Gotowość urządzeń produkcyjnych

Z Encyklopedia Zarządzania
Gotowość urządzeń produkcyjnych
Polecane artykuły


Analiza produkcyjna gotowości maszyn i urządzeń to przedstawienia jej struktury z punktu widzenia przygotowania do produkcji i zaangażowania w procesie produkcyjnym, oraz ustalenie liczby niewykorzystanych jednostek produkcyjnych.

Gotowość produkcyjną oblicza się:

  • współczynnika produkcyjnej gotowości maszyn i urządzeń
Stosunek średniej rocznej liczby maszyn zainstalowanych do średniej liczby rocznej maszyn posiadanych
  • planowany współczynnik uruchomienia
Stosunek liczby maszyn, które mają być wykorzystane, do liczby maszyn posiadanych.
  • faktyczny współczynnik uruchomienia
Stosunek liczby maszyn pracujących na najliczniejszej zmianie, do liczby maszyn posiadanych
Zajmuje miejsce między współczynnikiem wykorzystania liczby posiadanych urządzeń, a współczynnikami wykorzystania czasu ich pracy.

Bibliografia

Autor: Magdalena Litwińska, Małgorzata Miernik