Platforma wartości

Z Encyklopedia Zarządzania

Platforma wartości (Value Platform) jest obecnie jednym z kilku znanych modeli zarządzania kapitałem intelektualnym. Twórcami projektu są Leif Edvinsson (Skandia), Hubert Onge (CIBC), Charles Amstong (Amstong World Industries) oraz Gordon Petrash (The Dow Chemical Company). Naukowcy próbowali stworzyć uniwersalną koncepcję, w której zarządzanie kapitałem intelektualnym łączy się z komponentami zarządzania wiedzą. Podkreślili oni w ten sposób główną rolę aktywów niematerialnych w kreowaniu wartości dodanej organizacji.

Kluczowe obszary modelu

Platforma wartości wyróżnia trzy podstawowe komponenty kapitału intelektualnego:

 • Kapitał ludzki (human capital): rozumiana jako zdolność jednostek i zespołów w zakresie spełniania wymagań klientów, kompetencje, schematy myślowe
 • Kapitał klientów zwany kapitałem relacji (customer capital): rozumiany jako wartość oraz sklala relacji z klientami
 • Kapitał organizacyjny, zwany tez kapitałem strukturalnym (organizational capital): "zdolność przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia skodyfikowanej wiedzy w oparciu o posiadane zasoby-bazy danych, procesy biznesowe, infrastrukturę technologiczna, kultura organizacyjna"

Rodzaje kapitału2.jpg

Oczywiście wszystkie te elementy były wcześniej znane. Innowacyjny jest, bowiem nie sam sposób podziału, lecz sposób otrzymywania wartości dodanej. Bazowym założeniem jest fakt, iż przedsiębiorstwo jest w stanie kreować wartość firmy wyłącznie wtedy, gdy wszystkie kategorie (tj. kapitał ludzki, klientów, organizacyjny) będą współistnieć oraz współgrać. Współdziałanie musi więc być całościowe, dynamiczne, ciągłe i ekspansywne. Gwarantem tego współdziałania jest Zarzadzanie Wiedzą. Pomimo iż np. organizacja wyśmienicie wykształciła jeden lub dwa komponenty kapitału intelektualnego a pozostałe są słabe-interakcja jest wadliwa. Taka firma nie ma możliwości powiększenia a tym samym przekształcenia aktywów niematerialnych w wartość.

Platforma wartości przyjmuje, iż kapitał intelektualny podzielony na trzy części charakteryzuje się następującymi cechami:

 • może mieć trwałą w znaczeniu uchwytności postać (np. logo)
 • może być zmienny (np. ludzkie umiejętności)
 • może być wkładem w firmę lub produktem w procesie transformacji wiedzy
 • jest on tworzony poprzez interakcje kapitału ludzkiego, organizacyjnego oraz klientów.

Na podstawie modelu platformy wartości W.R. Bukovitz i R.L Williams stworzyli zestaw wskaźników. Schemat ten nosi nazwę "Generatora wskaźników pomiaru kapitału intelektualnego". Każdy ze wskaźników posiada swój odpowiednik w interpretacji ilościowej. Celem generatora jest więc przedstawienie skutecznych indykatorów, ułatwiających szacowanie kapitału intelektualnego.

Cechy platformy wartości

Platforma wartości to narzędzie zarządzania kapitałem intelektualnym w organizacji. Charakteryzuje się ona kilkoma istotnymi cechami, które pozwalają na efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym. Oto kilka kluczowych cech platformy wartości:

 • Centralizacja informacji: Platforma wartości gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje dotyczące kapitału intelektualnego organizacji w jednym miejscu. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo uzyskać dostęp do danych i wiedzy związanej z zasobami intelektualnymi.
 • Wizualizacja danych: Platformy wartości często oferują narzędzia do wizualizacji danych, co pomaga w lepszym zrozumieniu i analizie zasobów intelektualnych. Wizualizacje mogą obejmować wykresy, grafiki, mapy myśli i inne formy prezentacji informacji.
 • Łatwy dostęp i udostępnianie wiedzy: Platformy wartości ułatwiają dzielenie się wiedzą i doświadczeniem między pracownikami. Dzięki temu organizacja może skuteczniej wykorzystać swój kapitał intelektualny.
 • Śledzenie wartości intelektualnej: Platformy wartości umożliwiają monitorowanie zmian w kapitale intelektualnym organizacji, takie jak rozwijające się patenty, nowe pomysły, innowacje i sukcesy w zarządzaniu wiedzą.
 • Integracja z innymi systemami: Często platformy wartości są zintegrowane z innymi systemami zarządzania wiedzą, takimi jak systemy CRM (Customer Relationship Management) czy systemy zarządzania projektami, co ułatwia śledzenie i wykorzystywanie wiedzy w organizacji.
 • Analiza i raportowanie: Platformy wartości pozwalają na analizę danych dotyczących kapitału intelektualnego i generowanie raportów, które mogą być używane do podejmowania decyzji zarządczych i oceny efektywności zarządzania kapitałem intelektualnym.
 • Personalizacja: Platformy wartości mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb i celów organizacji, co pozwala na lepsze wykorzystanie kapitału intelektualnego w kontekście branżowym i biznesowym.
 • Wsparcie dla komunikacji i kolaboracji: Platformy wartości często integrują narzędzia komunikacyjne i kolaboracyjne, co ułatwia współpracę między pracownikami i tworzenie wartości intelektualnej poprzez wymianę pomysłów i doświadczeń.

Platforma wartości może być cennym narzędziem w zarządzaniu kapitałem intelektualnym, pomagając organizacjom lepiej wykorzystywać swoją wiedzę, doświadczenie i zasoby intelektualne dla osiągnięcia strategicznych celów.


Platforma wartościartykuły polecane
Raport KonradaBrand communityNavigator ScandiiKapitał intelektualnyWiedzaMonitor Aktywów NiematerialnychIdentyfikacjaZarządzanie przedsiębiorstwemStrategia organizacyjna

Bibliografia

 • Edvinsson L., Malone M. (2001), Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Jarugowa A., Fijałkowska J. (2002), Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka, Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Kadr, Gdańsk
 • Perechuda K. (2005), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa
 • Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa


Autor: Agnieszka Litewka