Rynek asekuracyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Rynek asekuracyjny
Polecane artykuły


Rynek asekuracyjny określany jest jako forma zabezpieczenia się przed ryzykiem; ściśle wiąże się on z rynkiem transakcji terminowych, czyli rynkiem dostaw określonych towarów, opartym na zawieranych kontraktach pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, w których ustalona jest wielkość dostawy, termin dostawy oraz cena dokładnie na termin podpisywania kontraktu.

Z tą jednak zasadniczą różnicą, że rynek asekuracyjny jest rynkiem dostaw określonych towarów, którego podstawę stanowią kontrakty zawierane między kontrahentami.

Na rynku asekuracyjnym wielkość dostawy, termin dostawy oraz cena, ustalane są z wyprzedzeniem. Ustalenie w kontrakcie przyszłej, a nie obecnie obowiązującej ceny, stanowi formę asekuracji, zabezpieczenia się przed ryzykiem nieoczekiwanych zmian w przyszłości.

Zalety rynku

Rynek asekuracyjny jest uznawany za korzystny dla:

  • sprzedawców, ponieważ mają oni zapewnienie, że sprzedadzą towar po odpowiedniej cenie i nie będzie konieczności przechowywania go w magazynie
  • odbiorców, bo ma on z wyprzedzeniem zagwarantowaną dostawę towaru, zabezpieczając się tym samym przed nieoczekiwanymi zmianami cenowymi
  • pośrednika, który wykorzystując różnice pomiędzy cenami kontraktowymi i rynkowymi, może spodziewać się zarobku

Asortyment produktów

Rynek asekuracyjny, podobnie zresztą jak rynek transakcji terminowych asortymentowo obejmuje stosunkowo wąską grupę towarów, o jasno określonej, powszechnie uznawanej oraz łatwo dającej się standaryzować jakości.

Podstawowymi produktami, obecnymi na rynku asekuracyjnym są m.in. zboże, kawa, cukier, miedź, złoto, waluty.

Jeśli chodzi o innego rodzaju produkty, podlegające wymianie na rynku asekuracyjnym, na pewno nie można do nich zaliczyć sprzętu elektronicznego bądź artykułów gospodarstwa domowego. Główną tego przyczyną są trudności ze sformułowaniem warunków kontraktu, ze względu na częste zmiany poziomu cen towarów, których wartość użytkowa, zasadniczo na skutek intensywnego postępu naukowo - technologicznego bardzo szybko ulega nieustannym zmianom. Taka sytuacja nie sprzyja również zapewnieniu odpowiedniego dla rynku asekuracyjnego poziomu bezpieczeństwa interesów dostawców, odbiorców i pośredników.

Bibliografia

  • S. Marciniak, Makro- i mikroekonomia Podstawowe problemy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 344
  • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 419

Autor: Katarzyna Ziętal