Profil zaufany

Z Encyklopedia Zarządzania
Profil zaufany
Polecane artykuły

Profil zaufany to sposób identyfikacji elektronicznej, alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnego podpisu na dokumentach. Daje możliwość załatwienia spraw urzędowych, wykorzystując drogę elektroniczną bez konieczności wychodzenia z domu. Profil zaufany to narzędzie, dzięki któremu osoba może potwierdzić swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji. Aby takowy profil założyć musi ona mieć ukończony 13 rok życia, posiadać pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz numer PESEL. Nie może go założyć osoba ubezwłasnowolniona. Z profilu można korzystać przez 3 lata, następnie należy przedłużyć jego ważność (nie wymaga to dodatkowej wizyty w urzędzie). Posiadacz profilu zaufanego może być pewien, że jego dane osobowe nie zostaną użyte przez osoby trzecie - dzięki zabezpieczeniom. Każdy posługujący się nim w elektronicznej administracji jest wiarygodny. Założenie profilu zaufanego jest bezpłatne. Należy pamiętać, że profil zaufany to nie to samo co podpis elektroniczny (G. Michalczuk, A. Zalewska-Bochenko 2016, s. 396; Profil Zaufany 2020).

Zalety profilu zaufanego

Zalety profilu zaufanego to:

 • oszczędność pieniędzy - korzystanie z profilu zaufanego jest bezpłatne,
 • oszczędność czasu - załatwianie spraw bez konieczności dojazdu do urzędu oraz zbędnego stania w kolejkach,
 • wygoda - wypełnianie wniosków w dogodnym czasie,
 • bezpieczeństwo - posiada wszelkie zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie go przez osoby trzecie,
 • polifunkcyjność - możność załatwienia znacznej ilości spraw administracyjnych elektronicznie

i inne (G. Michalczuk, A. Zalewska-Bochenko 2016, s. 396; Profil Zaufany 2020).

Zakładanie profilu zaufanego

Rys. 1. Diagram przedstawiający sposoby założenia profilu zaufanego

Przez Internet

Używając internetowego konta bankowego – wymagane jest posiadanie dostępu do internetowego konta, aby mieć możliwość zweryfikowania tożsamości użytkownika. W banku dane są wiarygodne. Zostały zweryfikowane podczas zakładania konta.

Banki które posiadają możliwość założenia profilu zaufanego: T-mobile Usługi Bankowe, Alior Bank, ING Bank Śląski, Bank Pekao, mBank, Santander, PKO Bank Polski, Bank Millennium, Envelo (Grupa Poczty Polskiej), Inteligo (Rejestracja w Profilu Zaufanym 2020).

Używając dowodu osobistego z warstwą elektroniczną – wymaga posiadanie nowego dowodu, zainstalowanego oprogramowania e-dowodu oraz czytnika NFC (aby połączyć dowód z komputerem).

Używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego – wymaga zainstalowania oprogramowania PZ Signer.

W punkcie potwierdzającym

Aby założyć profil zaufany wymagane jest złożenie wniosku, który zostaje automatycznie wysłany przez Internet w czasie rejestracji konta. Natomiast w wybranym punkcie potwierdzającym należy uwierzytelnić podane wcześniej dane osobowe. Koniecznym jest posiadanie przy sobie dowodu tożsamości, ponieważ pracownik punktu potwierdzającego zwróci się z prośbą o przedstawienie dokumentu. Na uwierzytelnienie wniosku o profil zaufany w punkcie potwierdzającym jest 14 dni.

Punkty potwierdzające to między innymi: urzędy skarbowe, odziały ZUS, urzędy wojewódzkie, urzędy gminy, poczty (K. Lorenz 2017, s. 29-30; M. Kowalczyk 2017, s. 142-145; Załóż profil zaufany 2020).

Co można załatwić posiadając profil zaufany?

Dzięki profilowi zaufanemu można:

 • złożyć deklaracje podatkowe,
 • złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • skontrolować punkty karne,
 • złożyć wniosek o świadczenie np. 500+,
 • wysłać pismo do podmiotu publicznego,
 • uzyskać dostęp do dokumentacji medycznej

oraz załatwić wiele innych urzędowych spraw, które wymagają potwierdzenia tożsamości (K. Lorenz 2017, s. 30; Profil Zaufany 2020).

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1760).

Bibliografia

Autor: Joanna Ślęczkowska