Office banking

Z Encyklopedia Zarządzania
Office banking
Polecane artykuły


Office banking jest to model usługi skierowany do klienta korporacyjnego polegający na wykorzystaniu specjalnych aplikacji informatycznych dostarczanych przez banki i zainstalowanych w komputerze klienta. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia klientowi zarządzanie środkami pieniężnymi bez konieczności utrzymywania stałej łączności z bankiem.

W systemach office banking klienci mają dostęp do usług bankowych poprzez drogę teleinformatyczną.Najważniejsze cechy office banking:

  • konieczność zainstalowania na zasobach komputerowych klienta specjalnego oprogranowania
  • modułowa budowa systemów office banking
  • współpraca oprogramowania z innymi zewnętrznymi systemami finansowymi
  • praca w trybie off-line
  • bazy danych historycznych po stronie klienta
  • możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników

System office banking umożliwia klientom korzystanie z usług bankowych bez konieczności opuszczania przedsiębiorstwa. Specjalne oprogramowania bankowe umożliwiające korzystanie z office banking (Multicash, Videotel, NetBANK) charakteryzują się łatwością w obsłudze. Otwarta architektura danych charakteryzująca systemy office banking umożliwia przetwarzanie danych z różnych systemów operacyjnych m.in. finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych bez konieczności rekonfiguracji plików. Pracując za pomocą office banking łączymy się z bankiem jedynie w celu przesłania wcześniej przygotowanych i zaakceptowanych zleceń. Dzieki temu następuje minimalizacja zagrożenia przechwycenia danych w porównaniu do bankowości elektronicznej. Baza operacji przechowywana jest na serwerze klienta, zabezpieczona jest ona systemem loginów oraz haseł przypisanych klientowi. Każdy z pracowników ma przydzielony zakres czynności oraz czas dostępu do systemu, czynności poza ich kompetencjami mogą być zablokowane. Przesyłane do banków pliki ze zleceniami opatrzone są podpisem elektronicznym z algorytmem RSA oraz przechowywane są na karcie mikroprocesorowej.

Wykorzystanie systemów office banking łaczy się z wyższymi kosztami w porównaniu do bankowości internetowej. Koszty dotyczą w tym przypadku konieczności instalacji specjalnego oprogramowania. Klienci korzystający z office bankimg muszą także opłacać stały abonament miesięczny, płatne są również wszystkie zlecenia kierowane do banku.

Bibliografia

  • Wspólczesna bankowość, praca pod red. Zalewskiej M., Difin, Warszawa 2007, s. 241.
  • Grzywacz J. Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SHG, Warszawa 2004, s. 65.

Autor: Ewa Mularz