Office banking

Z Encyklopedia Zarządzania

Office banking jest to model usługi skierowany do klienta korporacyjnego polegający na wykorzystaniu specjalnych aplikacji informatycznych dostarczanych przez banki i zainstalowanych w komputerze klienta. Zainstalowane oprogramowanie umożliwia klientowi zarządzanie środkami pieniężnymi bez konieczności utrzymywania stałej łączności z bankiem.

W systemach office banking klienci mają dostęp do usług bankowych poprzez drogę teleinformatyczną.Najważniejsze cechy office banking:

  • konieczność zainstalowania na zasobach komputerowych klienta specjalnego oprogramowania
  • modułowa budowa systemów office banking
  • współpraca oprogramowania z innymi zewnętrznymi systemami finansowymi
  • praca w trybie off-line
  • bazy danych historycznych po stronie klienta
  • możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników

System office banking umożliwia klientom korzystanie z usług bankowych bez konieczności opuszczania przedsiębiorstwa. Specjalne oprogramowania bankowe umożliwiające korzystanie z office banking (Multicash, Videotel, NetBANK) charakteryzują się łatwością w obsłudze. Otwarta architektura danych charakteryzująca systemy office banking umożliwia przetwarzanie danych z różnych systemów operacyjnych m.in. finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych bez konieczności rekonfiguracji plików. Pracując za pomocą office banking łączymy się z bankiem jedynie w celu przesłania wcześniej przygotowanych i zaakceptowanych zleceń. Dzięki temu następuje minimalizacja zagrożenia przechwycenia danych w porównaniu do bankowości elektronicznej. Baza operacji przechowywana jest na serwerze klienta, zabezpieczona jest ona systemem loginów oraz haseł przypisanych klientowi. Każdy z pracowników ma przydzielony zakres czynności oraz czas dostępu do systemu, czynności poza ich kompetencjami mogą być zablokowane. Przesyłane do banków pliki ze zleceniami opatrzone są podpisem elektronicznym z algorytmem RSA oraz przechowywane są na karcie mikroprocesorowej.

Wykorzystanie systemów office banking łączy się z wyższymi kosztami w porównaniu do bankowości internetowej. Koszty dotyczą w tym przypadku konieczności instalacji specjalnego oprogramowania. Klienci korzystający z office bankimg muszą także opłacać stały abonament miesięczny, płatne są również wszystkie zlecenia kierowane do banku.

Bezpieczeństwo i ochrona danych w office bankingu

Zastosowanie zaawansowanych algorytmów szyfrujących jest niezbędne w office bankingu w celu zapewnienia bezpieczeństwa przesyłanych informacji między klientem a bankiem. Dzięki szyfrowaniu danych, treść komunikacji jest nieczytelna dla osób trzecich, co minimalizuje ryzyko kradzieży danych i dostępu do poufnych informacji finansowych.

Autoryzacja dwuskładnikowa to dodatkowe zabezpieczenie stosowane w office bankingu. Polega na wykorzystaniu dwóch niezależnych elementów, takich jak hasło i kod jednorazowy generowany na przykład przez aplikację na smartfona. Taki system autoryzacji zapewnia większe bezpieczeństwo, ponieważ nawet jeśli osoba trzecia uzyska dostęp do jednego z tych elementów, nie będzie w stanie dokonać nieautoryzowanych operacji na koncie.

W office bankingu stosuje się zaawansowane narzędzia i systemy detekcji oszustw, które analizują zachowanie użytkowników w celu wykrycia prób oszustwa i nieprawidłowego dostępu do konta. Dzięki takim systemom, bank jest w stanie szybko reagować na podejrzane działania i chronić klientów przed utratą środków.

Jedną z korzyści office bankingu jest możliwość przechowywania danych historycznych po stronie klienta. Daje to klientowi kontrolę nad swoimi danymi oraz minimalizuje ryzyko dostępu osób niepowołanych. Przechowywanie bazy danych historycznych umożliwia również analizowanie danych, generowanie raportów i podejmowanie lepszych decyzji finansowych.

