Rynek konkurencyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Rynek konkurencyjny
Polecane artykuły


Rynek w dosłownym znaczeniu oznacza miejsce gdzie są sprzedawane i kupowane towary. W znaczeniu ekonomicznym rynek jest formą nawiązywania kontaktów między kupującymi i sprzedającymi w celu ustalenia warunków transakcji: sposobu, miejsca, czasu oraz ilości ekwiwalentu nabytego towaru. [ Klimczak 1995, s. 61 ]

"Rynek (market) jest też określany jako zespół warunków, które doprowadzają do kontaktu pomiędzy kupującymi i sprzedającymi w procesie wymiany dóbr i usług" [ Księżyk 2000, s. 45 ]

Rynek doskonale konkurencyjny to taki rynek, na którym zarówno sprzedający jak i kupujący uznają, że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej. [ Begg 1997, s. 231 ]


Rynek konkurencyjny (competitive market) to miejsce gdzie ani sprzedający, ani kupujący nie są w stanie znacząco wpłynąć na cenę dóbr i usług. Z tego powodu rynek ten wymaga istnienia specjalnych instytucji, które chronią przed monopolizacją.

Istota

Rywale uczestniczący w rynku konkurencyjnym dla osiągnięcia własnych korzyści starają się wyprzedzić innych we wdrażaniu innowacji, obniżaniu cen, doskonaleniu jakości i różnorodności produktów i usług. Rynek konkurencyjny działa skutecznie, gdy krańcowe korzyści z ostatniej wyprodukowanej jednostki zrównują się z jej krańcowymi kosztami.

Nadwyżka netto, otrzymywana z produkcji każdej jednostki składa się zarówno z nadwyżki konsumenta jak i producenta. Pierwsza stanowi różnicę " między całkowitą gotowością konsumentów do zapłacenia za dane dobro, a kwotą rzeczywiście wydaną na zakup" [Dowgiałło 1996, s. 193 ]. Nadwyżka producenta to różnica między minimalnym utargiem całkowitym a rzeczywistym utargiem całkowitym [ Dowgiałło 1996, s. 193 ].

Bibliografia

  • Begg D., Fisher S., Dornbusch R., Ekonomia. Mikroekonomia. PWE, Warszawa 1997r.
  • Dowgiałło Z., Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1996r.
  • Klimczak B., Mikroekonomia", Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1995r.
  • Księżyk M., Podstawowe zagadnienia ekonomii", Kantor Wydawniczy Zakamycze 2000r.

Autor: Joanna Bogdali