Leasing pracowniczy

Z Encyklopedia Zarządzania

Leasing pracowniczy - to rodzaj leasingu polegający na oddelegowaniu części pracowników zatrudnionych w firmie outsourcingowej do wykonywania na danym stanowisku, określonej pracy na rzecz klienta. Przedsiębiorstwa w ramach outsourcingu przekazują zatrudnienie swoich pracowników na dany okres czasu, zewnętrznemu dostawcy usług. Jest to spowodowane koniecznością ograniczania kosztów. Dzięki temu, mimo że pracownicy nadal są fizycznie obecni w pierwotnej firmie i w dalszym ciągu pracują na swoich stanowiskach, cała obsługa administracyjnoprawna zostaje przejęta przez usługodawce, który staje się ich prawnym pracodawcą. Pracownicy oddelegowani widnieją na liście płac firmy outsourcingowej i to ona odpowiada za rekrutację nowych osób, wystawianie zwolnień, zatwierdzanie urlopów. W razie niedyspozycji danego pracownika sama musi sobie zapewnić zastępstwo aby praca w firmie przebiegała w sposób zharmonizowany. W ten sposób bieżące potrzeby firmy warunkują liczbę pracowników, poprawia się struktura kosztów oraz wzrasta wskaźnik dochodowości w przeliczeniu na jednego pracownika[1]

Polecane jest wykorzystanie leasingu pracowniczego, gdy np.:

  • okresowo zwiększa się zapotrzebowanie na pracowników w danej firmie
  • zaplanowany budżet nie daje możliwości na tworzenie nowych miejsc pracy
  • mamy do zrealizowania dany projekt, lecz w przedsiębiorstwie brak jest odpowiednio wykwalifikowanych pracowników [2]

Leasing pracowniczy wywodzi się z Europy Zachodniej oraz polega na wynajmowaniu pracowników na rzecz innych podmiotów gospodarczych.

TL;DR

Leasing pracowniczy to forma zatrudnienia, w której pracownicy są oddelegowani do pracy dla klienta przez firmę outsourcingową. W Europie Zachodniej jest to popularna praktyka, a w Polsce jest stosunkowo mniej rozpowszechniona. Leasing pracowniczy pozwala firmom na ograniczenie kosztów i poprawę wskaźnika dochodowości, a pracownikom daje możliwość zaistnienia na rynku pracy. Uregulowania prawne dotyczące tej formy zatrudnienia są stosunkowo nowe w Polsce.

Historia

Leasing pracowniczy czyli praca tymczasowa rozpoczęła swój dynamiczny rozwój na początku lat 90 ubiegłego wieku w państwach zachodniej Europy. W tym okresie liczba ludzi zatrudnionych przez agencje pracy tymczasowej wzrastała systematycznie co roku o około 10%. W 1997 roku Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) zalegalizowała funkcjonowanie agencji prac tymczasowych. W tym samym też roku, we Włoszech wprowadzono termin pracy tymczasowej do systemu prawnego, dzięki czemu możliwe już było legalne korzystanie w tej formy zatrudnienia. W ślad za tym krajem poszła również Grecja, która uregulowała prawnie ten termin w 2001 roku. Na dzień dzisiejszy ten sposób zatrudnienia jest już stałym elementem europejskiego rynku pracy, ponieważ każdy kraj Unii Europejskiej dopuszcza już korzystanie z tej formy zatrudnienia. Obecnie w ramach leasingu pracowniczego w Unii Europejskiej zatrudnianych legalnie jest około 4 milionów osób rocznie. Najwięcej pracowników tymczasowych zatrudniają firmy z Holandii, Niemiec oraz Francji. Niektóre państwa posiadają listy sektorów w których praca tymczasowa jest zabroniona. Przykładem jest np. Francja, gdzie prawo nie zezwala na leasing pracowniczy w sektorze administracji państwowej. Obecnie leasing pracowniczy w Polsce jest mniej rozpowszechniony niż w krajach zachodniej Europy, jednakże jest on dużo tańszy[3]

Obowiązki usługodawcy zewnętrznego

Większość obowiązków wynikających z prawa pracy zostaje przejęte przez firmę zajmująca się leasingiem pracowniczym. Jej obowiązki to:

  • Naliczanie oraz wypłacanie pensji
  • Sprawdzanie poziomu absencji

Pracownicy zostają ubezpieczeni od wypadków oraz szkód, jakie mogą wyrządzić osobom trzecim przez Agencję zewnętrzną.

