Nagrody jubileuszowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 14:20, 7 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Nagroda jubileuszowa to świadczenie wypłacane z racji wieloletniego stażu pracy w jednej firmie. Nie jest to jednak świadczenie dodatkowe wynikające z przepisów prawa pracy, które obowiązują. Nie należy się ona każdemu z wieloletnim stażem pracy, a wyłącznie osobom, które pracują na stanowisku mającym prawo do tego świadczenia, zapisane w prawie pracy. Ubiegać się o nią mogą także osoby pracujące w firmach w których prawo do tej nagrody jest uwzględnione w wewnątrzzadkładowych przepisach prawnych. Osoba ubiegająca się o to świadczenie musi udowodnić swoje prawo do nagrody (Kruszewska J. 1972, s. 25). Nagroda Jubileuszowa nie jest uwzględniana w minimalnym wynagrodzeniu

Komu przysługuje

Istnieją szczególne przepisy gdzie pewnym grupom pracowniczym przysługuje prawo do tejże nagrody. Są to m.in.:

 • pracownicy urzędów państwowych,
 • pracownicy służby cywilnej,
 • górnicy,
 • nauczyciele,
 • pracownicy sfery budżetowej w zakresie kultury fizycznej i turystyki,
 • pracownicy samorządowym,

Pracodawcy, którzy nie mają obowiązku wypłaty nagród jubileuszowych, lecz decydują się z własnej woli na wypłacanie swoim pracownikom takiego świadczenia, powinni jednoznacznie określić sposoby nabycia oraz wysokości nagrody w wewnątrzzakładowych aktach prawnych. Pracownik, który nie jest objęty obowiązującymi regulaminami wynagrodzenia w danym zakładzie pracy, tejże nagrody nie otrzyma (Kuzub J. 2017).

Wysokość nagrody jubileuszowej

W ustawach dotyczących zawodów, które są uprzywilejowane do wypłacenia tej nagrody istnieją akty prawne wyjaśniające w jaki sposób należy obliczyć wysokość tego świadczenia. Przykładowo, dla pracownika urzędu wysokość nagród jubileuszowych wynosi:

 • 20 lat pracy → 75% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 25 lat pracy → 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 30 lat pracy → 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 35 lat pracy → 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 40 lat pracy → 300% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 45 lat pracy → 400% wynagrodzenia miesięcznego,

(Bińczycki B. 2008, s. 246).

A dla nauczyciela wynoszą:

 • 20 lat pracy → 70% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 25 lat pracy → 100% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 30 lat pracy → 150% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 35 lat pracy → 200% wynagrodzenia miesięcznego,
 • 40 lat pracy → 250% wynagrodzenia miesięcznego

(Broniatowski K. 2018).

Czy jest możliwość przedawnienia nagrody jubileuszowej?

Pracownik, który ma możliwość otrzymania tej nagrody nie powinien zwlekać z jej wypłatą. Może ją dostać już w następnym dniu od upłynięcia okresu zatrudnienia dającego prawo do nagrody jubileuszowej. Kodeks pracy co prawda nie ustala zasad nagród jubileuszowych, ale istnieje w nim zapis, który mówi, że roszczenia w wyniku pracy ulegają przedawnieniu po upływie 3. lat od dnia w którym zyskało się do niego prawo (Maćczak J. 1982, s. 45). Najlepiej gdyby nagroda została wypłacona w ten sam dzień, jeśli jednak tak się nie stanie, pracownikowi może ubiegać się o odsetki, nawet drogą sądową (Broniatowski K. 2018).

Warunki otrzymania nagrody jubileuszowej

Nagrodę jubileuszową otrzymuje się nie tylko za uzyskany staż pracy. Na przykładnie senatorów można zauważyć, że przepracowane 25, 30, czy nawet 40 lat nie jest to jeszcze powodem do wypłaty takiej nagrody. Podstawowym warunkiem jest akt prawny uprzywilejowujący pracowników do tego świadczenia. Drugim warunkiem jest oczywiście staż pracy oraz dokument, który będzie to potwierdzał. Trzeci warunek to pozostanie zatrudnionym u danego pracodawcy w momencie upłynięcia danego stażu pracy (Broniatowski K. 2018).

Termin i procedura ubiegania się o nagrodę jubileuszową

Ubieganie się o nagrodę po upłynięciu okresu zatrudnienia

Nagroda jubileuszowa jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień, jakie może otrzymać pracownik za długotrwałą służbę w jednym przedsiębiorstwie. Jednak aby móc ubiegać się o taką nagrodę, pracownik musi spełnić pewne warunki, w tym przede wszystkim upłynięcie określonego okresu zatrudnienia.

Termin, po którym pracownik staje się uprawniony do nagrody jubileuszowej, różni się w zależności od obowiązujących przepisów prawnych oraz polityki firmy. W niektórych przypadkach, pracownik musi przepracować minimum 10 lat, podczas gdy w innych przedsiębiorstwach ten okres może wynosić nawet 25 lat. Warto zaznaczyć, że czasami okres ten może być skrócony dla pracowników pełniących funkcje szczególnie ważne dla firmy, na przykład menedżerów lub pracowników o wysokich kwalifikacjach.

Po upłynięciu okresu zatrudnienia pracownik musi złożyć odpowiedni wniosek o przyznanie nagrody jubileuszowej. Wniosek ten powinien zawierać informacje dotyczące daty rozpoczęcia zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę, a także wszelkich innych istotnych szczegółów związanych z okresem zatrudnienia. W niektórych przypadkach może być wymagane dołączenie dokumentów potwierdzających długość pracy, takich jak umowy o pracę, zaświadczenia o zatrudnieniu czy inne dokumenty urzędowe.

