Profil zaufany

Z Encyklopedia Zarządzania

Profil zaufany to sposób identyfikacji elektronicznej, alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnego podpisu na dokumentach. Daje możliwość załatwienia spraw urzędowych, wykorzystując drogę elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu. Profil zaufany to narzędzie, dzięki któremu osoba może potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji. Aby takowy profil założyć musi ona mieć ukończony 13 rok życia, posiadać pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz numer PESEL. Nie może go założyć osoba ubezwłasnowolniona. Z profilu można korzystać przez 3 lata, następnie należy przedłużyć jego ważność (nie wymaga to dodatkowej wizyty w urzędzie). Posiadacz profilu zaufanego może być pewien, że jego dane osobowe nie zostaną użyte przez osoby trzecie - dzięki zabezpieczeniom. Każdy posługujący się nim w elektronicznej administracji jest wiarygodny. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Należy pamiętać, że profil zaufany to nie to samo co podpis elektroniczny (G. Michalczuk, A. Zalewska-Bochenko 2016, s. 396; Profil Zaufany 2020).

Profil zaufany jako alternatywa dla tradycyjnego podpisu

Wraz z rozwojem technologii i cyfryzacją wielu dziedzin życia, tradycyjne metody identyfikacji, takie jak papierowy podpis, zaczęły być zastępowane przez nowoczesne rozwiązania. Jednym z takich rozwiązań jest Profil zaufany, który umożliwia elektroniczną identyfikację i potwierdzenie tożsamości użytkownika.

Profil zaufany to system autoryzacji cyfrowej, który opiera się na certyfikacie elektronicznym. Działa on na zasadzie uwierzytelniania użytkownika poprzez podpisanie elektroniczne dokumentu. Dzięki temu poświadczeniu elektronicznemu, Profil zaufany zyskuje status równoznaczny z tradycyjnym podpisem.

Tradycyjny podpis na dokumentach jest nieodłącznym elementem wielu procesów biznesowych i urzędowych. Jednak zastosowanie Profilu zaufanego umożliwia elektroniczną autoryzację dokumentów, eliminując konieczność używania papierowego podpisu.

Profil zaufany działa na podstawie certyfikatu, który jest przyznawany użytkownikowi po uprzednim weryfikowaniu jego tożsamości. Certyfikat ten jest przechowywany w specjalnym urządzeniu, takim jak karta chipowa lub token USB, które są bezpieczne i trudne do skopiowania. Dzięki temu, podpis elektroniczny wykorzystujący Profil zaufany jest równie prawnie wiążący jak tradycyjny podpis.

Zalety profilu zaufanego

Oszczędność pieniędzy dzięki Profilowi zaufanemu . Profil zaufany to narzędzie, które przynosi wiele korzyści, a jedną z najważniejszych jest oszczędność pieniędzy. Dzięki Profilowi zaufanemu można uniknąć wielokrotnego wypełniania formularzy i zbędnych opłat związanych z uwierzytelnianiem tożsamości. Korzystając z Profilu zaufanego, użytkownik ma dostęp do swoich danych osobowych zgromadzonych w systemach publicznych, co eliminuje potrzebę wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji na różnych stronach internetowych. W ten sposób można zaoszczędzić czas i pieniądze, które wcześniej były wykorzystywane na opłacanie procesu weryfikacji tożsamości na poszczególnych platformach.

Oszczędność czasu i wygoda związana z korzystaniem z Profilu zaufanego . Korzystanie z Profilu zaufanego przynosi również oszczędność czasu i wygodę użytkownikom. Zamiast ręcznie wprowadzać swoje dane na różnych stronach, wystarczy jedno uwierzytelnienie tożsamości w Profilu zaufanym, aby mieć dostęp do wielu usług online. Podczas rejestracji na nowej stronie internetowej, użytkownik może po prostu zalogować się za pomocą Profilu zaufanego, co znacznie skraca proces rejestracji. Ponadto, Profil zaufany jest zintegrowany z różnymi platformami, co oznacza, że ​​użytkownik może korzystać z Profilu zaufanego na wielu stronach internetowych, bez konieczności wielokrotnego tworzenia i zapamiętywania różnych kont.