Korzyści osiągane przez firmę

W firmie stosującej leasing pracowniczy wzrasta wskaźnik dochodowości liczony na jednego pracownika oraz poprawiona zostaje struktura kosztów. Koszty pracy ulegają zmniejszeniu. Obowiązkami wynikającymi z kodeksu pracy oraz obsługą administracyjnokadrową wybranej grupy pracowników zostaje obciążony usługodawca zewnętrzny. Leasing pracowniczy pozwala na przetestowanie przyszłych pracowników przed zatrudnieniem ich na stałe bez konieczności ponoszenia kosztów. Zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania wszystkich działów firmy.

Korzyści osiągane przez pracowników

Pracownicy dostają możliwość zaistnienia na rynku pracy oraz legalnego zarobkowania. Możliwe jest również, że firma zdecyduje się po jakimś czasie na stałe zatrudnienie leasingowanych przedtem osób.

Leasing pracowniczy przynosi wymierne korzyści także samym pracownikom. Przede wszystkim czasowe zatrudnienie daje im szansę zaistnienia na rynku i możliwość legalnego zarobkowania. Zdarza się także, iż firmy decydują się po jakimś czasie na zatrudnienie na stałe, leasingowanych wcześniej osób. Leasing pozwala, bowiem przedsiębiorstwom sprawdzić przyszłych pracowników bez konieczności ponoszenia kosztów.

Uregulowania prawne

Leasing pracowniczy jest nową formą w polskim systemie prawnym. W 2003 roku uchwalona została specjalna ustawa warunkująca zatrudnianie pracowników tymczasowych. Pomiędzy agencją pracy tymczasowej oraz pracobiorcą musi zostać podpisana umowa o prace na czas określony albo na okres wykonywania danej pracy. Jest to bardzo elastyczna forma zatrudnienia. Tzw. pracodawca-użytkownik po przelaniu wynagrodzenia na rzecz agencji, jest już zwolniony z obciążenia kosztami transakcyjnymi oraz kosztami wynagrodzenia. Agencja jest zobowiązana do przysyłania mu właściwie wykwalifikowanych pracowników, którzy będą wykonywać polecone im zadania. W przypadku rażącego naruszenia zasad w miejscu pracy przez pracownika, pracodawca-użytkownik ma prawo odesłać pracownika do agencji i tym samym przerwać zatrudnienie. Leasing operacyjny to forma zatrudnienia, dzięki której mamy możliwość elastycznie reagować na potrzeby rynku. Jest to bardzo nietypowa forma pracy, ponieważ wiąże się z zatrudnieniem okresowym. Nie ma w niej też charakterystycznej dwustronnej konstrukcji stosunku pracy, brakuje więzi pomiędzy pracodawca a pracownikiem. Mamy tu do czynienia z układem trójstronnym[4]


Leasing pracowniczyartykuły polecane
Czas pracyElastyczne formy zatrudnieniaPraca nakładczaTelepracaPraca w domuElastyczne systemy pracyRuchomy czas pracyRejestracja czasu pracyOkres rozliczeniowy

Przypisy

  1. (Kłos M. 2017, s. 126-127)
  2. (Kłos M. 2017, s. 126-127)
  3. (Berezka A. 2012, s. 105-107)
  4. (Berezka A. 2012, s. 105-107)

Bibliografia


Autor: Marian Krzywoń, Franciszek Kois