Metoda BPM

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:59, 9 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Metoda BPM (Business Process Management, Zarządzanie Procesami Biznesowymi) to całościowe podejście do zarządzania, koncentrujące się na dostosowaniu wszystkich aspektów zarządzania do potrzeb klientów. Promuje ono przy tym także skuteczność i efektywność firmy przy jednoczesnym dążeniu do innowacji, tym samym integrując się z technologią informatyczną klasy Business intelligence. BMP próbuje poprawić proces zarządzania w sposób ciągły, można więc go określić jako "proces optymalizacji procesów", gdyż umożliwia organizacjom większą efektywność i skuteczność w realizacji założonych celów biznesowych, a także koncentrację na zmianach, w sposób korzystniejszy niż tradycyjne podejście do zarządzania. BMP odchodzi od twardych i finansowych metod analizy i skupia się na długoterminowych aspektach, wartościach niematerialnych oraz na nabytych umiejętnościach personelu. Dla BPM stosuje się również nazwy zamienne: Corporate Performance Management (CPM) i Enterprise Performance Management (EPM).

BMP umożliwia firmom dostosowanie się do zmian wytworzonych przez konsumentów, rynek, a także do zmian w dziedzinie wymagań regulacyjnych w sposób szybszy niż konkurenci, co przekłada się na tworzenie przewagi konkurencyjnej.

Narzędzia BMP pozwalają użytkownikowi na:

 • zdefiniowanie - wyjściowego procesu lub procesu zmiany,
 • działanie - symulację zmiany procesu,
 • analizę - porównanie różnych sytuacji w celu określenia optymalnej poprawy,
 • poprawę - wybór i wdrożenie,
 • kontrolę - zastosowanie wdrożonej poprawy przez użytkownika w rzeczywistym czasie jak również wykorzystanie zebranych w ten sposób informacji przy kolejnym etapie poprawy.

TL;DR

Metoda BPM (Business Process Management) to całościowe podejście do zarządzania, które koncentruje się na dostosowaniu wszystkich aspektów zarządzania do potrzeb klientów. Jest to efektywny sposób na poprawę procesów zarządzania i osiągnięcie celów biznesowych. BPM umożliwia firmom dostosowanie się do zmian rynkowych i regulacyjnych szybciej niż konkurencja. Korzystanie z BPM przynosi wiele korzyści, takich jak lepsze wyniki biznesowe i efektywniejsza realizacja celów strategicznych. System BPM powinien umożliwić zrozumienie organizacji, automatyzację działań i usunięcie barier komunikacyjnych.

Podstawowe elementy BPM

Na model BPM składają się podstawowe elementy:

 • decyzje - podejmowanie lepszych decyzji biznesowych, co prowadzi do skuteczniejszej realizacji założonych celów i strategii,
 • cele strategiczne - opracowanie strategii jest wyjściowym punktem metody BPM i podstawą oceny działań,
 • systemy pomiarowe - korzystanie z metodod służących do pomiaru i analizy wyników, np. BSC, Six Sigma, ABC
 • dane - wyznaczanie kluczowych wskaźników wyników, zrozumiałych dla wszystkich pracowników i wskazujących jasną odpowiedzialność poszczególnych osób bądź całych zespołów, mających wymiar finansowy i niefinansowy, łatwomierzalnych,
 • narzędzia wizualizacji - korzystanie i dostęp dla każdego pracownika z wyników analiz, przedstawionych w prostej formie np. wykresów i skali nasilenia zjawisk,
 • oprogramowanie komputerowe - wykorzystywanie technologii informatycznej do przetwarzania danych, dostarczanych przez np. Oracle, SAP i IBM.

Cykle życia BPM

Metodyka BPM zazwyczaj przedstawiana jest w dwóch kontekstach: całościowy system zarządzania przedsiębiorstwem (charakter organizatorski, wykorzystujący model doskonalenia organizacji PDCA) oraz system wspomagania decyzji (charakter narzędziowy, skupiający się na wykorzystaniu rozwiązań informatycznych w procesach biznesowych).