Bezpieczeństwo danych osobowych w Profilu zaufanym . Bezpieczeństwo danych osobowych jest jednym z najważniejszych aspektów Profilu zaufanego. System ten gwarantuje, że dane osobowe użytkownika są przechowywane i przesyłane w sposób bezpieczny. Profil zaufany wykorzystuje najnowsze technologie szyfrowania, które chronią informacje przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto, Profil zaufany jest zaprojektowany w taki sposób, aby użytkownik miał pełną kontrolę nad swoimi danymi i mógł decydować, które informacje udostępniać na poszczególnych platformach. Dzięki temu użytkownik może mieć pewność, że jego dane są przechowywane i wykorzystywane zgodnie z jego preferencjami i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Polifunkcyjność Profilu zaufanego i jego różnorodne zastosowania . Profil zaufany jest niezwykle wszechstronnym narzędziem, które można wykorzystać w różnych dziedzinach życia. Oprócz korzystania z Profilu zaufanego do uwierzytelniania tożsamości w celu dostępu do usług online, można go również używać jako cyfrowego portfela, w którym przechowuje się ważne dokumenty, takie jak karty identyfikacyjne czy dokumenty podróży. Dzięki Profilowi zaufanemu można również podpisywać cyfrowo dokumenty, co jest szczególnie przydatne w przypadku umów i formalności. Polifunkcyjność Profilu zaufanego sprawia, że ​​jest on nie tylko wygodnym narzędziem, ale także przyczynia się do redukcji papierowej biurokracji i ograniczenia ilości dokumentów, które musimy nosić przy sobie.

Zakładanie profilu zaufanego

Rys. 1. Diagram przedstawiający sposoby założenia profilu zaufanego

Profil zaufany można założyć na kilka różnych sposobów, w zależności od preferencji i dostępności użytkownika. Najpopularniejsze metody zakładania Profilu zaufanego to:

Zakładanie przez internet. To najwygodniejsza i najbardziej powszechna metoda. Użytkownik może założyć Profil zaufany online, korzystając z dedykowanej strony internetowej. Wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego, podanie danych osobowych oraz przeprowadzenie procesu uwierzytelniania. Po pomyślnym zakończeniu procedury, użytkownik otrzymuje potwierdzenie założenia Profilu zaufanego drogą elektroniczną.

Zakładanie w punkcie potwierdzającym. Alternatywną opcją jest założenie Profilu zaufanego osobiście w punkcie potwierdzającym. Punkty potwierdzające to specjalne placówki, które mają umożliwić użytkownikom zakładanie Profilu zaufanego w miejscach, gdzie nie mają dostępu do internetu lub preferują bezpośredni kontakt z pracownikiem. W takim przypadku, użytkownik musi dostarczyć dokumenty potwierdzające tożsamość, a pracownik punktu potwierdzającego przeprowadza proces uwierzytelniania i zakłada Profil zaufany.

Zakładanie przez konto bankowe lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Niektóre banki oferują możliwość zakładania Profilu zaufanego przez konto bankowe lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Ta metoda jest dostępna tylko dla klientów tych banków i wymaga posiadania odpowiednich narzędzi i aplikacji, które umożliwiają zakładanie Profilu zaufanego.

Co można załatwić posiadając profil zaufany?

Składanie deklaracji podatkowych za pomocą Profilu zaufanego . Profil zaufany, wprowadzony przez Ministerstwo Cyfryzacji, stał się niezwykle przydatnym narzędziem w wielu obszarach administracji publicznej. Jednym z głównych zastosowań Profilu zaufanego jest możliwość składania deklaracji podatkowych przez Internet. Dzięki Profilowi zaufanemu podatnicy mogą z łatwością złożyć swoje deklaracje podatkowe bez konieczności wizyty w urzędzie skarbowym. Proces składania deklaracji jest szybki i intuicyjny. Po zalogowaniu się do Profilu zaufanego, podatnik może wypełnić formularz online, wprowadzając swoje dane oraz informacje dotyczące swoich dochodów i kosztów uzyskania przychodów. Następnie deklaracja jest automatycznie generowana i przesyłana do odpowiedniego urzędu skarbowego. Zastosowanie Profilu zaufanego w składaniu deklaracji podatkowych przynosi wiele korzyści zarówno dla podatników, jak i dla administracji publicznej. Podatnicy oszczędzają czas i wysiłek, unikając konieczności odwiedzania urzędu skarbowego i czekania w kolejce. Z kolei urzędy skarbowe otrzymują deklaracje w bardziej czytelnej i uporządkowanej formie, co ułatwia i przyspiesza proces ich przetwarzania.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego przy użyciu Profilu zaufanego . Profil zaufany umożliwia również złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego przez Internet. Dzięki temu, obywatele nie muszą udawać się osobiście do urzędu w celu złożenia wniosku i odbioru dokumentu. Wniosek o wydanie dowodu osobistego za pomocą Profilu zaufanego jest bardzo prosty i wygodny. Po zalogowaniu się do Profilu zaufanego, obywatel może wypełnić formularz online, podając niezbędne dane osobowe oraz informacje dotyczące miejsca zamieszkania. Następnie wniosek jest automatycznie generowany i przesyłany do odpowiedniego urzędu. Dzięki wykorzystaniu Profilu zaufanego w tym procesie, obywatele zaoszczędzają czas i unikają stresu związanego z odwiedzaniem urzędu. Ponadto, wnioski złożone przez Profil zaufany są szybciej przetwarzane, co skraca czas oczekiwania na wydanie dowodu osobistego.

