Platforma wartości

Z Encyklopedia Zarządzania
Platforma wartości
Polecane artykuły


Platforma wartości (Value Platform) jest obecnie jednym z kilku znanych modeli zarządzania kapitałem intelektualnym. Twórcami projektu są Leif Edvinsson (Skandia), Hubert Onge (CIBC), Charles Amstong (Amstong World Industries) oraz Gordon Petrash (The Dow Chemical Company). Naukowcy próbowali stworzyć uniwersalną koncepcję, w której zarządzanie kapitałem intelektualnym łaczy się z komponentami zarządzania wiedzą. Podkreślili oni w ten sposób główną rolę aktywów niematerialnych w kreowaniu wartosci dodanej organizacji.

Kluczowe obszary modelu

Platforma wartości wyróżnia trzy podstawowe komponenty kapitału intelektualnego:

 • Kapitał ludzki (human capital): rozumiana jako zdolność jednostek i zespołów w zakresie spełniania wymagań klientów, kompetencje, schematy myślowe
 • Kapitał klientów zwany kapitałem relacji (customer capital): rozumiany jako wartość oraz sklala relacji z klientami
 • Kapitał organizacyjny, zwany tez kapitałem strukturalnym (organizational capital): "zdolność przedsiębiorstwa w zakresie tworzenia skodyfikowanej wiedzy w oparciu o posiadane zasoby-bazy danych, procesy biznesowe, infrastrukturę technologiczna, kultura organizacyjna"

Rodzaje kapitału2.jpg


Oczywiście wszystkie te elementy były wcześniej znane. Innowacyjny jest, bowiem nie sam sposób podziału, lecz sposób otrzymywania wartości dodanej. Bazowym założeniem jest fakt, iż przedsiębiorstwo jest w stanie kreować wartość firmy wyłącznie wtedy, gdy wszystkie kategorie (tj. kapitał ludzki, klientów, organizacyjny) będą współistnieć oraz współgrać. Współdziałanie musi więc być całościowe, dynamiczne, ciągłe i ekspansywne. Gwarantem tego współdziałania jest Zarzadzanie Wiedzą. Pomimo iż np. organizacja wyśmienicie wykształciła jeden lub dwa komponenty kapitału intelektualnego a pozostałe są słabe-interakcja jest wadliwa. Taka firma nie ma możliwości powiększenia a tym samym przekształcenia aktywów niematerialnych w wartość.


Platforma wartości przyjmuje, iż kapitał intelektualny podzielony na trzy części charakteryzuje się następującymi cechami:

 • może mieć trwałą w znaczeniu uchwytności postać (np. logo)
 • może być zmienny (np. ludzkie umiejętności)
 • może być wkładem w firmę lub produktem w procesie transformacji wiedzy
 • jest on tworzony poprzez interakcje kapitału ludzkiego, organizacyjnego oraz klientów.


Na podstawie modelu platformy wartosci W.R. Bukovitz i R.L Williams stworzyli zestaw wskaźników. Schemat ten nosi nazwę "Generatora wskaźników pomiaru kapitału intelektualnego". Każdy ze wskaźników posiada swój odpowiednik w interpretacji ilościowej. Celem generatora jest więc przedstawienie skutecznych indykatorów, ułatwiających szacowanie kapitału intelektualnego.

Bibliografia

 • A.Sokołowska, "Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie", Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
 • K. Perechuda, "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie" Wydawnictwo naukowe PWN S.A. Warszawa 2005
 • L. Edvinsson, M.S.Malone, "Poznaj prawdziwą wartość swojego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • A. Jarugowa, J.Fijałkowska, "Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Koncepcje i praktyka." Ośrodek Doradztwa Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2002

Autor: Agnieszka Litewka