Przedawnienie roszczeń związanych z nagrodą jubileuszową

W przypadku nagrody jubileuszowej istnieje również kwestia przedawnienia roszczeń związanych z jej przyznaniem. Oznacza to, że pracownik, który nie złoży wniosku o nagrodę w określonym terminie, może utracić prawo do jej otrzymania.

Przedawnienie roszczeń związanych z nagrodą jubileuszową może być uregulowane w przepisach prawa pracy lub wewnątrzzakładowych regulacjach firmy. W zależności od obowiązujących przepisów, pracownik może mieć na przykład 3, 6 lub 12 miesięcy na złożenie wniosku o nagrodę jubileuszową od momentu upływu okresu zatrudnienia.

Dlatego ważne jest, aby pracownik był świadomy terminu przedawnienia i złożył wniosek o nagrodę jubileuszową odpowiednio wcześnie. W przypadku zaniedbania tego obowiązku, pracownik może stracić możliwość otrzymania tej prestiżowej nagrody.

Formy wypłaty nagród jubileuszowych

Nagrody jubileuszowe mogą przybierać różne formy, w zależności od preferencji pracodawcy oraz indywidualnych potrzeb pracowników. Jedną z powszechnych form jest wypłata nagrody w gotówce. Pracownik otrzymuje określoną sumę pieniędzy, która może być dowolnie wykorzystana. Inną formą jest wypłata nagrody w postaci bonu lub vouchera, który można wymienić na produkty lub usługi w wybranych sklepach lub restauracjach. Tego rodzaju nagroda może być bardziej atrakcyjna dla pracownika, ponieważ daje mu większą swobodę wyboru.

Kolejną formą wypłaty nagród jubileuszowych może być przyznanie pracownikowi dodatkowego urlopu lub dni wolnych od pracy. Jest to szczególnie atrakcyjne dla pracowników, którzy cenią sobie czas wolny i chcieliby skorzystać z dłuższej przerwy po wielu latach ciężkiej pracy. Tego rodzaju nagroda pozwala pracownikowi na regenerację sił i spędzenie czasu z rodziną lub na realizację swoich pasji.

Nagrody jubileuszowe jako narzędzie motywacyjne

Nagrody jubileuszowe odgrywają istotną rolę w strategii motywacyjnej przedsiębiorstwa. Stanowią one nie tylko dowód uznania dla pracowników za ich długoletnią pracę, ale również mają na celu budowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz zwiększanie zaangażowania pracowników. Wprowadzenie systemu nagród jubileuszowych może być skutecznym narzędziem zarządzania zasobami ludzkimi, które przyczynia się do poprawy atmosfery w miejscu pracy i wzrostu efektywności.

Przede wszystkim, nagrody jubileuszowe stanowią formę docenienia pracowników za ich wkład w rozwój organizacji. Długotrwała praca i oddanie wymaga nagradzania, aby pracownicy czuli się docenieni i motywowani do dalszych osiągnięć. Nagrody jubileuszowe mogą przybierać różne formy, takie jak upominki, dodatkowe dni urlopu, podwyżki lub premie finansowe. Ważne jest, aby nagroda była adekwatna do okazji i stanowiła wartość dla pracownika.

Ponadto, nagrody jubileuszowe mają istotny wpływ na wizerunek firmy. Pracownicy, którzy otrzymują takie nagrody, czują się docenieni i lojalni wobec organizacji. Pozytywne doświadczenia pracowników, które wynikają z otrzymania nagrody jubileuszowej, mogą prowadzić do polepszenia relacji z klientami, zwiększenia zaufania do marki i budowy pozytywnego wizerunku na rynku. Nagrody jubileuszowe stanowią zatem element strategii employer branding, czyli budowania atrakcyjnego wizerunku pracodawcy.

Nagrody jubileuszowe są również skutecznym narzędziem budowania zaangażowania i lojalności pracowników. Długotrwałe zatrudnienie w jednej firmie jest coraz rzadsze w dzisiejszym świecie pracy, gdzie mobilność zawodowa staje się normą. Dlatego nagrody jubileuszowe mogą stanowić ważny czynnik motywacyjny, który skłoni pracowników do pozostania w organizacji na dłuższy czas.

Przede wszystkim, nagrody jubileuszowe są dowodem uznania dla pracownika za jego staż pracy. Otrzymanie takiej nagrody jest potwierdzeniem, że firma docenia wkład pracownika i jego lojalność. To z kolei buduje więzi emocjonalne i większe zaangażowanie pracownika w organizację. Pracownik, który otrzymuje nagrodę jubileuszową, odczuwa satysfakcję z dotychczasowych osiągnięć i z pewnością będzie bardziej zaangażowany w przyszłe projekty.

Dodatkowo, nagrody jubileuszowe mogą mieć pozytywny wpływ na atmosferę w miejscu pracy. Kiedy pracownicy obserwują, że długotrwała praca jest doceniana i nagradzana, rośnie poczucie wspólnoty i więzi między pracownikami. To z kolei przekłada się na lepszą atmosferę pracy, większą współpracę i zwiększoną motywację do osiągania celów. Nagrody jubileuszowe mogą stać się punktem odniesienia dla innych pracowników, zachęcając ich do długotrwałego zaangażowania i wysiłku w pracy.


Nagrody jubileuszoweartykuły polecane
Nagroda jubileuszowaPracownikOdprawa emerytalnaFundusz socjalnyUrlop na żądanieŚwiadczenie urlopoweKarta pracyŹródła powstawania stosunku pracyOdprawa pośmiertna

Bibliografia


Autor: Dawid Kopeć