Nagroda im. Deminga

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:18, 25 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Nagroda im Deminga powołana przez Związek Japońskich Naukowców i Inżynierów JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) w 1951 r. dla uhonorowania Deminga. Zyskał on powszechne uznanie za swój wkład w rozwój powojennej Japonii (Deming pojechał do Japonii w 1950 r., gdzie nauczał metod statystycznej kontroli procesów, której twórcą był jego przyjaciel Walter Shewhart). Była to pierwsza nagroda projakościowa na świecie i do dziś stanowi wzór dla wielu nagród krajowych i międzynarodowych (Nagroda im. Malcolma Baldridge'a, Europejska Nagroda Jakości). Prestiżowa nagroda Deminga jest traktowana jako symbol japońskiej troski o wysoką jakość.

Przyznawana jest co roku w kategoriach:

 • indywidualnej - dla osób o wybitnych osiągnięciach w zarządzaniu jakością.
 • zbiorowa - dla przedsiębiorstw.

Kryteria oceny w nagrodzie im. Deminga

 1. Polityka przedsiębiorstwa:
 • ocena zgodności polityki z istniejącymi warunkami działania i jej zrozumienie przez wszystkich pracowników,
 • sposób określenia i przekazywania pracownikom przez wszystkie działy firmy polityki sterowania jakością oraz informacji o uzyskanych rezultatach.
 1. Organizacja przedsiębiorstwa:
 • zakresy odpowiedzialności i uprawnień,
 • sposób organizacji współpracy między wszystkimi działami firmy oraz stosowane metody zarzadzania.
 1. Propagowanie i szkolenie w zakresie jakości:
 • sposoby nauczania pracowników na kursach i podczas pracy w samym zakładzie jak też w firmach współpracujących, szczególnie w zakresie metod statystycznych,
 • stopień aktywności kół jakości.
 1. Gromadzenie, przekazywanie i wykorzystanie informacji o jakości:
 • sposób zbierania i przekazywania informacji dotyczących jakości, przez dyrekcję, podległe zakłady, oddziały, biura inne komórki organizacyjne,
 • stosowane systemy informacyjne, szybkośc przekazu i wykorzystania informacji.
 1. Analizy:
 • Identyfikacja problemów krytycznych w odniesieniu do wyrobu i procesu,
 • Sposób analizowania tych problemów,
 • Zastosowanie w analizie metod statystycznych.
 1. Normalizacja (w firmie):
 • Zasady ustanawiania, nowelizacji i unieważniania norm,
 • Wykorzystywanie norm do usprawniania stosowanych w firmie technologii.
 1. Sterowanie, doskonalenie:
 • Sposób przeglądu procedur,
 • Sposób stosowania metod statystycznych, kart kontrolnych,
 • Sposób nadzoru ze strony kierownictwa w powyższych kwestiach.
 1. Zapewnienie jakosci:
 1. Efekty:
 • Efekty uzyskane w odniesieniu do jakości produktu,
 • Stopień poprawy produktu w kontekście jego jakości, ilości i kosztów,
 • Analiza całej firmy z punktu widzenia nie tylko efektów ekonomicznych ale także oceny postawy wszystkich pracowników.

10. Plany na przyszłość:

 • Analiza słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa: planowanie promocji systemu sterowania jakością, prawdopodobieństwo kontynuacji i rozwijania dotychczasowych rozwiązań w zakresie sterowania jakością.

Analizując szczegółowo kryteria konkursu Nagrody im. Deminga dla przedsiębiorstw, można dojść do wniosku,że szczególna uwagę poświęca się zagadnieniom dotyczącym stosowania metod statystycznych w sterowaniu procesami oraz angażowaniu personelu w procesy doskonalenia (np.koła jakości).

Historia Nagrody im. Deminga

Nagroda im. Deminga powstała z inicjatywy japońskiego związku naukowców i inżynierów, którzy postanowili uhonorować dorobek dr. W. Edwardsa Deminga - amerykańskiego eksperta w dziedzinie zarządzania jakością. Motywacją do ustanowienia tej nagrody było uznanie wkładu Deminga w poprawę jakości procesów produkcyjnych i usługowych, a także w rozwój japońskiego przemysłu.

Nagroda im. Deminga ewoluowała na przestrzeni lat, dostosowując się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań. Najważniejsze momenty w historii tej nagrody to m.in. jej ustanowienie w 1951 roku, a także zmiany wprowadzone w kryteriach oceny w kolejnych latach.

Zmiany w kryteriach oceny Nagrody im. Deminga były wynikiem nauki i doświadczeń zdobytych przez japońskie przedsiębiorstwa, które zastosowały zasady Deminga i osiągnęły znaczące sukcesy w poprawie jakości. Te zmiany miały na celu uwzględnienie nowych trendów i możliwości, jakie pojawiały się w dziedzinie zarządzania jakością.

