Dochód transferowy

Z Encyklopedia Zarządzania
Dochód transferowy
Polecane artykuły


Charakterystyka

Dochód Transferowy - minimalna zapłata, jaka potrzebna jest, aby przyciągnąć dany czynnik do świadczenia usług w określonym zastosowaniu.

Każdy czynnik produkcji posiada tylko dla niego właściwy poziom dochodu który jest wystarczający by przyciągnąć go do wykonywania pracy.

Przykład

Dla uproszczenia możemy posłużyć się przykładem w którym czynnikiem produkcji będzie osoba wykonująca zawód grafika komputerowego. Być może niektórzy graficy komputerowi tak uwielbiają swoją pracę, że mogli by wykonywać ją nie odpłatnie czerpiąc satysfakcje z samego aktu tworzenia. Z tego właśnie bierze się fakt, że linia podaży pracy w gałęzi (patrz Rys. 1; krzywa SS) nie zaczyna się w początku układu współrzędnych.

Pewnym jest też, że znajdzie się grafik który będzie pracował za niewielkie wynagrodzenie i pewnym jest też istnienie innych grafików którzy zdecydują się na zaistnienie na rynku pracy dopiero gdy płaca wzrośnie. Stąd krzywa podaży pracy jest rosnąca. Z punktu widzenia pracodawcy poczynając od punktu A, by przyciągnąć większą ilość pracowników musi on zaoferować większe wynagrodzenie. Pojawia się tu także pojęcie renty ekonomicznej, która jest nadwyżką nad wielkością dochodu transferowego dla wszystkich pracowników oprócz ostatniego o najwyższym poziomie dochodu transferowego i oczywiście w sytuacji gdy wszystkim pracownikom płacona jest jedna stawka za pracę.

Suma dochodów transferowych jest to równowartość wszystkich płaconych w gałęzi dochodów transferowych, przedstawiona jest na Rys. 1 jako trójkąt AL0E

Dochód transferowy i renta ekonomiczna.jpg

Rys. 1 Dochód transferowy i renta ekonomiczna

Źródło: D. Begg, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2003

Bibliografia

  • David Begg, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2003
  • Elżbieta Czarny, Mikroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006
  • Michał Rusiński; Zofia Wolińska, Ekonomia tom 2, PWN, Warszawa 2004

Autor: Kamil Gorczyca