Strategia błękitnego oceanu

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:02, 7 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Strategia błękitnego oceanu, to koncepcja polegająca na stałym poszukiwaniu nowych, niezajętych jeszcze przez konkurencję miejsc na robienie pieniędzy. Zamiast walczyć z rywalami o to, kto wyrwie dla siebie największy kawałek tortu, lepiej poszukać innego. Takiego, którym nie trzeba się z nikim dzielić.Błękitny ocean, jest określany niewykorzystaną przestrzenią rynkową, w której producent sam kreuje popyt, dzięki czemu ma szanse na bardzo zyskowny wzrost".Tworzenie błękitnego oceanu może następować m.in. poprzez poszukiwanie alternatywnych branż w stosunku do już istniejących czy dostarczanie komplementarnych produktów, poszukiwanie klientów wśród tych grup, które kupują dany produkt bardzo rzadko lub tych, którzy dotychczas w ogóle nie kupowali".[1] Nie każdy błękitny ocean jest kreowany od podstaw, niektóre z nich tworzone są z części czerwonych oceanów przy pomocy poszerzania obecnych granic prosperujących już na rynku branż. Przy tworzeniu nowego produktu na błękitnym oceanie konkurencja jest nie istotna, gdyż reguły funkcjonowania go na rynku są dopiero ustalane. Firmy chcące utrzymać zyski na wysokim poziomie wyników muszą wyjść poza otaczające je ramy konkurowania, więc strategia błękitnego oceanu jest dobrym rozwiązanie to dobrego prosperowania działalności na współczesnym rynku. Strategia błękitnego oceanu nie posiada obiektywnych szans i zagrożeń, ponieważ przedsiębiorstwo można budować nawet wokół zagorzeń.[2]

Według badań W. Chan Kim i Renée Mauborgne, którzy przeanalizowali 108 firm wprowadzających na rynek nowe produkty - 86% polegało na poszerzeniu linii produkcyjnej wprowadzając małe udoskonalenia na obszarze czerwonych oceanów. Wpływ na całkowite przychody wynosił tylko 62% i zaledwie 39% wpływu na całkowite zyski. Pozostały 14% przedsiębiorstw ustawiło sobie za cel utworzenie błękitnych oceanów. Uzyskały 38 % całkowitych przychodów, a 61 % całkowity zysk. Kamień węgielny jako innowacyjna wartość strategii błękitnego oceanu:

Innowacyjna wartość, to nowy sposób myślenia i realizacji strategii błękitnego oceanu. Wskazuje ona koncentracje na tworzeniu nowej, bezpośredniej dla własnej firmy przestrzeni rynkowej dzięki czemu konkurencja przestaje być istotna. Przedsiębiorstwa starające się kreować błękitne oceany, dążą do wyjątkowości oraz niskich kosztów.

Innowacyjna wartość powstaje w momencie, gdy firmy korzystnie wpływają na wartość oferowaną nabywcom jak i również na strukturę kosztów. Oszczędności jakie firma ponosi związane konkurencją w branży eliminowane. Wartość dla nabywcy wzrasta poprzez stworzenie elementów jakie wcześniej konkurencja nie oferowała.

TL;DR

Strategia błękitnego oceanu polega na poszukiwaniu niezajętych jeszcze przez konkurencję obszarów rynkowych, aby osiągnąć zyskowy wzrost. Tworzenie błękitnego oceanu może polegać na poszukiwaniu alternatywnych branż, dostarczaniu komplementarnych produktów, czy dotarciu do grup klientów, które dotychczas rzadko lub w ogóle nie kupowały danego produktu. Przedsiębiorstwa, które tworzą błękitne oceany, dążą do wyjątkowości i niskich kosztów. Strategia błękitnego oceanu różni się od strategii czerwonego oceanu, gdzie konkurencja jest istotna, a konieczne jest znalezienie kompromisu między wartością a kosztami. Strategia błękitnego oceanu opiera się na osmiu zasadach, takich jak oparcie na danych, różnicowanie i niskie koszty, tworzenie bezspornej przestrzeni rynkowej, wzmacnianie poprzez narzędzia i ramy, proces krok po kroku, maksymalizacja szans i minimalizacja ryzyka, budowanie realizacji strategii oraz pokazywanie, jak osiągnąć korzystny wynik.