W ujęciu narzędziowym BPM składa się z 5 etapów:

 • Projektowania: obejmujący zarówno proces identyfikacji istniejących już procesów jak również tych które powstaną.
 • Modelowania: czyli tzw. Trwania projektowania, podstawą którego jest zdefiniowanie Kluczowych czynników sukcesu i zdarzeń krytycznych. W trakcie trwania modelowania wprowadzane są kombinacje zmiennych, co wiąże się z kolejną analizą np. co jeśli mam 60% środków, aby wykonać to samo zadanie.
 • Wykonania: jednym ze sposobów automatyzacji procesów jest tworzenie lub zakup aplikacji, która wykonuje niezbędne czynności w procesie, lub użycie kombinacji oprogramowania i interwencji człowieka.
 • Monitorowania: obejmuje śledzenie poszczególnych procesów w celu poszukiwania odstępstw od wcześniej przyjętych planów i zdarzeń krytycznych. Odbywa się również poprzez prowadzenie statystyk.
 • Optymalizacji: obejmuje pobieranie informacji o wydajności procesu, od fazy modelowania do monitorowania, określając potencjalne lub rzeczywiste przeszkody a także nowe możliwości bądź ulepszenia.

Wzorzec BPM pokazuje jak zarządzać procesami biznesowymi i wskazując odpowiednie narzędzia. Pozwala zrozumieć prawidłowości jakie zachodzą pomiędzy działaniami ludzi i systemów. W sektorze finansowym BPN ma kluczowe znaczenie gdyż zapewnia wysokiej klasy usługi przy zachowaniu zgodności z przepisami. Obecnie standardy międzynarodowe w zakresie zadań ograniczają się tylko do stosowania w sektorach IT i ISO / IEC 15944.

Korzyści z korzystania z BPM

Korzystanie z metod BPM niesie za sobą wiele korzyści, takich jak:

 • lepsze wyniki biznesowe,
 • sprawowanie lepszej kontroli i możliwość wprowadzania zmian w procesach biznesowych w przedsiębiorstwie,
 • efektywniejsza realizacja celów strategicznych,
 • stworzenie zintegrowanego i spójnego systemu,
 • skuteczniejsze reagowanie na zdarzenia krytyczne.

Technologia BPM

System BPM powinien umożliwić wszystkim zainteresowanym podmiotom zrozumienie organizacji, co pomoże w automatyzacji działań, współpracy, integracji z innymi systemami.

Komponenty systemu BPM:

 • stabilna platforma do modelowania i realizacji procesów, w tym zasad świadczenia usług,
 • umożliwienie menadżerom określenia zagadnień biznesowych,
 • zapewnienie systemu do przechowywania i gromadzenia danych elektronicznych,
 • usuwanie barier komunikacyjnych.

BPM również odnosi się do wielu krytycznych problemów leżących u podstaw czynników biznesowych, takich jak:

 • procesy skierowane na klienta,
 • Dane konsolidacyjne zwiększające widoczność informacji powiązanych,
 • zwiększenie elastyczności obecnej infrastruktury oraz danych,
 • integracja z istniejącymi systemami wykorzystując zorientowanie na usługi,
 • ustanowienie wspólnego języka dla biznesu IT.


Metoda BPMartykuły polecane
Modelowanie procesówMapa drogowaSystem CRMARISProces gospodarczyAnaliza procesówProcesowe podejście do controllinguDoskonalenie a doskonałośćKorporacyjna deska rozdzielcza

Bibliografia

 • Chang J. (2016), Business process management systems: strategy and implementation, CRC Press
 • Gzik T. (2015), Dynamiczne aspekty procesów biznesowych, Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 64(4)
 • Harmon P. (2015), The scope and evolution of business process management [w:] Handbook on business process management, Springer Berlin Heidelberg
 • Jeston J., Nelis J. (2014), Business process management. Practical Guidelines to Successful Implementations, Routledge
 • Nesterak J. (2015), Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Schult S., Janiesch C., Venugopal S., Weber I., Hoenisch P. (2015), Elastic Business Process Management: State of the art and open challenges for BPM in the cloud, Future Generation Computer Systems, 46
 • Van Der Aalst W. (2013), Business process management: a comprehensive survey, ISRN Software Engineering
 • Ziębicki B. (2015), Performance management jako holistyczna koncepcja zarządzania organizacją. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, (905)


Autor: Magdalena Nowacka, Kinga Seremet