Strategiczny system informacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 01:05, 11 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Istotną rolą systemów tego typu jest budowa trwałych więzi pomiędzy pracownikami, przejawiających się istnieniem wysokiego poziomu tzw. kultury organizacyjnej. Kultura organizacyjna obejmuje wzory postępowania, zachowania, reagowania pracowników w różnych sytuacjach.

Codzienne wykorzystywanie wzorców, norm i wartości, ułatwia pracownikowi produktywne funkcjonowanie w przedsiębiorstwie i umożliwia właściwą identyfikację z nim, w wyniku czego rośnie poziom jego motywacji. Tworzenie i kultywowanie odpowiedniej kultury organizacyjnej wymaga sprawnego systemu informacyjnego (komunikacji wewnętrznej), umożliwiającego kierownictwu umieszczenie problematyki odpowiedniej kultury organizacyjnej w obszarze planowania rozwoju firmy, jej strategii, dostosowania do zmieniających się uwarunkowań otoczenia.

Strategiczny system informacyjny przedsiębiorstwa.gif

Źródło: (J.Penc 2001b, s. 238)

Zgodnie z definicją proponowaną przez C.K. Laudona i J.P.Laudon, strategiczny system informacyjny powoduje zmianę celów, procesów, produktów, usług, relacji z otoczeniem przedsiębiorstwa, w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej (2000, s. 48). Strategiczny system informacyjny staje się podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa, niejednokrotnie stając się ważniejszy od realizacji działań podstawowych takich jak produkcja, sprzedaż, obsługa klienta itp.

Jest to najbardziej wyrazisty przykład integracji systemów informacyjnych i strategicznych działań przedsiębiorstwa. Firma, która decyduje się na wdrożenie takiego poziomu strategii informacyjnej, musi dokonać generalnych zmian, aby dostosować swoją organizację i procesy do nowego sposobu funkcjonowania.

Funkcje

Funkcje strategicznego systemu informacyjnego (SSI) są następujące (B. O'Brien 1995, s. 412):

 • ustanawianie trwałych więzi z dostawcami i klientami,
 • umacnianie integracji wewnętrznych systemów przedsiębiorstwa,
 • tworzenie nowych produktów lub usług na podstawie zebranych informacji,
 • generowanie odpowiedniej informacji zarządczej,

Cechy

Cechy charakterystyczne SSI zaś można ująć w następujących punktach:

 • koncentracja na otoczeniu,
 • korzyści z funkcjonowania systemu są wspólne dla firmy, dostawców i klientów,
 • lepsze zrozumienie potrzeb klienta,
 • innowacje w dziedzinie procesów biznesowych,
 • umożliwia zarządzanie wiedzą organizacyjną,
 • są rozwijane drogą ewolucyjną, dostosowując się do zmieniających się warunków organizacji i otoczenia,
 • kryterium jakości jest ważniejsze od kryterium ceny w procesie wyboru i wdrażania tego typu systemów.

Znaczenie w zarządzaniu zmianami

Znaczenia nabiera funkcja informacji w działaniach pokonywania oporu przed zmianami w organizacji. Taktyka edukowania i komunikowania pracownikom problematyki zmian, pomaga przełamywać opory wynikające z braku informacji o zachodzących przemianach lub nietrafnej oceny tej sytuacji. Również dla realizacji taktyki współuczestnictwa, niezbędne jest zapewnienie włączenia dużej części pracowników w system wymiany informacji o procesie przekształceń i postępów zmian organizacyjnych.


Strategiczny system informacyjnyartykuły polecane
Koncepcje zarządzaniaZarządzanie wiedząModel 7sSystem zarządzania wiedząFunkcje planowania strategicznegoPerspektywa uczenia się i rozwojuFunkcja integracyjna logistykiZarządzanie przez projektyFacility management

Bibliografia

 • Laudon K., Laudon J. (2000), Management Information Systems, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
 • O'Brien B. (1995), Information Management Decisions, Pitman Publishing, London
 • Penc J. (2001), Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, C.H. Beck, Warszawa
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak