Metoda MBS

Z Encyklopedia Zarządzania

MBS - Meurs Basisset Selectie czyli "Podstawowy Zestaw Narzędzi do Selekcji" - pomysłodawcą tej metody był holenderski naukowiec Poul van der Maesen de Sombreff, który w 1990 roku pracował w firmie MOA (spółki, która w ramach holdingu MeursGroep zajmowała się doradztwem organizacyjnym). Za pomocą metody Assessment Centr MOA przeprowadzało rozbudowaną ocenę pracowników i kandydatów, to jednak wiązało się z ogromnymi kosztami. Dlatego też zaprojektowano MBS.

Podstawą MBS jest 35 wymiarów, które zarówno opisują wymagania stanowiska pracy jak i kandydata pod względem psychologicznym. Wymiary te otrzymano na pomocą analizy ogromnej ilości projektów AC. Kolejnym składnikiem MBS są testy QUEST (osobowość), BRAIN (inteligencja) oraz wywiad ASK (pozostałe aspekty). Testy te opracowane są w różnych wersjach, a mianowicie dla wykształcenia podstawowego, średniego i wyższego. To wszystko poparte jest platformą informatyczna. W Polsce MBS zaczęto używać w 1998r. w policji. System ten jest systematycznie udoskonalany i posiada już kilka wersji. Istnieje nawet polska wersja tego programu - WinMBS.

Zastosowanie metody MBS w procesach rekrutacyjnych

Metoda MBS (ang. Multidimensional Behavioural Screening) jest narzędziem, które znacząco wspomaga proces selekcji kandydatów na stanowiska pracy. Jej głównym celem jest dokładna ocena predyspozycji psychologicznych kandydatów, co umożliwia trafne i obiektywne dokonywanie decyzji rekrutacyjnych.

Główne cechy i umiejętności, które można ocenić za pomocą metody MBS obejmują m.in. inteligencję emocjonalną, umiejętność radzenia sobie ze stresem, komunikację interpersonalną, zarządzanie czasem i priorytetami, a także zdolność do pracy w zespole. Analiza 35 różnych wymiarów pozwala na kompleksową ocenę kandydatów i dokładne określenie ich potencjału i możliwości.

Korzyści wynikające z wykorzystania metody MBS w procesach rekrutacyjnych są liczne. Przede wszystkim umożliwia ona zidentyfikowanie najlepiej dopasowanych kandydatów do wymagań stanowiska, co przekłada się na większą efektywność i skuteczność procesów selekcyjnych. Metoda MBS wpływa również na redukcję błędów rekrutacyjnych i minimalizację ryzyka zatrudnienia niewłaściwej osoby na stanowisko. Ponadto, wykorzystanie tej metody pozwala na obiektywne i uczciwe ocenianie kandydatów, co buduje zaufanie wśród pracowników i zwiększa motywację do udziału w procesie rekrutacyjnym.

Zalety i korzyści wynikające z zastosowania metody MBS

Metoda MBS posiada wiele zalet, które przekładają się na skuteczność procesów selekcyjnych. Przede wszystkim, analiza wielu wymiarów pozwala na uzyskanie dokładnego obrazu kandydatów i ocenę ich potencjału na różnych płaszczyznach. Dzięki temu, podejmowane decyzje rekrutacyjne są bardziej trafne i oparte na solidnych podstawach.

Wprowadzenie platformy informatycznej do procesu selekcji z wykorzystaniem metody MBS również przynosi wiele korzyści. Umożliwia ona przeprowadzenie ocen wielu kandydatów jednocześnie, co skraca czas rekrutacji i zwiększa wydajność procesu. Ponadto, platforma informatyczna pozwala na tworzenie raportów i analiz, które ułatwiają podejmowanie decyzji rekrutacyjnych.

Ważną zaletą metody MBS jest również jej obiektywność. Analiza wielu wymiarów eliminuje subiektywne oceny i opiera się na konkretnych danych i wynikach testów. To z kolei sprawia, że proces selekcyjny staje się bardziej uczciwy i sprawiedliwy.

Identyfikacja mocnych i słabych stron kandydatów, dokonywana za pomocą metody MBS, ma istotne znaczenie dla podejmowania decyzji rekrutacyjnych. Pozwala ona na wybór kandydatów, którzy najlepiej spełniają wymagania stanowiska i posiadają odpowiednie umiejętności. Dzięki temu, firmy mogą skuteczniej budować zespół pracowników o wysokich kompetencjach i osiągać lepsze wyniki.

Przykłady zastosowania metody MBS w różnych branżach

Metoda MBS znajduje zastosowanie w wielu branżach, wspomagając procesy rekrutacyjne i selekcję odpowiednich kandydatów.

W sektorze finansowym, metoda MBS może być wykorzystywana do oceny umiejętności zarządzania ryzykiem, analizy danych, komunikacji z klientem i podejmowania decyzji. Dzięki temu, firmy mogą skuteczniej dobierać pracowników, którzy będą dobrze radzili sobie w dynamicznym i wymagającym środowisku finansowym.

W branży IT, metoda MBS może pomóc w ocenie umiejętności technicznych, komunikacyjnych i pracy w zespole. Analiza wielu wymiarów pozwala na identyfikację kandydatów, którzy będą efektywnie współpracować z innymi specjalistami, a także posiadają odpowiednie umiejętności programistyczne i technologiczne.

W sektorze usług medycznych, metoda MBS może być wykorzystywana do oceny umiejętności komunikacji z pacjentem, umiejętności radzenia sobie ze stresem i podejmowania szybkich decyzji. Dzięki temu, firmy medyczne mogą skuteczniej dobierać personel, który będzie profesjonalnie i empatycznie obsługiwał pacjentów.

Metoda MBS może być również użyteczna w innych branżach, takich jak handel, produkcja czy logistyka. Dostosowuje się ona do specyficznych potrzeb i wymagań każdej branży, umożliwiając skuteczną selekcję pracowników, którzy będą dobrze funkcjonować w danym środowisku.


Metoda MBSartykuły polecane
Kody zawodówTest predyspozycji zawodowychPorównanie paramiCzwarta rewolucja przemysłowaMetoda UMEWAP-85Modele certyfikacji kierowników projektówAssessment centerWilliam KentMetody szacowania zasobów

Bibliografia