni przepisami krajów macierzystych przegrywając w konkurencji z państwami, które nie przewidują odpowiedzialności karnej za wręczanie łapówek.

Klasycznym przykładem ograniczania praktyk łapówkarskich jest amerykański Foreign Corrupt Practices Act, który uznaje za przestępstwo wręczanie łapówek w celach handlowych.

Odmiennym przykładem jest niemiecki system podatkowy pozwalający przedsiębiorcom odliczyć od podatku kwotę przeznaczoną na łapówki wypłacane za granicę(pod warunkiem, że osoba korumpowana nie jest płatnikiem podatku w Niemczech).

Biorąc pod uwagę, iż uznanie firmy za "etyczną" wiąże się najczęściej z poprawą wizerunku i ugruntowaniu w świadomości konsumentów, coraz więcej przedsiębiorstw opracowuje pewne zasady postępowania dla pracowników. W badaniach sprawdzających politykę firm amerykańskich wobec przyjmowania podarunków od dostawców opublikowano, iż 75% przedsiębiorstw wyznacza górny limit wartości podarunku bądź wyklucza je zupełnie. Jako podarunki najprzychylniej oceniane są gadżety firmowe (zapalniczki, notesy, breloki, itp.).

Bibliografia

  • Hutt M.D.; Speh T.W., Zarządzanie Marketingiem, PWN, Warszawa 1997, str. 76, 145, 190, 284, 307, 426, 498, 528, 570, 802
  • Kotler P.; Armstrong G.; Saunders J.; Wong V., Marketing " podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 62, 75, 92, 98-101, 104, 206, 1068-1074

Autor: Michał Bodzenta