Identyfikacja podatnika - numer NIP

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

NIP jest pomocny w komunikacji pomiędzy podatnikiem a administracją podatkową. Podmioty objęte obowiązkiem posiadania NIP-u:

NIP przypisany jest do podatnika bez względu na rodzaj i wielkość płaconych podatków oraz liczbę i rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem jednej osobie może być przypisany tylko jeden NIP.

Składa się z dziesięciu cyfr, które umożliwiają identyfikację podatników w Polsce. Trzy pierwsze cyfry oznaczają kod Urzędu Skarbowego, który wystawił dany numer. W kodzie tym występują cyfry od 1 do 9 (nie występuje cyfra 0). Dziesiąta cyfra jest obliczana za pomocą specjalnego algorytmu (zainteresowanych odsyłam do http://pl.wikipedia.org/wiki/NIP).

Wydawanie

Numer identyfikacji podatkowej wydawany jest na wniosek, złożony przez podatnika przed dokonaniem czynności objętej opodatkowaniem:


Do Urzędu Skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. Takie zgłoszenie powinno zawierać:

 • Gdy jest osobą fizyczną:
 1. Nazwisko i imię
 2. Adres
 3. Obywatelstwo
 4. Nr PESEL
 • Gdy prowadzi działalność gospodarczą:
 1. Formę organizacyjno-prawną
 2. Siedzibę
 3. REGON
 4. Organ rejestrujący

Formularze

Rodzaje formularzy wypełnianych przy ubieganiu się o nadanie numeru:

 • NIP-1 dla osób fizycznych prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą, nie będącą wolnym zawodem, nie obejmuje także uczestników spółek cywilnych, jawnych lub komandytowych.
 • NIP-2- dla osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej
 • NIP-3- dla osób fizycznych, które wykonują wolne zawody, ale nie prowadzą działalności gospodarczej, członków spółek cywilnych, komandytowych oraz jawnych,(jeżeli poza obszarem spółek nie prowadzą działalności gospodarczej).

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia: wypis z KRS, zaświadczenie o wpisie/ wykreśleniu do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, prokurze, umowy z bankiem w przypadku otwarcia konta związanego z prowadzeniem działalności a także zbiór dokumentów uprawniających do korzystania z lokalu, w którym znajduje się siedziba firmy. Potwierdzenie NIP:

Bibliografia

 • Grupa wydawnicza INFOR, Kodeks podatnika. Ustawy i przepisy wykonawcze, Warszawa 2002, s. 93-99
 • Jacek Kulicki, Agnieszka Krawczyk, Piotr Sokół, Leksykon podatkowy, PWE Warszawa 1998, s. 152-153.

Autor: Ewa Ignacak