Narzędzia do tworzenia strategii błękitnego oceanu

1. Kanwa strategii

Jest to schemat działań diagnostycznych jak i zmierzających do stworzenia atrakcyjnej strategii. Przedstawia ona aktualną sytuację w przestrzeni rynkowej. Pozwana ona zrozumie, co jest celem inwestycji konkurencji jej najważniejsze czynniki z zakresu dostaw, produktów czy usług oraz ofertę na rynku jaką otrzymują klienci. Kanwa strategia jest przedstawiona za pomocą tzw. krzywej wartości. Jest to graficzne przedstawienie relatywnych osiągnięć działalności w stosunku do całej konkurencji[3]

2. Schemat czterech działań

Istnieją cztery kluczowe pytania kwestionujące logikę i model biznesowy branży, które pozwalają na znalezienie kompromisu między zróżnicowaniem i niskim kosztem: Pierwsze pytanie odnosi się to możliwości wyeliminowania czynników z którymi firma od dłuższego czasu konkuruje. Drugie pytanie to ocena działań przedsiębiorstwa w stosunku do konkurencji. Większość firm przesadnie spełnia oczekiwania klienta przez co zwiększa koszty nie mając z tego żadnej korzyści. Trzecie pytanie zaznacza wyeliminowanie kompromisów jakie przedsiębiorstwo wymusza na klientach. Ostatnie pytanie pomaga w znalezieniu nowych źródeł wartości dla konsumentów oraz wykreowanie nowego popytu i zmianę polityki cenowej[4]

Trzy cechy dobrej strategii

Są one drogowskazem dla firm, które chcą przeprowadzić proces przebudowy, a także przełomu w wartościach dla konsumentów jaki i samych siebie.

1. Punkt skupienia - każda renomowana strategia posiada punkt skupiania który wskazuje profil strategiczny działalności bądź też krzywa wartości ma za zadanie wskazywać ten punkt.

2. Rozbieżność - gdy strategia jest tworzona reaktywnie jak firma chce dotrzymać kroku konkurencji w związku z czym zaczyna tracić swoją wartość. Przedsiębiorstwa przyjmujące strategie reaktywne zazwyczaj posiadają bardzo podobny profil strategiczny, przez co krzywe wartości rywali na kanwie strategii są prawie identyczne i można je zsumować oraz przedstawić na jednej krzywej. W przypadku działalności przyjmujących strategie błękitnego oceanu krzywe wartości od ich odbiegają. Firmy stosujące cztery działania: eliminacja - redukcja - wzmacnianie - tworzenie wyróżnia profil branży wśród innych profili firm.

3. Atrakcyjna puenta - jasne przesłanie oraz rzetelne reklamowanie oferty, co wzbudza zaufanie oraz zainteresowanie klientów.

Osiem zasad strategii błękitnego oceanu

 1. Strategia oparta na danych
 2. Dąży do różnicowania i niskich kosztów
 3. Tworzy bezsporną przestrzeń rynkową
 4. Wzmacnia poprzez narzędzia i ramy
 5. Zapewnia proces krok po kroku
 6. Maksymalizuje szanse, minimalizując ryzyko
 7. Buduje realizację strategii
 8. Pokazuje, jak stworzyć korzystny wynik[5]

Porównanie strategii błękitnego oceanu i czerwonego oceanu[6]

'Strategia czerwonego oceanu

 • Konkurowanie w istniejącej przestrzeni rynkowej
 • Zwalczanie konkurencji
 • Wykorzystanie istniejącego popytu
 • Konieczność znajdowania kompromisu między wartością a kosztem

'Strategia błękitnego oceanu

 • Kreowanie bezpośredniej przestrzeni rynkowej
 • Konkurencja przestaje być istotna
 • Tworzenie i przechwytywanie nowego popytu
 • Przełamanie przymusu kompromisu między wartością a kosztami


Strategia błękitnego oceanuartykuły polecane
Programy lojalnościoweStrategia konkurencjiCykl życia produktuStrategia koncentracjiPozycja konkurencyjnaStrategia rozwojuStrategia marketingowaRynek docelowyStrategia rynku ogólnego i docelowegoCzynniki demograficzne

Przypisy

 1. Grzegorczyk W. (2017), s. 60
 2. Chan Kim W., Mauborgne R. (2005), s. 36
 3. Dohn K. (2013), s. 75
 4. Makowiec M. (2009), nr 801
 5. Chan Kim W., Mauborgne R. (2015)
 6. Chan Kim W., Mauborgne R. (2004), s. 6

Bibliografia

 • Chan K., Mauborgne R. (2004), Porównanie strategii błękitnego oceanu i czerwonego oceanu, Harvard Business Review
 • Chan K., Mauborgne R. (2005), Strategia błękitnego oceanu. Jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i sprawić, by konkurencja stała się nieistotna, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa
 • Chan Kim W., Mauborgne R. (2015), The fundamentals that will jump start your strategy development proces, 8 key points of blue ocean strategy
 • Dohn K. (2013), Wpływ wybranych narzędzi na funkcjonowanie przedsiębiorstw opartych na wiedzy, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i zarządzanie z. 6, nr kol. 1888
 • Grzegorczyk W. (2017), Nowe koncepcje marketingu w procesie tworzenia strategii marketingowej na rynkach międzynarodowych, Zeszyty Naukowe Polityki Europejskiej, Finanse i Marketing, nr 17 (66)
 • Makowiec M. (2009), Strategia błękitnego oceanu i jej wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego Krakowie, nr 801


Autor: Paulina Skomro, Ewelina Borsa