Kaucja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Zwykle to jest suma pieniężna w gotówce lub papierach wartościowych, stanowi gwarancję wykonania zobowiązań. To może być konkretna kwota lub ustala się w procentowej wysokości od1 do 10%. Zwraca się po wykonaniu zobowiązań. Kaucja tak, że występuję w bankach, jako forma zabezpieczenia w postaci gotówki waluty krajowej lub waluty obcej bądź w postaci bonów oszczędnościowych. Kaucje uważa się za złożoną, jeśli środki pieniężne zostały wpłacone do banku na rachunek środków zablokowanych. W przypadku, gdy kaucje stanowią bony oszczędnościowe, bank dla zaspokojenia roszczeń realizuje te bony, a po potraceniu wierzytelności ewentualną nadwyżkę zwraca kredytobiorca.

W sensie ekonomicznym kaucja to- sposób zabezpieczenia zobowiązań pod czas, którego kredytodawca ma prawo w przypadku nie dotrzymania umowy przez kredytobiorcę zabezpieczając się finansowo otrzymać satysfakcję lub pokryć koszty, które wystąpiły ze względu na nie dotrzymanie umowy za pomocą potrącenia kwoty złożonej przez kredytobiorcę wcześniej.

W sensie nie finansowym kaucja występuję, jako zabezpieczenie w wypadku niewywiązania się lub niedbałego wykonania umowy.

W wypożyczalni samochodów kaucję potrąca się w przypadku spowodowania wypadku po winie wypożyczającego albo przetrzymanie samochodu i zwrócenie po terminie. Tak, że kaucja występuje w handlu, kiedy sprzedawca pobiera sumę pieniężną od kupca, jako zabezpieczenie na wypadek odmowy kupna przy dostarczeniu towaru. Wtedy kaucja może się nie zwracać będąc częścią ceny finalnej przy dostarczeniu towaru.

Geneza

Pochodzi z łaciny "cautio" - środek ostrożności, rozwaga.

Rodzaje

  • Kaucja zasadnicza gwarantuje zgodność z Umową.
  • Kaucja dodatkowa służąca do pokrycia kosztów prac wykonywanych w ramach rękojmi

Bibliografia

  • W. Śmid. "Leksykon menedżera", WPSB, Kraków 2000 s. 153
  • W. Pomykało. "Encyklopedia Biznesu", FI, Warszawa 1995 s. 17
  • W.L. Jaworski "Bankowość", Politext, Warszawa 2002 s. 290

Autor: Alexey_kornowski