Leasing operacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj


Leasing operacyjny - (zwany również usługowym), polega na czasowym udostępnianiu środka, bez przeniesienia prawa własności.

Przedmiot leasingu operacyjnego

Przedmiotem leasingu operacyjnego mogą być przede wszystkim sprzęt komputerowy, samochody osobowe i ciężarowe oraz zespoły urządzeń. Przedmiot może być zużytkowany przez kliku leasingobiorców lub na podstawie odnawiania umów z jednym klientem. Istotne znaczenie ma nadzór ze strony leasingodawcy nad utrzymaniem przedmiotu w stanie należytym. Ważnym elementem umowy jest klauzula unieważniająca co oznacza, ze może być wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy.Przedmiot leasingu operacyjnego jest zaliczany do składników majątku leasingodawcy, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca jest obciążony fakturami VAT za wynajem środka trwałego, co stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

Umowa leasingu operacyjnego

Umowa zawierana jest na okres krótszy niż oczekiwany okres pełnej amortyzacji, czyli okres ekonomicznej eksploatacji sprzętu co powoduje, ze opłaty leasingowe nie w pełni pokrywają koszt zakupów dobra, ewentualnego kredytowania oraz zysku firmy leasingowej. Dla uzyskania zwrotu nakładów poniesionych przez firmę leasingowa jest konieczność zawarcia kolejnej umowy z dotychczasowym korzystającym, umowy z innym korzystającym lub sprzedaż dobra. Ważnym elementem umowy jest klauzula unieważniająca co oznacza, ze może być wcześniej wypowiedziana przez jedną ze stron. Leasingobiorca ma prawo do wcześniejszego zwrotu sprzętu i odstąpienia od umowy. Ta cecha leasingu operacyjnego powoduje, że ryzyko związane z przedmiotem leasingu niemal w całości obciąża leasingodawcę. Dodatkowo umowa leasingu operacyjnego nie zawiera zobowiązania leasingobiorcy do odkupu przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy.

Bibliografia

  • "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw", Golawska-Witkowska, A. Rzeczycka, H. Zalewski, Wydawnictwo Branta, Warszawa, 2006, s. 190-191
  • "Zarządzanie finansami przedsiębiorstw", J. Czekaj, Z. Dresler, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 2001, s. 191
  • "Ekonomika Przedsiębiorstwa", J. Mierzejewska - Majcherek, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2006, s. 75

Autor: Joanna Zaporowska