Rynek międzybankowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Rynek międzybankowy jest to jeden z segmentów rynku pieniężnego, na którym stronami transakcji są instytucje bankowe, a przedmiotem transakcji są depozyty międzybankowe w walucie krajowej i zagranicznej oraz krótkoterminowe instrumenty finansowe. Rynek ten jest uważany za najważniejszą część rynku pieniężnego. Jest to rynek, na którym banki mają możliwość pożyczania sobie nawzajem swoich aktywów płynnych. Jest to także rynek zamknięty, gdyż transakcje instrumentami finansowymi mogą być zawierane tylko przez banki komercyjne i bank centralny. Pośrednikami w transakcjach na tym rynku występują maklerrzy, którzy za to otrzymują prowizję. Korzyściami uzyskanymi przez banki komercyjne poprzez rynek międzybankowy są:

  • zwiększenie stopnia uniezależnienia od kredytu refinansowego banku centralnego
  • możliwość spekulacji na instrumentach finansowych tego rynku, jako dodatkowe źródło dochodów.

Depozyty międzybankowe

Depozytem międzybankowym jest transakcja, która polega na przyjęciu bądź udzieleniu przez jeden bank drugiemu określonej kwoty środków pieniężnych, przy ustaleniu z góry terminu oraz stopy procentowej. Istnieje dwa rodzaje depozytów międzybankowych:

a) krótkoterminowe - są to depozyty o okresie zapadalności od jednego dnia do jednego miesiąca (takie jak np.: overnight O/N, tomorrow next T/N, spot next S/N)
b) długoterminowe - okres zapadalności wynosi od jednego miesiąca do jednego roku.

Ceną depozytu międzybankowego jest stopa procentowa, która jest zdeterminowana przez następujące czynniki:

- wysokość stóp procentowych, ustalanych przez bank centralny (bazowe stopy procentowe)
- podażą oraz popytem na pieniądz
- wiarygodnością kontrahenta transakcji na rynku międzybankowym (mierzona ryzykiem kredytowym).Najbardziej popularnymi są stopa LIBOR (London Interbank Offered Rate), oraz stopa LIBID (London Interbank Bid Rate). Na międzynarodowych rynkach finansowych stawki te służą za odniesienie do określania cen różnych instrumentów finansowych.


Rodzaje rynków międzybankowych

Rynek międzybankowy dzieli się na dwa rodzaje:

- międzybankowy rynek transakcji w funtach szterlingach
- międzybankowy rynek transakcji walutowych.

Polski rynek międzybankowy

Na polskim rynku międzybankowym stawkami referencyjnymi są stopy WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) oraz WIBID (Warsaw Interbank Bid Rate). Są one ustalane dla depozytów na następujące terminy: O/N, T/N, 1W, 2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 12M. Zaczynając od 2005 roku na polskim rynku funkcjonuje też nowa stawka referencyjna POLONIA (Polish Overnight Index Average). Jest ona obliczana, tak samo jak i WIBOR oraz LIBOR dla depozytów złotowych. Natomiast, organizacją fixingu, podobnie jak dla stawek WIBOR i WIBID zajmuje się Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska.

Bibliografia

  • Michael Brett, Świat finansów u progu XXI wieku, Biblioteka menedżera i bankowca, Warszawa, 1999
  • Praca zbiorowa pod red.nauk. Edmunda Pietrzaka i Magdaleny Markiewicz, Finanse, bankowość i rynki finansowe, wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007

Autor: Anastazja Samarska