Zwolnienie z vat

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 20:38, 18 sty 2024 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Zwolnienie z Vat - niektóre podmioty na rynku mają przez prawo możliwość legalnego zwolnienia z podatku VAT. Podatnik otrzymuje prawo do zwolnienia z podatku VAT po spełnieniu określonych warunków.

Zwolnienie z podatku VAT w prawie Polskim dzieli się na zwolnienie podmiotowe i przedmiotowe.

TL;DR

Artykuł omawia możliwość zwolnienia z podatku VAT w Polsce. Zwolnienie może dotyczyć wartości sprzedaży lub konkretnej działalności. Istnieją zarówno zalety, jak i wady wynikające z tego zwolnienia. Przedsiębiorca powinien dokładnie przeliczyć, czy opłaca mu się zrezygnować z podatku VAT, biorąc pod uwagę koszty i oszczędności.

Zwolnienie Podmiotowe

Art. 113 ust. 1 ustawy o VAT mówi o tym, że zwolniony może być podmiot, u którego wartość sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczyła 200.000 złotych. Do wartości 200.000 złotych nie wlicza się kwoty podatku. Według przepisów zwolniony z VAT może być nie tylko podmiot, który już działa na rynku ale również podmiot, który dopiero rozpoczął prowadzenie działalności. Aby obliczyć próg wartości sprzedaży, do którego zwolniony może zostać przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą w odniesieniu do limitu całorocznego skorzystać można z kalkulatora dostępnego na stronie: kalkulatory.gofin.pl

Nie wszystkie podmioty na rynku mogą jednak skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT. Według ustawy zwolniony nie może być podmiot, który:

 • zajmuje się sprzedażą metali szlachetnych (np. złotem),
 • zajmuje się sprzedażą wyrobów objętych akcyzą oprócz wyrobów tytoniowych, energią elektryczną,
 • zajmuje się sprzedażą budynki, budowle lub terenów budowlanych,
 • świadczy usługi prawnicze lub w zakresie doradztwa,
 • świadczy usługi jubilerskie,
 • posiada siedzibę poza granicami kraju,

Zwolnienie Przedmiotowe

Zwolnienie przedmiotowe z VAT podmiot uzyskuje nie na podstawie wartości sprzedaży a typu czynności, którą wykonuje. Z płacenia podatku VAT według art. 43. Ustawy o podatku VAT są zwolnione między innymi podmioty, które wykonują działalność związaną z:

 • usługami zarzadzania funduszami inwestycyjnymi, pracowniczymi programami emerytalnymi, ubezpieczo
 • usługami w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
 • usługami pomocy społecznej
 • usługi związane z realizacją zadań radiofonii
 • dostawą produktów rolnych przez rolnika

Rezygnacja ze zwolnienia z podatku VAT

Podatnik ma prawo do zwolnienia z podatku VAT, jednak nie ma obowiązku korzystania z tego prawa i nawet jeżeli spełnia warunki zawarte w ustawie może zrezygnować z prawa zwolnienia z VAT.

Zalety wynikające ze zwolnienia z podatku VAT

 • Podmiot, który skorzysta ze zwolnienia z podatku VAT ma mniejsze obowiązki ewidencyjne, aniżeli czynni podatnicy VAT
 • Podmiot zwolniony z podatku VAT nie musi składać zeznania podatkowego VAT - R
 • Firma zwolniona z podatku VAT nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej z użyciem pliku JPK_VAT

Wady wynikające ze zwolnienia z podatku VAT

Zwolnienie podatku VAT wiąże się nie tylko z korzyściami, ale również z wadami wynikającymi dla podmiotu. Te wady to:

 • obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za dany dzień, najpóźniej w następnym dniu po dokonanej sprzedaży.
 • utrata możliwości odliczenia podatku VAT naliczonego za zakup towarów lub usług przez podmiot prawny

Firmy często rezygnują z przywileju zwolnienia z podatku VAT. Powodem tego są wyższe korzyści z bycia podatnikiem VAT, aniżeli legalnego unikania płacenia podatków. Przedsiębiorstwa liczą kiedy opłaca się zrezygnować z podatku a kiedy płacić podatki. Kalkulacje te najczęściej opierają się na liczbach, wynikających z oszczędności oraz wydatków jakie ponosić będzie musiała dana firma. Aby obliczyć czy opłacalne jest zwolnienie z podatku VAT trzeba porównać co najmniej dwie finansowe kwestie firmy:

 1. 1.Wysokość podatku VAT (należnego), który przedsiębiorca będzie zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego np. od sprzedawanych towarów i świadczonych usług
 2. 2.Wysokość podatku VAT (naliczonego), który przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podatku należnego. Podatek ten to np. podatek VAT od zakupionych towarów lub usług, które związane są z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zakup taki musi być udokumentowany fakturą VAT oraz uzasadniony dla prowadzonego biznesu. Przykładem może być zakup samochodu służbowego.

Zadanie: Przedsiębiorstwo transportowe X kupiło na fakturę VAT samochód ciężarowy do swojej floty samochodów transportowych. Przedsiębiorstwo jest czynnym podatnikiem VAT. Cena Brutto samochodu wynosiła 700.000 PLN. Przy podatku VAT 23% oblicz o jaką sumę przedsiębiorca będzie mógł obniżyć kwotę podatku należnego do Urzędu Skarbowego.

Odpowiedź: 23%*700.000=161.000 PLN.

Realnie więc samochód kosztuje przedsiębiorstwo 539.000 PLN, ponieważ kwotę podatku VAT przedsiębiorca odliczy sobie od podatku należnego.

Przedsiębiorca mający możliwość zwolnienia z podatku VAT musi przewidzieć lub oszacować wysokość podatku należnego oraz naliczonego na nadchodzące lata. Warto zaznaczyć tutaj, iż podatnik, który zrezygnował lub utracił możliwość zwolnienia z podatku VAT, powrócić do zwolnienia może dopiero po upływie roku od zakończenia roku, gdy zrezygnował. Np. gdy w styczniu 2016 roku podatnik zrezygnował ze zwolnienia z podatku VAT, ponieważ planował duże inwestycje w następnym roku,(inwestycje te zmniejszyły, by podatek należny) to dopiero w styczniu 2018 roku ten podatnik będzie mógł powrócić do zwolnienia. (jeśli spełni wymagane warunki)


Zwolnienie z vatartykuły polecane
Płatnik vatZwrot podatkuPodatek ryczałtowyRyczałt ewidencjonowanyPodatek VATKarta podatkowaRejestracja podatnika VATZryczałtowany podatek dochodowyRyczałt od przychodów ewidencjonowanych

Bibliografia


Autor: Grzegorz Trąbka