Fundusz stabilnego wzrostu

Fundusz stabilnego wzrostu
Polecane artykuły


Fundusz stabilnego wzrostu możemy spotkać również pod nazwami funduszu ochrony kapitału, ochrony majątku lub stabilnej zmiennej alokacji. Jest jednym ze sposobów inwestowania majątku w perspektywie długoterminowej i raczej nie mówimy o używaniu go w kontekście lokowania nadwyżek mających charakter chwilowy. Zaliczany do funduszy polecanych osobom, które dopiero zaczynają poznawać ten rynek oraz tym, którzy skłaniają się raczej ku systematycznemu inwestowaniu [W. Tukan, M. Poła, 2012]. To fundusze, które zezwalają przedsiębiorstwom na rozwój nawet w wypadku tymczasowej gorszej sytuacji finansowej. Były to razem z innymi funduszami mieszanymi jedne z najpopularniejszych funduszy, które istniały w początkowych latach funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych, obecnie nie posiadają już takiej popularności jak wtedy jednakże dalej są chętnie wybieraną opcją inwestycji [A. Dąbrowska i in. 2016].

Istota funduszu stabilnego wzrostu

Fundusz stabilnego wzrostu należy do grupy funduszy mieszanych, potocznie nazywanych hybrydowymi (rozpatrujemy tu pojęcie "fundusze mieszane", które dotyczy funduszy powstałych po 2005 roku [D. Dawidowicz, 2011]). Oznacza to, że wybierając go będziemy inwestować w różne typu papierów wartościowych. Innymi słowy fundusz inwestuje zarówno w akcje jak i obligacje/instrumenty rynku pieniężnego. Od poziomu przyjętego ryzyka jak również od zasad polityki inwestycji zależeć będzie to w jakiej proporcji rozłoży się udział inwestycji między podane wcześniej papiery wartościowe [K. Perez, 2012]. Idea jest prosta, na akcjach fundusz podnosi swoją wartość czyli zarabia, a obligacje będące papierami dłużnymi są tym co ma go stabilizować zapewniając pewniejszy zysk końcowy z inwestycji. Fundusz stabilnego wzrostu może na przykład 70% przeznaczyć na bezpieczne papiery wartościowe, które dają z reguły małą ale za to pewną stopę zwrotu, a pozostałe 30% w akcje czyli w papiery wartościowe o stosunkowo dużym ryzyku ale i znacznie większym możliwym zwrocie. Jak mówi R. Mroczkowski w Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi z 2011 r. regułą jest, że udział w akcjach nie powinien być jednak większy od 40%. Jedną z cech tego funduszu jest prawie wymuszona systematyczność w odkładaniu na niego oraz w oszczędzaniu co skutkuje bardzo często niższymi opłatami i zachęca większym zarobkiem [W. Tukan, M. Poła, 2012].

Reakcja funduszu na koniunkturę rynku

To w jaki sposób funkcjonuje fundusz stabilnego wzrostu, czyli to jak wygląda jego polityka inwestycyjna, umożliwia delikatne dostosowywanie struktury funduszu w zależności od sytuacji na danym rynku. Przykładowo w okresie bessy osoba zarządzająca funduszem może zmniejszyć udział akcji a zarazem powiększyć udział papierów dłużnych, za to w okresie hossy zadziałać w drugą stronę zwiększając udział akcji a zmniejszając papierów dłużnych [D. Dawidowicz, 2011].


Bibliografia

Autor: Małgorzata Olszowska