Małopolska Organizacja Turystyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Małopolska Organizacja Turystyczna
Polecane artykuły


Celem stowarzyszenia o nazwie Małopolska Organizacja Turystyczna jest kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Małopolski na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych, wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju turystyki Krakowa i województwa małopolskiego, integracja środowisk turystycznych, prowadzenie informacji turystycznej, inicjowanie, opiniowanie oraz wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej, doskonalenie kadr turystycznych oraz stwarzanie warunków do powstania i promowania produktów turystycznych w województwie małopolskim.

Uchwałą Nr CXVIII/1099/2002 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 lipca 2002 roku Kraków przystąpił do stowarzyszenia Małopolska Organizacja Turystyczna.

Cele

Członkowie MOT za główne cele pracy postawili sobie:

  • kreowanie i promowanie atrakcyjnego wizerunku Krakowa i Regionu na krajowych i zagranicznych rynkach turystycznych,
  • wspieranie rozwoju turystyki zgodnie ze strategią rozwoju regionu,
  • integrację środowisk turystycznych poprzez współpracę sektora publicznego z niepublicznym sektorem gospodarki turystycznej i stowarzyszeniami związanymi z turystyką, jak również innymi organizacjami i przedsiębiorcami,
  • zarządzanie regionalnym systemem informacji turystycznej i prowadzenie informacji o ofercie turystycznej regionu,
  • stwarzanie warunków do powstawania, rozwoju i promocji produktów turystycznych w Małopolsce,
  • organizacja i koordynacja działań w zakresie planowania i realizacji imprez turystycznych
  • dążenie do zapewnienia wysokiej jakości produktów turystycznych Małopolski,
  • inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadr turystycznych, prowadzenie badań marketingowych, analiz i monitoringu w zakresie turystyki.

Bibliografia

  • Oficjalna strona internetowa Małopolskiej Organizacji Turystycznej, www.mot.pl, aktualna na dzien 27.01.09

Autor: Mateusz Pis