Metody wyceny przedsiębiorstw

Z Encyklopedia Zarządzania
Metody wyceny przedsiębiorstw
Polecane artykuły


Wycena i ustalenie wewnętrznej wartości spółki to końcowy moment analizy fundamentalnej. Określenie wartości wewnętrznej stanowi o istocie analizy fundamentalnej. Wyróżnia się tutaj dwa, występujące po sobie kroki postępowania: pierwszy to przeprowadzenie wyceny badanego podmiotu, natomiast drugi to ustalenie jego wartości. Ze względu na specyfikę problemów, które obejmuje proces ten jest bardzo złożona, a co za tym idzie trudny. Określenie wartości przedsiębiorstwa wiąże się m.in. z wykorzystanymi metodami wyceny oraz stosowanymi podejściami w tym zakresie. Wybór metody i modelu wyceny wynika z przyjętych założeń poznawczych, którym służyć ma wycena.

Rodzaje metod

Wyróżnić należy trzy podstawowe rodzaje metod wyceny przedsiębiorstw na rynkach kapitałowych:

Wybór odpowiedniej metody uzależniony jest od charakteru transakcji oraz oczekiwań inwestora.

Funkcje wyceny przedsiębiorstw

  • doradcza - jej głównym celem jest dostarczenie informacji dotyczących wartości przedsiębiorstwa lub jego części. Informacja ta pozwala na określenie dwóch granic cen przedsiębiorstwa, mianowicie górną i dolną.
  • argumentacyjna - jej istotą jest przygotowanie informacji, które mają posłużyć w procesie negocjacji do przekonania kontrahenta do akceptacji zaprezentowanego mu stanowiska.
  • mediacyjna - jej zadaniem jest takie ustalenie wartości przedsiębiorstwa, aby odpowiadała wszystkim stronom transakcji.
  • informacyjna - sprowadza się do zobrazowania sytuacji panującej w przedsiębiorstwie, jego sytuacji finansowej oraz perspektywach dalszego rozwoju.

Bibliografia

  • Borowski K. (2014). Analiza fundamentalna - metody wyceny przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
  • Tarczyńska-Łuniewska M. (2013). Metodologia oceny siły fundamentalnej spółek (giełdowych i pozagiełdowych), Wydawnictwo ZAPOL, Szczecin.
  • Zaremba - Śmietański P. (2013). Świadomy inwestor. Odkrywanie ukrytego potencjału spółki, Wydawnictwo HELION, Gliwice.

Autor: Renata Suska