Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów

Z Encyklopedia Zarządzania
Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów
Polecane artykuły


Proces ekologicznego projektowania cyklu życia wyrobu - ELCD (Environmental Life Cycle Design) prezentuje kompleksowe podejście do problematyki projektowania, uwzględnia pełny cykl życia wyrobu, na podstawie rozszerzonego zakresu pojęciowego definiowania jakości. Podstawowe znaczenie ma tu wprowadzenie aspektów środowiskowych - cech ekologicznych - do rozważań kwalitologicznych. Rozpowszechnienie ELCD jako standardowego podejścia do procesu projektowania przyczyni się w przyszłości do zaniku terminów: "ekoprojektowanie i "ekoprodukt, co będzie oznaczało przyjście tego stanu za powszechny i tym samym oczywisty[1].

Czynniki determinujące ELCD

Czynniki determinujące ELCD[2]:

Co obejmuje ELCD?

Proces projektowanie ekologicznego obejmuje cały cykl zycia wyrobu, ma za zadanie minimalizacje zużycia wszystkich surowców i całej energii, kosztów użytkowania oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko. Projektowanie ekologiczne to powiązanie możliwości technicznych i niezbędnych wymagań ekologicznych[3].

Aspekty środowiskowe w projektowaniu wyrobów

Proces ekologicznego projektowania cyklu życia wyrobu wymaga spełnienia następujących założeń i kryteriów środowiskowych[4]:

 • osiągnięcie odpowiednio wysokiej sprawności ekologicznej przez optymalizacje funkcji
 • oszczędność ilości zasobów
 • minimalizacja oddziaływania produktu na środowisko w trakcie używania
 • wykorzystanie certyfikowanych ekologicznie opakowań
 • uwzględnienie w projekcie opcji technologicznych pozwalających na utylizację w sposób nieszkodliwy materiałów, które nie podlegają ponownemu wykorzystaniu
 • zastosowanie logistyki przyjaznej środowisku
 • wykorzystanie odnawialnych i łatwo dostępnych zasobów
 • wzrost trwałości wyrobów gotowych
 • projektowanie zorganizowane na: powtórne wykorzystanie, recykling materiału i demontaż
 • minimalizacja szkodliwych substancji
 • produkcja przyjazna środowisku naturalnemu

Bibliografia

 • Adamczyk W. Ekologia wyrobów - jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, W-wa 2004
 • Adamczyk W. Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002

Przypisy

 1. Adamczyk W. Ekologia wyrobów - jakość, cykl życia, projektowanie, PWE, W-wa 2004 s. 60
 2. Tamże
 3. Adamczyk W. Ekologiczne problemy jakości wyrobów, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków 2002 s. 237
 4. Tamże s. 238

Autor: Piotr Bordun