Howard Coonley

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 19:12, 18 lis 2023 autorstwa Sw (dyskusja | edycje) (Pozycjonowanie)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Howard Coonley jest jednym z przedstawicieli nurtu uniwersalistycznego. W 1913 r. powierzono mu stanowisko prezesa firmy Walworth w Bostonie. Opracował i wdrożył tam swój system organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. O jego skuteczności świadczy fakt, iż w ciągu 5 lat pod jego kierownictwem firma powiększyła sprzedaż o 800%. System składał się z następujących elementów:

 • Powstanie potrzeby budżetu w przedsiębiorstwie.
 • Ukształtowanie organizacji przedsiębiorstwa.
 • Organizacja księgowości.
 • Zapewnienie źródeł dobrych informacji.
 • Stworzenie systemów oceniania.
 • Rozbudowanie analizy działalności gospodarczej.
 • Koordynacja produkcji ze sprzedażą.
 • Rozbudowanie systemu prognozowania.
 • Rozwój współdziałania.
 • Zwiększenie dokładności oceniania i kontrolowania.

System kontroli budżetowej

H. Coonley stworzył system kontroli budżetowej przedsiębiorstwa przemysłowego. Z jednej strony polegał on na planowaniu przyszłego popytu, z drugiej zaś na programowaniu produkcji, które pozwala na:

 • utrzymanie odpowiedniej ilości zapasów poszczególnych wyrobów jeszcze przed nadejściem zamówienia,
 • utrzymanie na względnie stabilnym poziomie stanu załogi,
 • precyzyjne określenie wielkości środków obrotowych niezbędnych dla przedsiębiorstwa, niezależnych od wahań koniunkturalnych.

Przedsiębiorstwo, aby wdrożyć ów system zmuszone jest stworzyć odpowiednie ku temu warunki jakimi są:

 1. Określenie struktury organizacyjnej, która zapewni koncentrację odpowiedzialności na ściśle określonych komórkach i stanowiskach.
 2. Wprowadzenie systemu informacji wewnętrznej.
 3. Nadanie budżetowaniu przedsiębiorstwa charakteru dynamicznego.

System pionów scalonych

H. Coonley stworzył także system pionów scalonych w budowie struktury organizacyjnej. W swojej firmie obok pionu dyrektora wprowadził dodatkowo piony: dyrektora do spraw produkcji, dyrektora do spraw sprzedaży i dyrektora do spraw organizacyjnych. Nowym i bardzo trafnym rozwiązaniem okazało się stworzenie centralnej komórki kontrolno-informacyjnej przy dyrektorze naczelnym pod nazwą "dział planowania i statystyki". Głównym celem jej istnienia było gromadzenie najważniejszych danych, charakteryzujących bieżącą sytuację przedsiębiorstwa.

Niezwykle ważne w systemie kontroli budżetowej jest wykorzystanie do analizy odpowiednich wskaźników. Jednak jak twierdził Coonley ?statystyka jest w najlepszym razie narzędziem pomocniczym. Może się ona stać wprost niebezpieczna, o ile człowiek wyciąga wnioski ze statystyki nie posługując się zdrowym rozsądkiem".

H. Coonley uznawany jest za prekursora naukowych metod programowania i planowania w przedsiębiorstwie. Uczeni uważają, że stworzony przez niego system jest realizacją zasady: "rządzić, to znaczy przewidywać?.

Wpływ Howarda Coonleya na rozwój zarządzania

Howard Coonley był pionierem wielu innowacji w dziedzinie zarządzania. Jego podejście opierało się na zasadach efektywności, efektywności i wzajemnego zaufania. Jeden z najważniejszych wkładów Coonleya to wprowadzenie fluktuacji zarządzania, czyli elastycznego podejścia do zarządzania, które uwzględnia zmienne warunki rynkowe i organizacyjne. Coonley zachęcał również do współpracy między różnymi działami w firmie, co prowadziło do lepszej komunikacji i koordynacji działań.

System organizacji i zarządzania Howarda Coonleya miał znaczący wpływ na efektywność i rentowność przedsiębiorstwa. Dzięki podejściu opartemu na elastyczności i współpracy, firma Walworth była w stanie lepiej wykorzystać zasoby i zwiększyć efektywność operacyjną. Kontrola budżetowa pozwoliła lepiej zarządzać finansami i kontrolować koszty, co przekładało się na większą rentowność. System premiowy motywował pracowników do osiągania lepszych wyników, co również wpływało na efektywność przedsiębiorstwa.

Jego podejście do zarządzania fluktuacjami stało się inspiracją dla wielu innych teorii i praktyk zarządzania. Kontrola budżetowa, wprowadzona przez Coonleya, stała się powszechną praktyką w wielu firmach i jest nadal stosowana do dziś.

Sukcesy i wyzwania związane z wdrażaniem systemu kontroli budżetowej

Wprowadzenie i utrzymanie systemu kontroli budżetowej mogło być trudne i wymagać pewnych dostosowań. Pracownicy mogli napotkać trudności w dostosowaniu się do nowych procedur i wymagań. Ponadto, kontrola budżetowa mogła być czasochłonna i wymagać dużej ilości danych i informacji. Firma musiała również zapewnić odpowiednie szkolenie i wsparcie dla pracowników, aby zapewnić skuteczne wdrożenie systemu.

Efektywna kontrola budżetowa przynosiła wiele korzyści dla przedsiębiorstwa. Pozwalała na lepsze zarządzanie finansami i kontrolę kosztów. Dzięki określaniu celów i przyznawaniu budżetów, firma mogła skoncentrować się na osiąganiu konkretnych wyników. Kontrola budżetowa umożliwiała również lepsze planowanie i alokację zasobów, co przyczyniało się do zwiększenia efektywności operacyjnej.

Jedną z kluczowych strategii było zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wsparcia dla pracowników. Wprowadzenie systemu musiało być poparte odpowiednim przeszkoleniem personelu, aby zapewnić zrozumienie i akceptację nowych procedur. Ponadto, firma musiała monitorować i oceniać wyniki systemu, aby w razie potrzeby wprowadzać korekty i ulepszenia.


Howard Coonleyartykuły polecane
Definicja controllinguStrategiczna karta wynikówWilliam ConwayControlling kosztów jakościPotencjałMisja i wizjaPlanStrategie funkcjonalneSystem MRP II

Bibliografia

 • Martyniak Z. (1988), Historia myśli organizatorskiej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Anna Kondrat