Infrastruktura rekreacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:59, 19 maj 2020 autorstwa 127.0.0.1 (dyskusja) (LinkTitles.)
Infrastruktura rekreacyjna
Polecane artykuły


Infrastruktura i zagospodarowanie turystyczne to przystosowanie terenu dla potrzeb ruchu turystycznego i rekreacyjnego. Ma na celu:

  • zapewnianie turystom dojazdu do miejsca przeznaczenia turystyki
  • zapewnienie niezbędnych warunków egzystencji w miejscu realizacji podróży lub na terenie podróży.

Rodzaje

Całą infrastrukturę można podzielić na techniczną i społeczną. Do infrastruktury technicznej zalicza się takie urządzenia, jak: drogi, szlaki turystyczne, górskie koleje linowe, wyciągi narciarskie, lotniska turystyczne, żegluga turystyczna, specjalistyczne urządzenia obiektów uzdrowiskowych, siec hotelowa, sieć zakładów gastronomicznych itp. Na infrastrukturę społeczną zaś składają się: biura turystyczna, obiekty sportowe i wypoczynkowe, urządzenia rozrywkowe, informacja turystyczna, itp.

Podstawowe elementu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

  • urządzenia i instytucje związane z potrzebami turystów w zakresie transportu i łączności - umożliwiają one turyście dotarcie do walorów turystycznych, poruszanie się po miejscowości i regionie turystycznym.
  • urządzenia i zakłady związane z noclegiem i gastronomią - te elementy występują w różnych formach i organizacjach, np. przedsiębiorstw hotelowo - gastronomicznych, wyspecjalizowanych i wielobranżowych.
  • sieć handlu detalistycznego - zaspokajającego potrzeby turystyczne przed podróżą i w czasie podróży oraz podczas pobytu na imprezie turystycznej.
  • różnorodne zakłady rzemieślnicze - stanowią podstawę rozwoju odpowiednich usług osobistych i naprawczych, poszukiwanych przez turystów.
  • urządzenia o bezpośrednim i pośrednim przeznaczeniu turystycznym - zaspokajają potrzeby w zakresie wypoczynku, kultury, rozrywki, higieny, zdrowia i wychowania fizycznego. Można tu wymienić: plaże, kąpieliska, obiekty sportowe, kulturalno - rozrywkowe, placówki służby zdrowia, szlaki turystyczne.
  • sieć przedsiębiorstw turystycznych, punktów informacji turystycznej, wypożyczalni sprzętu turystycznego, placówek urzędu celnego, placówek zapewniających bezpieczeństwo turystów, placówek przewodnictwa turystycznego.

Infrastruktura miejscowości o wysokich walorach środowiska naturalnego

Obszary o wysokich walorach przyrodniczych, a wśród nich zwłaszcza parki narodowe i krajobrazowe są szczególnie atrakcyjne dla turystów. Dzięki swojej infrastrukturze mają one możliwość zapewnienia lepszych warunków pobytu i rekreacji, jednocześnie oferując szeroką gamę różnego rodzaju atrakcji przyrodniczych (muzea, ścieżki dydaktyczne, szlaki turystyczne, punkty widokowe itp.).

Infrastruktura obszarów leśnych

Lasy należy użytkować zgodnie z ich funkcją i chronić przed przeznaczeniem na cele nieleśne. W lasach powinny znajdować się łatwo dostępne szlaki turystyczne, rowerowe, konne, poprowadzone tak, aby można było podziwiać krajobrazy, poznać dostępne części rezerwatów i obejrzeć pomniki przyrody, obserwować ptaki, fotografować, biwakować nad jeziorami lub w lesie. Powinny znaleźć się również ścieżki edukacyjne piesze i rowerowe, Należy też zorganizować miejsca wypoczynkowe, pola biwakowe. Bardzo pomocne są mapki, foldery i tablice informacyjne, czyli tzw. przystanki. Dopuszczona jest turystyka tylko po wyznaczonych szlakach.

Bibliografia

Autor: Agnieszka Kozik, Katarzyna Rzepka