Emile Francois Rimailho

Z Encyklopedia Zarządzania
Emile Francois Rimailho
Polecane artykuły


Emile Francois Rimailho (1864-1954)

Działalność

1894- Rimailho w randze kapitana artylerii zostaje asystentem generała Charlesa Sainte-Claire Ceville'a.

1912- zostaje oddelegowany do pracy w Ośrodku Wyższych Studiów Wojskowych.

1914-1918- dowódca 58 dywizji wojsk artyleryjskich

1918- podejmuje wykłady w Państwowej Wyższej Szkole Aeronautyki w Paryżu.

1940- wdraża system grup autonomicznych w zakładach Vilefranche- Limas.

Główne obszary działalności naukowej

 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • organizacja pracy,
 • system wynagradzania robotników,
 • organizacja przedsiębiorstwa.

Dorobek naukowy

 • w 1929 roku wykłady z podstaw organizacji i zarządzania zostały zauważone przez ówczesnego prezydenta Czechosłowacji Masaryka, polecił on przetłumaczyć wykłady na język czeski i rozpowszechnić je w zakładach pracy,
 • w 1926 roku ukazała się broszura zatytułowana "L'Union entre les colaborateurs de l'industrie par l'organisation du travail" (Zjednoczenie współpracowników przemysłu poprzez organizację pracy),
 • w 1928 roku ukazała się broszura zatytułowana "Organisation scientifique du travail" (Naukowa organizacja pracy),
 • w 1939 roku w pracy "Organisation a la francaise (Organizacja po francusku) przedstawił francuską metodę organizowania pracy, którą stosowano w Zakładach Uzbrojenia Artyleryjskiego, metoda ta mówi, iż premia wynagradza współpracę w ustalaniu instrukcji do wykonania i staranie by je realizować, Rimailho stworzył zasadę "wydajność przez współpracę",
 • stworzył system wynagradzania robotników, według którego premia była proporcjonalna do czasu zaoszczędzonego, a wydajność była stosunkiem między tym, co się uzyskało lub wyprodukowało, a tym co można było uzyskać lub wyprodukować, robotnik otrzymywał tyle procent premii w stosunku do płacy podstawowej, ile zaoszczędził czasu wykonania w stosunku do czasu zadanego, Rimailho zastosował współczynnik adaptacji, podzielił prace na trzy kategorie: łatwe, średnie i trudne, gdy robotnik wykonywał dobrze prace o średnim stopniu trudności mógł przejść do prac trudnych, na początek otrzymywał współczynnik adaptacji, wynoszący 10 lub 20% zniżki czasu zadanego, otrzymywał od mistrza 20 znaczków o nominale 20% i 20 o nominale 10% i naklejał je na wykonane przez siebie detale,
 • w pracy "Każdemu jego część" opisał siedem następujących zasad organizacji przedsiębiorstwa:
  • organizować pracę w grupach autonomicznych (należy podzielić personel przedsiębiorstwa na solidarne grupy zarządzania autonomicznego, według sprawowanych funkcji),
  • szkolić ekipę robotniczą (w każdej z grup autonomicznych zorganizować szkolenia dla kandydatów na robotników-ekspertów, które zakończyłyby się wypromowaniem co najmniej dwóch ekspertów w grupie),
  • wprowadzić "cenę rzeczywistą", "stawkę wyznaczoną" (ustalane przez co najmniej trzy osoby które będą reprezentować dyrekcję, właściciela i pracowników, "stawka wyznaczona" ma być ustalana dla każdego rodzaju robocizny),
  • sankcjonować kompetencje, ustalać tempo podstawowe, stawkę godzinową i czas wyznaczony (przy ustalaniu "ceny rzeczywistej" robocizna każdego rodzaju jest funkcją tempa podstawowego, która odpowiada normalnemu czasowi wykonania i wyrażonemu poprzez limity czasu dla operacji, aby otrzymać wartość robocizny należy czas zadany pomnożyć przez stawkę godzinową, dyrektor nie powinien akceptować limitów czasu gdy nie są spełnione dwa warunki: limity czasu są niższe od ustalonych poprzednio, limity czasu są wyższe od ustalonych na podstawie czasu normalnego, który jest określony dla przeciętnego wykonawcy korzystającego z niezbędnych przerw),
  • prowadzić jawną rachunkowość (suma preliminowana globalnie powinna zostać porównana z kosztami faktycznie poniesionymi),
  • ustalić trzy bilanse wstępne (na koniec każdego roku należy sporządzić bilans działalności: produkcyjnej, handlowej, socjalnej),
 • w swych pracach popularyzował oryginalny francuski system planowania i kontroli przebiegu procesów przemysłowych, znanych po nazwą CODEL.

Bibliografia

 • Martyniak Z., Historia myśli organizatorskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996,
 • Martyniak Z., Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania, PWE Warszawa 19

Autor: Małgorzata Harańczyk