W office bankingu istotną rolę odgrywa system loginów i haseł dla pracowników oraz podpisy elektroniczne. Dzięki nim można zapewnić bezpieczeństwo operacji finansowych oraz potwierdzić autentyczność transakcji. Systemy te umożliwiają również śledzenie działań pracowników i kontrolowanie dostępu do różnych funkcji systemu office banking.

Zalety i możliwości office bankingu

Office banking umożliwia elastyczne zarządzanie finansami korporacyjnymi bez konieczności stałego kontaktu z bankiem. Klient ma możliwość zarządzania rachunkami, płatnościami, przelewami i innymi operacjami finansowymi w dogodnym czasie i miejscu.

Integracja office bankingu z innymi systemami finansowymi ułatwia dostęp do różnych usług i informacji finansowych w jednym miejscu. Dzięki temu klient ma pełen wgląd w swoje finanse i może łatwo zarządzać nimi bez konieczności korzystania z wielu różnych platform.

Jedną z zalet office bankingu jest możliwość kontynuowania operacji nawet przy braku dostępu do internetu. System office banking umożliwia pracę w trybie offline, co jest szczególnie przydatne w przypadku podróży służbowych lub innych sytuacji, gdy nie ma dostępu do sieci.

Przechowywanie bazy danych historycznych po stronie klienta w office bankingu pozwala na analizę i raportowanie na podstawie zgromadzonych danych. Klient może monitorować swoje finanse, generować raporty finansowe i podejmować lepsze decyzje biznesowe na podstawie analizy tych danych.

Office banking ułatwia generowanie raportów finansowych i analizowanie danych w celu lepszego zarządzania środkami pieniężnymi i podejmowania strategicznych decyzji biznesowych. Dzięki temu klient ma pełną kontrolę nad swoimi finansami i może monitorować ich stan w czasie rzeczywistym.

Wykorzystanie office bankingu w praktyce

Office banking cieszy się szczególną popularnością wśród dużych firm posiadających rozbudowane struktury finansowe. Duże korporacje doceniają elastyczność, bezpieczeństwo i zaawansowane funkcje office bankingu, które umożliwiają im wygodne zarządzanie finansami na dużą skalę.

Aplikacje office banking oferują różnorodne funkcjonalności, takie jak płatności, przelewy, zarządzanie rachunkami czy kontrola salda. Klienci korzystający z systemu office banking mają pełen dostęp do tych operacji finansowych, co ułatwia im codzienne zarządzanie finansami.

Office banking umożliwia klientom generowanie raportów finansowych w celu lepszego monitorowania i analizy danych. Dzięki temu mogą oni na bieżąco śledzić swoje finanse, analizować trendy i podejmować odpowiednie decyzje biznesowe.

System monitorowania transakcji w office bankingu odgrywa ważną rolę w identyfikowaniu nieprawidłowości i podejrzanych operacji. Dzięki temu bank może szybko reagować na potencjalne zagrożenia i chronić klientów przed stratami finansowymi.

Office banking umożliwia klientom zarządzanie limitami i kontrolowanie uprawnień użytkowników do różnych funkcji systemu. Klient może określić, kto ma dostęp do jakich operacji finansowych, co zapewnia większą kontrolę i bezpieczeństwo w zarządzaniu finansami.


Office bankingartykuły polecane
Mobilny portfelIntranetKiosk multimedialnySerwis transakcyjnyBankowość elektronicznaWirus komputerowyZarządzanie dokumentamiAplikacje mobilnePortal korporacyjny

Bibliografia

  • Grzywacz J. (2004), Bankowość elektroniczna w działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo SGH, Warszawa
  • Zalewska M. (red.) (2007), Współczesna Bankowość, Difin, Warszawa


Autor: Ewa Mularz