Przepływy towarów w systemie logistycznym

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 07:25, 21 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przepływy towarów w systemie logistycznym
Polecane artykuły


Towary w postaci nabywanych surowców, materiałów, a także półproduktów pochodzących od dostawców wyróżniane są obok ludzi, energii i informacji wśród elementów zasilania na wejściu do systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Działalność logistyczna wspomaga przestrzenno-czasowej zmiany cech towarów, a także często zmiany ilości i gatunku towarów, które w efekcie, w postaci wyrobów dostępne są na wyjściu z systemu logistycznego przedsiębiorstwa. Należy jednak podkreślić, że przepływy towarów w przedsiębiorstwie mogą być także rozpatrywane jako część zintegrowanych przepływów realizowanych w skali łańcucha współpracujących jednostek, od zaopatrujących w surowce do przekazujących produkty gotowe ostatecznym nabywcom. Przykładami przedsiębiorstw przemysłowych spełniających taki warunek mogą być producenci materiałów lub podzespołów.

Zakres działań

Wśród podstawowych zakresów działań, które realizowane są w ramach przepływów towarów wyróżnić należy:

  • transport - obejmujący załadunek, przemieszczanie oraz rozładunek towarów, wyposażenie w środki transportu o odpowiedniej charakterystyce (otwarta lub zamknięta powierzchnia ładunkowa, ładowność, wyposażenie (dźwig, komora chłodnicza, winda) oraz urządzenia do załadunku i rozładunku spełniające przyjęte warunki (dopuszczalny ciężar ładunku, wysokość unoszenia), obejmuje także przemieszczanie pomiędzy kolejnymi etapami przetwarzania i montażu,
  • magazynowanie - dotyczące zadań w zakresie składowania oraz manipulowania towarami a obejmujące przygotowanie powierzchni do składowania o odpowiedniej charakterystyce (wymiary, zadaszenie, temperatura, doświetlenie, wilgotność), odpowiednie wyposażenie (regały, urządzenia do rozmieszczania towarów w magazynie), okresowa kontrola i obsługa towaru (zmiana ułożenia w miejscu składowania, dostępność, przepakowanie), również kompletacja towarów dla poszczególnych odbiorców,
  • opakowanie - realizowane zarówno w zakresie transportu, jak również magazynowania, a polegające na wyborze i zastosowaniu odpowiedniego rodzaju powłoki spełniającej przede wszystkim funkcje ochronną i transportową,
  • znakowanie - polegające na umieszczaniu na produkcie lub partii produktów oznaczeń umożliwiających identyfikację w miejscu składowania oraz w transporcie (odczyt kodów kreskowych), ale także monitorowanie przemieszczania towarów (GPS).

Potrzeby dotyczące zakresów zadań realizowanych w ramach przepływów towarów uzależnione są przede wszystkim od charakterystyki tych towarów, a także od charakterystyki działalności przedsiębiorstwa. Potrzeby przedsiębiorstw handlowych czy usługowych dotyczące usług logistycznych zazwyczaj są znacznie ograniczone w porównaniu z wymaganiami jednostek produkcyjnych w tym zakresie.

Bibliografia

  • Małkus T., Jak wybrać usługodawcę. Wdrażanie outsourcingu w działalności logistycznej, Eurologistics nr 3/2005

Autor: Tomasz Małkus