Kontrola punktów karnych przez Profil zaufany . Profil zaufany umożliwia także sprawdzanie i kontrolowanie punktów karnych przez Internet. Dzięki temu, kierowcy mogą w prosty sposób monitorować swoje punkty karne bez konieczności udawania się do urzędu. Po zalogowaniu się do Profilu zaufanego, kierowca ma dostęp do informacji dotyczących swojego punktowego konta karnego. Może sprawdzić ilość posiadanych punktów oraz historię swoich wykroczeń. Ponadto, Profil zaufany umożliwia otrzymywanie powiadomień o ewentualnych zmianach w punktacji kary. Dzięki temu zastosowaniu Profilu zaufanego, kierowcy mają większą kontrolę nad swoimi punktami karnymi. Mogą szybko reagować na ewentualne naruszenia i podejmować odpowiednie działania, aby uniknąć utraty prawa jazdy.

Złożenie wniosku o świadczenie 500+ przez Profil zaufany . Profil zaufany umożliwia również złożenie wniosku o świadczenie 500+ przez Internet. Rodzice mogą w prosty sposób ubiegać się o to świadczenie dla swoich dzieci bez konieczności wizyty w urzędzie. Po zalogowaniu się do Profilu zaufanego, rodzic może wypełnić formularz online, podając niezbędne dane dotyczące swojej rodziny oraz informacje o dochodach. Następnie wniosek jest automatycznie generowany i przesyłany do odpowiedniego urzędu. Wykorzystanie Profilu zaufanego w tym procesie przynosi wiele korzyści. Rodzice oszczędzają czas i wysiłek, unikając konieczności odwiedzania urzędu i składania papierowych dokumentów. Dodatkowo, wnioski złożone przez Profil zaufany są szybciej przetwarzane, co skraca czas oczekiwania na przyznanie świadczenia.

Wysyłanie pism do podmiotów publicznych za pośrednictwem Profilu zaufanego . Profil zaufany umożliwia także wysyłanie pism do podmiotów publicznych za pośrednictwem Internetu. Dzięki temu, obywatele mogą w prosty sposób komunikować się z urzędami i instytucjami, unikając konieczności wysyłania listów tradycyjną pocztą. Po zalogowaniu się do Profilu zaufanego, obywatel może napisać swoje pismo online, podając niezbędne informacje i załączając ewentualne dokumenty. Następnie pismo jest automatycznie generowane i przesyłane do odpowiedniego podmiotu publicznego. Wysyłanie pism przez Profil zaufany przynosi wiele korzyści. Obywatele oszczędzają czas i pieniądze, unikając konieczności drukowania, opakowywania i wysyłania dokumentów. Ponadto, pisma wysłane przez Profil zaufany są szybko dostarczane i mają potwierdzenie odbioru, co zwiększa pewność co do ich skuteczności.

Dostęp do dokumentacji medycznej dzięki Profilowi zaufanemu . Profil zaufany umożliwia również dostęp do dokumentacji medycznej przez Internet. Pacjenci mogą w prosty sposób przeglądać swoje wyniki badań, historię chorób oraz inne dokumenty medyczne. Po zalogowaniu się do Profilu zaufanego, pacjent ma dostęp do swojej elektronicznej dokumentacji medycznej. Może przeglądać wyniki badań, konsultować się z lekarzami online, oraz uzyskiwać informacje o swoim stanie zdrowia. Dodatkowo, Profil zaufany umożliwia udostępnianie dokumentacji medycznej innym podmiotom, na przykład innym lekarzom, co ułatwia i przyspiesza proces diagnozowania i leczenia. Dostęp do dokumentacji medycznej przez Profil zaufany jest niezwykle przydatny dla pacjentów. Dzięki niemu, mają oni dostęp do swoich informacji zdrowotnych w każdej chwili i w dowolnym miejscu, co pozwala na lepszą opiekę nad swoim zdrowiem.

