Fundusz stabilnego wzrostu

Z Encyklopedia Zarządzania
Fundusz stabilnego wzrostu
Polecane artykuły


Fundusz stabilnego wzrostu możemy spotkać również pod nazwami funduszu ochrony kapitału, ochrony majątku lub stabilnej zmiennej alokacji. Jest jednym ze sposobów inwestowania majątku w perspektywie długoterminowej i raczej nie mówimy o używaniu go w kontekście lokowania nadwyżek mających charakter chwilowy. Zaliczany do funduszy polecanych osobom, które dopiero zaczynają poznawać ten rynek oraz tym, którzy skłaniają się raczej ku systematycznemu inwestowaniu [W. Tukan, M. Poła, 2012]. To fundusze, które zezwalają przedsiębiorstwom na rozwój nawet w wypadku tymczasowej gorszej sytuacji finansowej. Były to razem z innymi funduszami mieszanymi jedne z najpopularniejszych funduszy, które istniały w początkowych latach funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych, obecnie nie posiadają już takiej popularności jak wtedy jednakże dalej są chętnie wybieraną opcją inwestycji [A. Dąbrowska i in. 2016].

Istota funduszu stabilnego wzrostu

Fundusz stabilnego wzrostu należy do grupy funduszy mieszanych, potocznie nazywanych hybrydowymi (rozpatrujemy tu pojęcie "fundusze mieszane", które dotyczy funduszy powstałych po 2005 roku [D. Dawidowicz, 2011]). Oznacza to, że wybierając go będziemy inwestować w różne typu papierów wartościowych. Innymi słowy fundusz inwestuje zarówno w akcje jak i obligacje/instrumenty rynku pieniężnego. Od poziomu przyjętego ryzyka jak również od zasad polityki inwestycji zależeć będzie to w jakiej proporcji rozłoży się udział inwestycji między podane wcześniej papiery wartościowe [K. Perez, 2012]. Idea jest prosta, na akcjach fundusz podnosi swoją wartość czyli zarabia, a obligacje będące papierami dłużnymi są tym co ma go stabilizować zapewniając pewniejszy zysk końcowy z inwestycji. Fundusz stabilnego wzrostu może na przykład 70% przeznaczyć na bezpieczne papiery wartościowe, które dają z reguły małą ale za to pewną stopę zwrotu, a pozostałe 30% w akcje czyli w papiery wartościowe o stosunkowo dużym ryzyku ale i znacznie większym możliwym zwrocie. Jak mówi R. Mroczkowski w Nadzór nad funduszami inwestycyjnymi z 2011 r. regułą jest, że udział w akcjach nie powinien być jednak większy od 40%. Jedną z cech tego funduszu jest prawie wymuszona systematyczność w odkładaniu na niego oraz w oszczędzaniu co skutkuje bardzo często niższymi opłatami i zachęca większym zarobkiem [W. Tukan, M. Poła, 2012].

Reakcja funduszu na koniunkturę rynku

To w jaki sposób funkcjonuje fundusz stabilnego wzrostu, czyli to jak wygląda jego polityka inwestycyjna, umożliwia delikatne dostosowywanie struktury funduszu w zależności od sytuacji na danym rynku. Przykładowo w okresie bessy osoba zarządzająca funduszem może zmniejszyć udział akcji a zarazem powiększyć udział papierów dłużnych, za to w okresie hossy zadziałać w drugą stronę zwiększając udział akcji a zmniejszając papierów dłużnych [D. Dawidowicz, 2011].


Bibliografia

Autor: Małgorzata Olszowska