Wpływ Nagrody im. Deminga na rozwój jakości w Japonii i na świecie jest niezaprzeczalny. Dzięki tej nagrodzie i propagowaniu zasad Deminga, japońskie przedsiębiorstwa zyskały reputację jako producenci wysokiej jakości. Japońska kultura jakości była wzorcem dla innych krajów, które zaczęły adaptować zasady Deminga i tworzyć własne nagrody jakościowe.

Wpływ Nagrody im. Deminga na jakość w przemyśle

Przykłady przedsiębiorstw, które otrzymały Nagrodę im. Deminga, są dowodem na to, jak znacząco ta nagroda wpłynęła na poprawę jakości w przemyśle. Firmy takie jak Toyota, Sony czy Panasonic przekształciły swoje organizacje, wprowadzając innowacje i doskonaląc swoje procesy produkcyjne. Otrzymanie Nagrody im. Deminga było dla nich potwierdzeniem sukcesu i motywacją do dalszego doskonalenia.

Efekty Nagrody im. Deminga w podnoszeniu standardów jakościowych są widoczne nie tylko w samych przedsiębiorstwach, ale również w całym przemyśle. Wzrost jakości produktów i usług, eliminacja błędów, skrócenie czasu produkcji - to tylko niektóre z korzyści, jakie przemysł osiągnął dzięki zasadom Deminga.

Nagroda im. Deminga miała również istotny wpływ na konkurencyjność i reputację przedsiębiorstw. Otrzymanie tej nagrody staje się wyróżnieniem, które przyciąga uwagę klientów i inwestorów. To potwierdzenie wysokiej jakości i skuteczności działań przedsiębiorstwa.

Przykłady innych nagród jakościowych wzorowanych na Nagrodzie im. Deminga świadczą o znaczeniu i wpływie tej nagrody na rozwój jakości w innych krajach. Nagroda Malcolm Baldrige National Quality Award w Stanach Zjednoczonych czy Nagroda Europejska dla Doskonałości w Zarządzaniu to przykłady nagród, które zostały zainspirowane Nagrodą im. Deminga.

Długofalowy wpływ Nagrody im. Deminga na jakość w przemyśle jest nieodparty. Wprowadzenie zasad Deminga stało się standardem w zarządzaniu jakością, a organizacje na całym świecie kontynuują prace nad doskonaleniem swoich procesów, aby osiągnąć wysoką jakość i zadowolenie klienta.

Zastosowanie kryteriów Nagrody im. Deminga w praktyce

Organizacje podejmują konkretne działania, aby spełnić kryteria Nagrody im. Deminga. Przede wszystkim inwestują w szkolenia pracowników w zakresie jakości i propagowania kultury jakości. Szkolenia te mają na celu zwiększenie świadomości i kompetencji pracowników w zakresie zarządzania jakością oraz wdrożenie metod i narzędzi stosowanych w ramach kryteriów Nagrody im. Deminga.

Strategie wdrożenia zasad Nagrody im. Deminga w praktyce zarządzania obejmują m.in. tworzenie kół jakości, które angażują pracowników w proces doskonalenia jakości. Wykorzystywanie metod statystycznych i innych narzędzi jakościowych jest również powszechne w organizacjach, które starają się spełnić kryteria Nagrody im. Deminga.

Przykłady sukcesów i wyzwań związanych z wdrażaniem kryteriów Nagrody im. Deminga są różnorodne. Niektóre organizacje odniosły spektakularne sukcesy, poprawiając jakość i wydajność swoich procesów. Inne natomiast spotkały się z trudnościami, takimi jak opór pracowników czy trudności w dostosowaniu się do nowych wymagań.

Rola kół jakości, wykorzystanie metod statystycznych i innych narzędzi w praktycznym zastosowaniu kryteriów Nagrody im. Deminga jest nieoceniona. Działania te umożliwiają organizacjom monitorowanie i doskonalenie jakości, a także angażowanie pracowników w procesy zarządzania jakością.

Nagroda im. Deminga jest nie tylko prestiżowym wyróżnieniem, ale również inspiracją dla organizacji na całym świecie, które dążą do doskonałości jakościowej. Jej wpływ na rozwój jakości w przemyśle jest nieodparty, a zasady Deminga stały się fundamentem skutecznego zarządzania jakością.


Nagroda im. Demingaartykuły polecane
Identyfikacja systemu zarządzania jakościąSystem zarządzania jakościąEuropejska nagroda jakościControlling personalny w zarządzaniu jakościąModel SilvestroZarządzanie jakościąIstota zarządzania przez jakośćEfektywność w kryteriach Polskiej Nagrody JakościPolska Nagroda Jakości

Bibliografia

 • Bank J. (1996), Zarządzanie przez jakość, Wydawnictwo Gebethner i Ska, Warszawa
 • Hamrol A. (2013), Zarządzanie jakością z przykładami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Magda Lach