Model AIDA

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 21:30, 20 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Model AIDA
Polecane artykuły


Model AIDA - obrazuje sposób oddziaływania reklamy na konsumentów, przedstawia i wyjaśnia psychologiczne podstawy jej działania. Skrót ten pochodzi od: Attention - przyciągnąć uwagę, Interest - zainteresować produktem, Desire - wywołać pragnienie zakupu, Action - pobudzić działanie do zakupu. W przypadku projektowania reklamy należy uwzględnić poszczególne etapy modelu. Reklama powinna więc przyciągać uwagę potencjalnego klienta, który powinien zauważyć ją pośród innych. Następnie powinien zainteresować się produktem i skupić uwagę na jego głównych aspektach (funkcji, korzyściach płynących z zakupu itp.).Ostatnie elementy to wywołanie u klienta chęci posiadania produktu i spowodowanie, że nastąpi reakcja na reklamę czyli zakup.

Jeżeli wybrany został temat reklamowy, slogan i podstawowe treści, które będą przekazywane odbiorcy, kolejnym krokiem jest wybór sposobu ich prezentacji. To, w jaki sposób zostaną przedstawione wybrane treści, uzależnione jest od medium reklamowego. Przyjmuje się, że dobra reklama powinna spełniać cztery wymagania, ustalone zgodnie z formułą AIDA. Formuła ta została określona już w 1925 roku przez E.K Stronga i stanowi do dzisiaj podstawowy model, zgodnie z którym konstruowane są reklamy. Przykład podziału na części 30-sekundowego spotu: A ->(5 sek.) przyciągnięcie uwagi, I -> (10sek.) udramatyzowanie/prezentacja, D ->(10 sek.) przesłanie/wskazanie korzyści, A ->(5sek.) slogan/źródło informacji.

Reakcje konsumenta

Model AIDA zakłada cztery następujące po sobie etapy reakcji konsumenta, których pierwsze litery wpisane są w akronim AIDA:

* Zwrócenie uwagi (A - Attention) Pierwszym etapem reakcji odbiorcy na komunikat marketingowy jest zwrócenie uwagi na ofertę. Skuteczny komunikat jest więc nastawiony przede wszystkim na zaistnienie w świadomości odbiorców w korzystny dla siebie sposób, aby jak największa liczba z nich zainteresowała się produktem - przeszła do kolejnego etapu. Łączy się to z koniecznością odgadnięcia potrzeb i zainteresowań konsumenta oraz budowaniu oferty w odpowiedzi na nie. Reklama nie może pozostać niezauważona. Musi przed wszystkim zwrócić uwagę odbiorcy. Można to osiągnąć różnymi sposobami, w zależności od stosowanego środka przekazu. W wypadku reklamy prasowej może to być niestandardowy kształt ogłoszenia, wyróżniający się z otoczenia kolor, odpowiedni krój liter, przyciągający uwagę rysunek lub zdjęcie. W wypadku reklamy radiowej lub telewizyjnej - ostre takty muzyki na początku lub cisza.

* Zainteresowanie (I - Interest) Kolejnym etapem jest wzbudzenie zainteresowania odbiorcy oferowanym produktem, jego właściwościami i korzyściami jakie zostaną uzyskane dzięki nabyciu produktu. Potencjalny klient gotowy jest do podjęcia wysiłku w celu znalezienia dodatkowych informacji o interesującym go produkcie dzięki którym może odczuć chęć jego posiadania. Zainteresowanie może wywołać trafny slogan reklamowy, ciekawy początek treści ogłoszenia, interesujący rozwój akcji filmu reklamowego. Jeżeli w ciągu kilku pierwszych sekund, które odbiorca poświęcił reklamie zwracając na nią uwagę wzbudzi ona jego zainteresowanie, istnieje duża szansa że zapozna się z nią do końca, i tym samym zostanie podany działaniu argumentów perswazyjnych.

* Pożądanie (D - Desire) Wzbudzenie chęci skorzystania z oferty przedstawionej w komunikacie marketingowym jest kolejnym etapem. Konsument odbierający przekaz musi zostać przekonany, że tylko ten produkt najlepiej zaspokoi odczutą potrzebę i jest mu potrzebny. Gdy pożądanie to wystąpi nabywca będzie poszukiwał sposobów jego realizacji. Musi być spełniony w tym wypadku warunek trafienia treści reklamy w oczekiwania odbiorcy wobec przedstawianej oferty lub wzbudzenia w nim nowych, nieświadomych potrzeb. Stąd tak istotnym etapem jest właściwy dobór treści reklamowych.

* Działanie (A - Action) Podjęte przez odbiorcę komunikatu działanie zamyka ścieżkę reakcji na skuteczny komunikat. Przekonanie konsumenta do zakupu produktu lub usługi, zdeterminowanie go do zrealizowania odczuwanego pożądania jest więc kluczowe dla osiągnięcia sukcesu w postaci sprzedaży produktu. Jeżeli nie stosuje się masowej dystrybucji i konsument nie będzie mógł skorzystać z oferty, udając się do pobliskich sklepów i punktów sprzedaży, na tym etapie często podaje się informacje, gdzie będzie mógł nabyć towar lub skorzystać z usługi, szczególnie jeśli to reklama, w której wykorzystano słowo pisane.

Model AIDA może zostać wzbogacony jeszcze o dwa etapy przyjmując postać modelu rozszerzonego AIDACS. Etapy te mają miejsce po podjęciu działania, czyli dokonaniu kupna oferowanego produktu bądź usługi.

* Przekonanie (C - Conviction) Etap ten zakłada przekonanie klienta o tym, że dokonał on właściwego wyboru i podjął słuszną decyzję zakupując oferowany produkt. Dzięki temu konsument jest przeświadczony o tym, że wybrany produkt zaspokoi jego potrzeby oraz jest najlepiej dobrany do jego preferencji.

* Zadowolenie (S - Satisfaction) Wzbudzenie długookresowego zadowolenia u klienta jest kluczowym elementem uniknięcia dysonansu odczuwanego po zakupie produktu. Przyczynić się ma tym samym do nakłonienia go do ponownego skorzystania z oferty lub zareklamowania produktu rodzinie i znajomym dzięki tzw. marketingowi szeptanemu.

Bibliografia

  • Budzyński, W. (1999). Reklama techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999, str. 39 - 41.
  • Agnieszka Dejnaka Strategia marki, produktów i usług reklamy , One press Exclusive, Warszawa 2006, s. 16
  • Philip Kotler, Marketing Management. 11th Edition, Poznań 2005
  • Jerzy Altkorn, Podstawy marketingu, Kraków 1992
  • Kozłowska, A. (2013). [1], FCB — weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego, pwe.com.pl, str. 20-21

Autor: Katarzyna Łopatecka, Justyna Przybyło, Jarosław Łyżwa