Efekt realnych zasobów pieniądza

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 23:45, 4 gru 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Efekt realnych zasobów pieniądza polega na zwiększeniu popytu konsumpcyjnego, który jest wynikiem wzrostu realnej wartości pieniężnych konsumentów. Stanowi on uogólnienie efektu Pigou.

Efekt Pigou

Efekt Pigou dotyczy skutku jaki wywiera spadek cen na wzrost realnego majątku oraz konsumpcji. W sytuacji, gdy obniżony jest efektywny popyt dochodzi do spadku ogólnego poziomu cen. Prowadzi to do wzrostu realnej wartości zasobów pieniężnych. Konsument jest w stanie nabyć więcej towarów za posiadane przez siebie środki.

Skutki wzrostu wydatków

Wzrost wydatków konsumentów powoduje następujące skutki:

  • przede wszystkim wzrasta popyt,
  • gospodarka wraca do poziomu pełnego zatrudnienia.

Należy jednak zwrócić uwagę, że efekt realnych zasobów w przeciwieństwie do pierwotnego efektu Pigou nie wynika z obniżki ogólnego poziomu cen, lecz jest spowodowany wzrostem nominalnych zasobów pieniężnych.

Wzrost ten może być spowodowany nieefektywną polityką monetarną (występuje pułapka płynności), inwestycje nie reagują na zmiany stopy procentowej, wtedy wzrost podaży pieniądza jest odkładany w postaci nieczynnych zasobów pieniężnych.

Posiadacze tych zasobów czują się bogatsi, część tych zasobów będzie wydatkowana. Wobec zaistniałej sytuacji wzrosną konsumpcja i popyt. System wróci do równowagi, gdy ceny wzrosną proporcjonalnie do przyrostu podaży pieniądza.

Mechanizmy wpływające na efekt realnych zasobów pieniądza

Inflacja to wzrost ogólnego poziomu cen w gospodarce, co prowadzi do zmniejszenia siły nabywczej pieniądza. Wzrost cen ma wpływ na efekt realnych zasobów pieniądza, ponieważ zmniejsza wartość posiadanych środków finansowych. Rosnące ceny mogą również wpływać na popyt konsumpcyjny, ponieważ konsumentom trudniej jest kupować produkty i usługi przy wyższych cenach.

Zmiany kursów walutowych mają wpływ na realną wartość pieniądza. Jeżeli wartość waluty krajowej spada w porównaniu do innych walut, to oznacza, że konkretna ilość pieniądza jest warta mniej. To może mieć wpływ na import i eksport, ponieważ zmienia się cena towarów i usług na rynkach zagranicznych. Ponadto, zmiany kursów walutowych mogą wpływać na popyt konsumpcyjny, gdyż zmieniają się ceny importowanych produktów.

Zmiany stopy procentowej, czyli kosztu pozyskania kapitału, mogą wpływać na wartość pieniądza. Jeżeli stopy procentowe rosną, to koszt kredytów i pożyczek staje się wyższy, co może wpływać na oszczędności i zainteresowanie inwestycjami. Zmiany stopy procentowej mogą również wpływać na zdolność konsumentów do spłacania kredytów i pożyczek, co ma wpływ na realną wartość ich pieniądza.

Polityka fiskalna, czyli zmiany w wydatkach publicznych i podatkach, ma wpływ na realną wartość pieniądza. Zmiany w wydatkach publicznych mogą wpływać na dochody, konsumpcję i inwestycje. Natomiast zmiany w podatkach mogą wpływać na dochody i oszczędności konsumentów, co ma wpływ na realną wartość ich pieniądza.

Polityka monetarna, prowadzona przez centralny bank, ma wpływ na podaż pieniądza. Zmiany w podaży pieniądza mogą wpływać na realną wartość pieniężną. Jeżeli podaż pieniądza rośnie szybko, to może prowadzić do wzrostu inflacji i spadku wartości pieniądza. Natomiast jeżeli podaż pieniądza jest ograniczana, to może prowadzić do deflacji i wzrostu wartości pieniądza.

Znaczenie efektu realnych zasobów pieniądza dla polityki gospodarczej

Stabilność cen jest istotna dla efektu realnych zasobów pieniądza, ponieważ zapewnia przewidywalność i stabilność wartości pieniądza. Stabilność cen odgrywa ważną rolę w podejmowaniu decyzji politycznych.

Efekt realnych zasobów pieniądza może wpływać na poziom zatrudnienia. Jeżeli wartość pieniądza spada, to może prowadzić do wzrostu inflacji i negatywnie wpływać na rynek pracy.

Efekt realnych zasobów pieniądza ma znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne. Wartość pieniądza ma wpływ na koszt kapitału i możliwość pozyskania finansowania, co ma konsekwencje dla wzrostu gospodarczego.

Efekt realnych zasobów pieniądza może wpływać na nierówności społeczne. Jeżeli wartość pieniądza spada, to może pogłębiać nierówności społeczne, ponieważ osoby o niższych dochodach są bardziej narażone na wzrost cen.

Efekt realnych zasobów pieniądza ma również wpływ na zrównoważony rozwój. Polityka gospodarcza powinna dążyć do osiągnięcia równowagi między wzrostem gospodarczym a ochroną środowiska, aby zapewnić zrównoważony rozwój społeczny i ekonomiczny.


Efekt realnych zasobów pieniądzaartykuły polecane
Efekt wypieraniaEfekt wypychaniaPopyt globalnyKrzywa LMEfekt tłumieniaSzok podażowyPopyt zagregowanyHipoteza FisheraInflacja popytowa

Bibliografia

  • Hall R., Taylor J. (2004), Makroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  • Oyrzanowski B. (1993), Historia doktryn ekonomicznych, Skrypt UJ nr 677, Kraków


Autor: Joanna Galas