Inne zastosowania Profilu zaufanego w sprawach urzędowych . Profil zaufany ma wiele innych zastosowań w sprawach urzędowych. Na przykład, umożliwia on składanie wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe, zasiłki, czy też wnioski o rejestrację samochodu. Dzięki Profilowi zaufanemu, obywatele mogą załatwiać wiele formalności online, oszczędzając czas i wysiłek. Ponadto, Profil zaufany może być wykorzystywany w procesach rekrutacyjnych, umożliwiając elektroniczne składanie dokumentów aplikacyjnych. Może również być używany do podpisywania elektronicznych umów i dokumentów.

Bezpieczeństwo Profilu zaufanego

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe w Profilu zaufanym . Uwierzytelnianie dwuskładnikowe jest jednym z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo Profilu zaufanego. Polega ono na wykorzystaniu dwóch różnych metod uwierzytelniania, co znacznie utrudnia potencjalnym atakującym przejęcie konta użytkownika. W przypadku Profilu zaufanego, typowe metody uwierzytelniania dwuskładnikowego to np. wprowadzenie hasła oraz wygenerowanie i wprowadzenie jednorazowego kodu z aplikacji autoryzacyjnej na smartfonie. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś podejrzy nasze hasło, nie będzie w stanie zalogować się na nasze konto bez dodatkowego kodu.

Szyfrowanie danych w celu ochrony Profilu zaufanego . Szyfrowanie danych jest niezbędnym elementem zapewniającym poufność informacji przechowywanych w Profilu zaufanym. Wszystkie dane przesyłane między użytkownikiem a Profil zaufanym powinny być zaszyfrowane, aby uniemożliwić ich przechwycenie i odczytanie przez niepowołane osoby. Do tego celu wykorzystuje się różne algorytmy kryptograficzne, takie jak AES czy RSA. Szyfrowanie danych jest kluczowym aspektem w utrzymaniu bezpieczeństwa Profilu zaufanego, ponieważ chroni nasze poufne informacje, takie jak dane osobowe czy dane finansowe, przed nieautoryzowanym dostępem.

Mechanizmy uwierzytelniania w Profilu zaufanym . Profil zaufany wykorzystuje różne mechanizmy uwierzytelniania w celu potwierdzenia tożsamości użytkownika. Oprócz standardowego uwierzytelniania przy użyciu hasła, Profil zaufany może korzystać z innych metod, takich jak biometryczne skanowanie odcisku palca, rozpoznawanie twarzy czy kodów PIN. Dzięki temu, nawet jeśli hasło zostanie złamane, napastnik będzie miał trudności z przejęciem konta, ponieważ dodatkowe mechanizmy uwierzytelniania zwiększają poziom bezpieczeństwa.

Protokół HTTPS i jego rola w bezpieczeństwie Profilu zaufanego . Protokół HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu bezpiecznej komunikacji między użytkownikiem a Profil zaufanym. W przeciwieństwie do zwykłego protokołu HTTP, który przesyła dane w sposób niezaszyfrowany, HTTPS wykorzystuje dodatkowe warstwy szyfrowania, które chronią dane przed przechwyceniem i odczytaniem. Korzystanie z protokołu HTTPS jest niezwykle ważne w przypadku Profilu zaufanego, ponieważ umożliwia bezpieczne przesyłanie poufnych informacji, takich jak hasła czy dane finansowe.

Firewall jako narzędzie ochrony Profilu zaufanego . Firewall (zasada dostępu do sieci) jest jednym z podstawowych narzędzi ochrony Profilu zaufanego przed atakami z zewnątrz. Firewall monitoruje ruch sieciowy i decyduje, które połączenia są dozwolone, a które blokowane. Dzięki temu, potencjalni atakujący mają utrudniony dostęp do Profilu zaufanego, co zwiększa poziom bezpieczeństwa. Firewall może być zarówno sprzętowy, jak i programowy, a jego konfiguracja powinna uwzględniać specyficzne wymagania Profilu zaufanego, takie jak dozwolone porty czy adresy IP.

Bezpieczeństwo Profilu zaufanego jest kluczowe dla ochrony poufnych danych oraz zapewnienia zaufania użytkownikom. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, szyfrowanie danych, różne mechanizmy uwierzytelniania, protokół HTTPS oraz firewall to tylko niektóre z elementów, które należy uwzględnić w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Profilu zaufanego. Dzięki odpowiednim środkom ochrony, użytkownicy mogą mieć pewność, że ich dane są chronione i bezpieczne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).


Profil zaufanyartykuły polecane
Kwalifikowany podpis elektronicznyWpłatomatE-urządEpłatnościPOP3Krajowy rejestr karnyEwidencja działalności gospodarczejKarta kierowcyCentralna ewidencja działalności gospodarczej

Bibliografia


Autor: Joanna Ślęczkowska