Lyndall Fownes Urwick

Z Encyklopedia Zarządzania
Lyndall Fownes Urwick
Polecane artykuły


Lyndall Fownes Urwick był jednym z najwybitniejszych angielskich przedstawicieli szkoły klasycznej. Nie ma jednak jednoznaczności co do chronologicznej i merytorycznej klasyfikacji dorobku Urwicka. Ten sam problem pojawia się przy określeniu do jakiego nurtu powinien być zaliczany: uniwersalistycznego czy Industrial Engineering w ramach szkoły klasycznej. Pułkownik Urwick opublikował swe zasady zarządzania w 1938 r. Kluczowe kwestie to:

  1. Zasada celu - co spółka/firma/grupa/jednostka stara się osiągnąć.
  2. Zasada odpowiedniości - władza i odpowiedzialność muszą być ze sobą powiązane.
  3. Zasada odpowiedzialności - kierownik/przełożony nie może nigdy przenosić odpowiedzialności na inną osobę. Może przekazywać uprawnienia, ale musi zawsze ponosić odpowiedzialność.
  4. Zasada skalarna - jak w strukturze podporządkowania Fayola.
  5. Zasada zasięgu kontroli - żaden przełożony nie może bezpośrednio nadzorować pracy wiecejniż sześciu podwładnych.
  6. Zasada specjalizacji - każdy pracownik powinien ograniczać się do wykonywania jednej głównej funkcji lub czynności.
  7. Zasada definicji - każde stanowisko powinno być jasno określone w formie pisemniej.

Urwick mówił o rozdzieleniu celów długo- i krótkoterminowych. Konflikty powstają w wyniku nieporozumień. U podstaw tego podejścia leży założenie, że człowiek jest istotą racjonalną i ekonomiczną. To założenie wzmacniało przekonanie, że kierownictwo wie najlepiej, a kierownictwo wyższego szczebla wie lepiej niż kierownictwo niższego szczebla.

Dorobek Urwicka można nazwać połączeniem naukowego zarządzania z dorobkiem Fayola i innych teoretyków kierunku administracyjnego. Należy podkreślić, że przyczynił się również do postępu nowoczesnego myślenia na temat funkcji planowania, organizowania i kontrolowania. Jest ceniony nie tyle za własne oryginalne osiągnięcia, ile za syntezę i interpretację prac innych.

Bibliografia

  • Griffin R.W., Podstawy Zarządzania Organizacjami, PWN, Warszawa 1998 s. 75 - 77,
  • Gwisziani D.M., Organizacja i zarządzanie, KiW, Warszawa 1973 s. 134 - 137,
  • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej Wybitni przedstawiciele szkoły klasycznej do roku 1940, Wyd. AE, Kraków 1996, s. 118-124.

Autor: Justyna Pawełek